Views
4 months ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Ka 1 = 2 x = 10 0,05 − x −2 ⇒ x = 0,018 và pH = -lg 0,018 = 1,74 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định III.3.3. CH 3 COOH CH 3 COO − + H + Ka 2 = CÂU IV (4 điểm) 0,02 0,018 (0,02 - y) y 0,018 0,018.y −4,76 = 10 (0,02 − y) (0,5đ) ⇒ y = 1,93.10 −5 và α = 9,65.10 − 2 % IV.1. Thêm NaOH dư vào dung dịch Cr 2 (SO 4 ) 3 . Thêm tiếp H 2 O 2 đến dư được hỗn hợp A. IV.1.1. Có hiện tượng gì xãy ra? Viết phương trình dạng ion. IV.1.2. Thêm H 2 SO 4 đặc vào hỗn hợp A thấy xuất hiện màu tím xanh của H 3 CrO 8 . Hãy viết phương trình phản ứng dạng ion. IV.2. Lượng 0,18 gam một đơn chất R tác dụng với lượng dư dung dịch H 2 SO 4 đặc thu được khí A. Thu toàn bộ khí A vào dung dịch nước vôi dư thì nhận được 5,1 gam kết tủa. Xác định đơn chất R. IV.3. Cho biết: các cặp oxi-hóa khử Cu 2+ /Cu, I − 3 /3I − và Cu+/Cu có thế khử chuẩn lần lượt là E 0 1 = 0,34v và E 0 2 = 0,55v; E 0 = 0,52v và tích số hòa tan của CuI là K 3 S= 10 −12 IV.3.1. Thiết lập sơ đồ pin sao cho khi pin hoạt động xãy ra phản ứng: 2Cu 2+ + 5I - 2CuI↓ + I − 3 IV.3.2. Tính suất điện động của pin. Câu IV Nội dung Điểm (4,0đ) IV.1 Cr 3+ + 3OH − → Cr(OH) 3 ↓ IV.1.1. IV.1.2. Cr(OH) 3 + OH − → CrO - 2 + 2H 2O CrO - 2 + 4OH − → CrO 4 2- + 3e - + 2H 2 O H 2 O 2 + 2e - → 2OH − 2OH − + 2CrO - 2 + 3H 2O 2 → 2CrO 4 2- + 4H 2 O x 2 x 3 Có kết tủa xanh lá cây; kết tủa tan tạo dung dịch màu vàng tươi. Thêm H 2 SO 4 đặc: 2CrO 2- 4 + 2H + → Cr 2 O 2- 7 + H 2 O Cr 2 O 2- 7 + 9H 2 O → H 3 CrO 8 + 14e - + 12 H + 2 H + + H 2 O 2 + 2e - → 2H 2 O Cr 2 O 7 2- + 7H 2 O 2 + 2H + → 2H 3 CrO 8 + 5H 2 O x 1 x 7 (0,5đ) (0,5đ) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN IV.2. Xét R là kim loại hoặc phi kim không phải cacbon hay lưu hùynh: R → R + x + xe - (1) (0,5đ) Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 38 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định IV.3. IV.3.1. IV.3.2. Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) 0,18 0,18 x R R S 6 + 2e - → S 4 (2) 0,085 0,0425 SO 2 + Ca(OH) 2 → CaSO 3 + H 2 O (3) 0,0425 5,1 = 0, 0425 120 0,18 Bảo toàn số electron: x = 0,085 ⇒ R = 2,112x . Loại. R Xét R là S: Sự oxi hóa: S + 2H 2 SO 4 → 3SO 2 + 2H 2 O (4) 0,005625 0,016875 Khối lượng kết tủa: 0,016875.120 = 2,025 g < 5,1 g. Loại. Xét R là cacbon: C + 2H 2 SO 4 → CO 2 + 2SO 2 + 2H 2 O (5) 0,015 0,015 0,030 SO 2 + Ca(OH) 2 → CaSO 3 + H 2 O (6) CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + H 2 O (7) Khối lượng kết tủa: 0,015.100 + 0,03.120=5,1 gam. Thích hợp với đề ra. Vậy R là cacbon. Phản ứng xảy ra: 2Cu 2+ + 5I − 2CuI↓ + I 3 − Sự oxi hóa (anod): 3I − I 3 − + 2e- (a) Sự khử: Cu 2+ + 2e - Cu E 0 1 (1) Cu+ + 1e - Cu E 0 2 (2) CuI Cu + + I − K S − 1 (3) E0 Cu 2+ + I − C + 1e - CuI K 0, 059 (c) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) Sơ đồ pin: (-) Pt ⎜ I − 3 , I − ⎜⎜CuI , Cu 2+ , I − ⎜ Pt (+) (0,5đ) ⇒ CÂU V (4 điểm) 2.E0 1 −E0 2 K c = K 1 .K 2 .K 3 = 10 0, 059 . 10 0, 059 . K S −1 E 0 C 0,059 2.0,034 −0,52 0,059 0,059 12 10 = 10 .10 .10 = 10 14,72 E 0 C = 0,059.14,72 = 0,868 (v) E(pin) = E c - E a = 0,868 - 0,550 = 0,318 v (0,5đ) Chất X ở dạng tinh thể màu trắng có các tính chất sau: •Đốt X ở nhiệt độ cao cho ngọn lửa màu vàng. •Hòa tan X vào nước được dung dịch A, cho khí SO 2 đi từ từ qua dung dịch A thấy xuất hiện màu nâu. Nếu tiếp tục cho SO 2 qua thì màu nâu biến mất thu được dung dịch B; thêm một ít HNO 3 vào dung dịch B , sau đó thêm dư dung dịch AgNO 3 thấy tạo thành kết tủa màu vàng. •Hòa tan X vào nước, thêm một ít dung dịch H 2 SO 4 loãng và KI thấy xuất hiện màu nâu và màu nâu bị biến mất khi thêm Na 2 S 2 O 3 . DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN V.1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra dạng ion. www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 39 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA