Views
4 days ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) V.1. Tìm tương quan giá trị V 1 và V 2 (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). V.2. Tính hàm lượng phần trăm các chất trong B theo V 1 và V 2 . V.3. Hiệu suất thấp nhất của phản ứng nung trên là bao nhiêu phần trăm. V.4. Nếu hiệu suất của phản ứng nung trên là 75%, tính hàm lượng phần trăm các chất trong hỗn hợp B. Cho biết S = 32; Fe = 56; O = 16. ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu I : Xét các phân tử BF 3 , NF 3 và IF 3 . Trả lời các câu hỏi sau : I.1. Viết công thức chấm electron Lewis của các chất trên I.2. Dựa vào thuyết lai hóa obitan nguyên tử hãy cho biết tr ạng th ái lai hóa của nguyên tử trung tâm và dạng hình học của mỗi phân tử 1.3. Xác định xem phân tử nào là phân cực và không phân cực. Giải thích kết quả đã chọn Đáp án : F S F F F N F F F I F F 1,5 điểm Lai hóa sp 2 Lai hóa sp 3 Lai hóa sp 3 d 0,75 điểm Tam giác phẳng Tháp đáy tam giác Hình chữ T 0,75 điểm Không cực vì momen lưỡng cực liên kết bị triệt tiêu Có cực vì lưỡng cực liên kết không triệt tiêu Câu II: II.1. Cho các phản ứng thuận nghịch sau: Có cực vì lưỡng cực liên kết không triệt tiêu 1 điểm Fe 3 O 4 + H 2 3FeO + H 2 O (a) FeO + H 2 Fe + H 2 O (b) Fe 3 O 4 + 4H 2 3Fe + 4H 2 O (c) Fe 2 O 3 + 3H 2 2Fe + 3H 2 O (d) Biết rằng nước, H 2 ở pha khí, các chất còn lại ở pha rắn Hãy biểu thị hằng số cân bằng của phản ứng (a) thông qua hằng số cân bằng của các phản ứng còn lại II.2. Quá trình hoà tan tinh thể ion vào nước bao gồm những quá trình nào? Hãy cho biết những quá trình nào là thu nhiệt, quá trình nào là toả nhiệt. Từ đó mô tả và giải thích hiện tượng khi hoà tan các tinh thể NaOH, MgCl 2 , NH 4 NO 3 vào từng cốc nước riêng biệt. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đáp án: II.1. Gọi K a , K b , K c , K d lần lượt là hằng số cân bằng của các phản ứng a,b,c,d tương ứng. Ta có: Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com 2 điểm Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 24 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định PH 2O K a = ; P H 2 K . K K = c d → a 6 K b PH 2O K b = ; P H 2 P K c = ; P 4 H 2O 4 H 2 P K d = P 3 H 2O 3 H 2 II.2. - Quá trình hoà tan tinh thể ion vào nước, ta có thể hình dung bao gồm các quá trình như sau: + Quá trình phân li tinh thể ion thành các ion tự do (cation và anion) là quá trình thu nhiệt. (nhiệt phân li, ∆H phân li > 0) + Quá trình tương tác giữa các ion với nước để tạo thành các ion hidrat hoá là quá trinh toả nhiệt. (nhiệt hidrat hoá, ∆H hidrat < 0) → Nhiệt của quá trinh hoà tan tinh thể ion vào nước là ∆H ht = ∆H phân li + ∆H hidrat của các ion - Khi cho NaOH, MgCl 2 vào cốc nước ta thấy cốc nước nóng lên do ∆H hirat vượt trội so với ∆H phân li → ∆H ht < 0 - Khi hoà tan NH 4 NO 3 vào cốc nước thấy cốc nước lạnh hẳn do ∆H phân li vượt trội so với ∆H hidrat → ∆H ht > 0 2 điểm Câu III : 4 điểm II.1. Tính pH của dung dịch H 2 C 2 O 4 0,01M. II.2. Cho từ từ dung dịch C 2 O 2- 4 vào dung dịch chứa ion Mg 2+ 0,01M và Ca 2+ 0,01M. II.2.1. Kết tủa nào xuất hiện trước. II.2.2. Nồng độ ion thứ nhất còn lại bao nhiêu khi ion thứ hai bắt đầu kết tủa. II.3. Tính pH của dung dịch để 0,001moL CaC 2 O 4 tan hết trong 1 Lít dung dịch đó. Biết H 2 C 2 O 4 có các hằng số axít tương ứng là pK 1 = 1,25; pK 2 = 4,27 Tích số tan của CaC 2 O 4 là 10 – 8,60 ; MgC 2 O 4 là 10 - 4,82 Đáp án: III.1. H 2 C 2 O 4 H + - + HC 2 O 4 K 1 = 10 -1,25 (1) - HC 2 O 4 H + 2- + C 2 O 4 K 2 = 10 -4,27 (2) 1,0 điểm H 2 O H + + OH - K w = 10 -14 (3) Do K w

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Báo cáo khoa học: Hydrogels as Drug Delivery Systems (Hệ dẫn truyền thuốc Hydogels)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
TIẾNG ANH ĐÀM THOẠI THỰC DỤNG LÊ HUY LÂM PHẠM VĂN THUẬN
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng