Views
4 months ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Có thể có phản ứng : S + O 2 = SO 2 Thể tích O 2 đốt cháy FeS là : (3V 1 /5).(7/4) = 21V 1 /20 Thể tích O 2 đốt cháy Fe là : (2V 1 /5).(3/4) = 6V 1 /20 Thể tích O 2 đốt cháy FeS và Fe là: 21V 1 /20 + 6V 1 /20 = 27V 1 /20 Thể tích O 2 đốt cháy S là: V 2 – (27V 1 /20) = V 2 – 1,35V 1 . Nên : V 2 ≥ 1,35V V.2. S ố mol S = (V 2 – V 1 . 1,35) : V 1 mol ( Với V 1 mol là thể t ích của 1 mol khí ở điều kiện đang xét) S ố mol FeS = ( V 1. 3/5 ) : V 1mol S ố mol Fe = (V 1 . 2/5) : V 1 mol 3V 1 .88.100 % FeS = 5 3V 1 2V 1 .88 + .56 + 32( V 5 5 2V 1 .56.100 5 70V 1 % Fe = = 32( V + V ) V + V 2 1 2 5280V 1 165V 1 = = % −1,35V ) 75,2V 1 + 32( V2 −1,35V 1) V2 + V1 2 1 1 % 32( V2 −1,35V 1).100 100V % S = = 32( V + V ) V 2 1 2 2 −135V + V - Nếu dư S so với Fe thì tính hiệu suất phản ứng theo Fe, Fe + S FeS 3 V n .100 1 FeS H = = 5 .100 = 60(%) n 2 3 Fe + nFeS V1 + V1 5 5 H = 60%. - Nếu dư Fe so với S tính hiệu suất phản ứng theo S. nFeS . 100 n H = > n n n FeS + S FeS Fe .100 + n FeS 1 1 % 3 V1 = 5 .100 = 60(%) . (do n S < n Fe ) 2 3 V1 + V1 5 5 - Vậy hiệu suất thấp nhất của phản ứng nung trên là 60% ĐỀ SỐ 5: TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ 1 điểm 1 điểm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI TỔ HÓA HỌC ----- MÔN HÓA ----- -------- THỜI GIAN LÀM BÀI: 120 PHÚT Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 28 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) Câu1: (3đ) 1. X là nguyên tố thuộc nhóm A, hợp chất với hidro có dạng XH 3 . Electron cuối cùng trên nguyên tử X có tổng 4 số lượng tử bằng 4,5. a) Xác định nguyên tố X, viết cấu hình electron của nguyên tử. b) Ở điều kiện thường XH 3 là một chất khí. Viết công thức cấu tạo, dự đoán trạng thái lai hoá của nguyên tử trung tâm trong phân tử XH 3 , oxit bậc cao nhất, hidroxit bậc cao nhất của X. c) Cho phản ứng: 2XOCl 2XO + Cl 2 , ở 500 0 C có K p = 1,63.10 -2 . Ở trạng thái cân bằng áp suất riêng phần của P XOCl =0,643 atm, P XO = 0,238 atm. Tính P Cl2 ở trạng thái cân bằng. Nếu thêm vào bình một lượng Cl 2 để ở trạng thái cân bằng mới áp suất riêng phần của XOCl bằng 0,683 atm thì áp suất riêng phần của XO và Cl 2 là bao nhiêu? 2. So sánh độ lớn góc liên kết trong các phân tử PX 3 (X: F, Cl, Br, I). Giải thích? Câu 2: (2đ) 1) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: a) Ca +dd Na 2 CO 3 ;b) Na + dd AlCl 3 ;c) dd Ba(HCO 3 ) 2 + dd NaHSO 4 ;d) dd NaAlO 2 + dd NH 4 Cl 2) Có hỗn hợp Na, Ba, Mg. Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng các kim loại ra khỏi hỗn hợp (khối lượng mỗi kim loại vẫn được bảo toàn). Câu 3: (2đ) Hòa tan hoàn toàn 1,62 gam nhôm trong 280 ml dung dịch HNO 3 1M được dung dịch A và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Mặt khác, cho 7,35 gam hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp vào 500ml dung dịch HCl, được dung dịch B và 2,8 lít khí H 2 (đktc). Khi trộn dung dịch A vào dung dịch B thấy tạo thành 1,56 gam kết tủa. a. Xác định tên 2 kim loại kiềm. b. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch HCl đã dùng. Câu 4: (2đ) Cho hidrocacbon X tác dụng với dung dịch brom dư được dẫn xuất tetrabrom chứa 75,8% brom (theo khối lượng). Khi cộng brom (1:1) thu được cặp đồng phân cis-trans. 1) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên của X. 2) Viết phương trình của X với: a) Dung dịch KMnO 4 (trong môi trường H 2 SO 4 ) b) Dung dịch AgNO 3 /NH 3 c) H 2 O (xúc tác Hg 2+ /H + ) d) HBr theo tỉ lệ 1:2 Câu 5: (1đ) A, B, D là các đồng phân có cùng công thức phân tử C 6 H 9 O 4 Cl, thỏa mãn các điều kiện sau : 36,1g A + NaOH dư → 9,2g etanol + 0,4 mol muối A1 + NaCl. B + NaOH dư → muối B 1 + hai rượu (cùng số nguyên tử C) + NaCl D + NaOH dư → muối D 1 + axeton + NaCl + H 2 O. Hãy lập luận xác định công thức cấu tạo của A, B, D và viết các phương trình phản ứng. Biết rằng D làm đỏ quì tím. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đáp án Câu 1: 1.a/ Với hợp chất hidro có dạng XH 3 nên X thuộc nhóm IIIA hoặc nhóm VA. TH1: X thuộc nhóm IIIA, ta có sự phân bố e theo obitan: . Vậy e cuối cùng có: l=1, m=-1, m s = +1/2 . mà n + l + m + m s = 4,5 → n = 4. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com 0,25 điểm Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 29 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial