Views
1 week ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) III.2. CaC 2 O 4 Ca 2+ 2- + C 2 O 4 T 1 = 10 -8,60 MgC 2 O 4 Mg 2+ 2- + C 2 O 4 T 2 = 10 -4,82 Điều kiện để có kết tủa CaC 2 O 4 : [Ca 2+ ] [C 2 O 2- 4 ] ≥ T 1 ⇒ [C 2 O 2- 10 -8.60 4 ] ≥ 10 -2 = 10-6,60 (M) Điều kiện để có kết tủa MgC 2 O 4 : [Mg 2+ ] [C 2 O 2- 4 ] ≥ T 2 10 -4.82 ⇒ [C 2 O 2- 4 ] ≥ 10 -2 = 10-2,82 (M) [C 2 O 2- 4 ] 1 ≤ [C 2 O 2- 4 ] 2 nên CaC 2 O 4 kết tủa trước. Khi MgC 2 O 4 bắt đầu kết tủa thì: T 1 T 2 [Ca 2+ = ] [Mg 2+ ⇒ [Ca ] 2+ ] = [Mg 2+ ] T 1 = 10 T -2 10 -8.60 2 10 -4.82 = 10-5,78 (M) III.3. CaC 2 O 4 Ca 2+ 2- + C 2 O 4 T 1 = 10 -8,60 H + 2- - + C 2 O 4 HC 2 O 4 K -1 2 = 10 4,27 CaC 2 O 4 + H + Ca 2+ - + HC 2 O 4 K = T 1 K -1 2 = 10 -4,33 C [ ] (M) C – 0,001 0,001 0,001 ⇒ (0.001) 2 C - 0.001 = 10-4,33 ⇒ C ≈ 10 -1,69 (M) ⇒ pH = 1,69 0,5 điểm 0,5 điểm 1 điểm 1 điểm Câu IV : 4điểm Ở 25 0 C, người ta thực hiện một pin gồm hai nửa pin sau : Ag | AgNO 3 0,1 M và Zn | Zn(NO 3 ) 2 0,1 M. IV.1. Thiết lập sơ đồ pin. IV.2. Viết các phản ứng tại các điện cực và phản ứng xảy ra khi pin làm việc. IV.3. Tính suất điện động của pin. IV.4. Tính nồng độ các ion khi pin không có khả năng phát điện. Cho: 0 + E Ag / Ag = 0,8V 0 2+ E Zn / Zn = −0,76V Đáp án : IV.1. - Zn | Zn(NO 3 ) 2 0,1M || AgNO 3 0,1M | Ag + 0,5 điểm IV.2. Anot (-) : Zn - 2e = Zn 2+ Catot (+) : Ag + + 1e = Ag IV.3. Phản ứng : Zn + 2 Ag + = Zn 2+ + 2 Ag. E pin = E catot - E anot E = E + − 2+ Ag / Ag Zn / Zn = ( 0,8 + 0,059 lg [Ag + ] ) - ( -0,76 + 0,059/2 lg [Zn 2+ ] ) = 0,741 - ( - 0,7895 ) = 1,53 V. www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com 0,5 điểm 1 điểm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 26 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) IV.4. Khi pin không có khả năng phát điện , thì lúc đó E pin = 0. Khi đó phản ứng đạt trạng thái cân bằng : Ta có : 0 2+ n. ∆E ] 0,059 = 10 + K cb = [ Zn [ Ag ] = 10 Mặ t khác : Zn + 2 Ag + = Zn 2+ + 2 Ag Bđ : 0,1 0,1 ( M ) Pư : 2x x CB: 0,1-2x 0,1 + x Vậy : 2+ [ Zn ] 0,1 + x 52, 9 = = 10 + 2 [ Ag ] 0,1 − 2x Vậy : ⇒ 0,1 − 2x ≈ 0 ⇒ x = 0,05M [Zn 2+ ] = 0,1 + 0,05 = 0,15 M 2.(0,8+ 0,76) 0,059 = 10 [Ag + −52 ,9 2+ ] = 10 .[ Zn ] = 1,4.10 -27 M. 52,9 1 điểm 1 điểm Câu V: Nung hỗn hợp A gồm sắt và lưu huỳnh sau một thời gian được hỗn hợp rắn B. Cho B tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được V 1 lít hỗn hợp khí C. Tỷ khối của C so với hidro bằng 10,6. Nếu đốt cháy hoàn toàn B thành Fe 2 O 3 và SO 2 cần V 2 lít khí oxi. V.1. Tìm tương quan giá trị V 1 và V 2 (đo ở cùng điều kiện). V.2. Tính hàm lượng phần trăm các chất trong B theo V 1 và V 2 V.3. Hiệu suất thấp nhất của phản ứng nung trên là bao nhiêu phần trăm. V.4. Nếu hiệu suất của phản ứng nung trên là 75%, tính hàm lượng phần trăm các chất trong hỗn hợp B. Cho biết S = 32; Fe = 56; O = 16. Đáp án: Fe + S = FeS Thành phần B gồm có FeS, Fe và có thể có S. FeS + 2HCl = FeCl 2 + H 2 S Fe + 2HCl = FeCl 2 + H 2 Vì M TB = 10,6 . 2 = 21,2 < 34 Nên : trong C có H 2 S và H 2 . Gọi x là % của H 2 trong hỗn hợp C. (2x + 43(100 – x)) : 100 = 21,2 → x = 40% C ; H 2 = 40% theo số mol; H 2 S = 60% Đốt cháy B: 4 FeS + 7 O 2 = 2 e 2 O 3 + 4 SO 2 4 Fe + 3 O 2 = 2 Fe 2 O 3 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com 1 điểm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 điểm Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 27 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 2 -công nghệ hóa sinh
ỨNG DỤNG CỦA CHIẾT PHA RẮN SPE TRONG VIỆC NÂNG CAO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH