Views
1 week ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 3 2 ⎛ 2 ⎞ 1 4 3 4.4 p Hg O2 ⎜ ⎟ K = P . P = P P = P = = 9,48 ⎝ 3 ⎠ 3 27 27 1.2 (1 đ) . Số mol Hg nhỏ nhất khi a = 2x. Từ công thức PV 4.0,5 n = = = 3x → x = 0,0105 RT 0,082.773 Vay a = 0,021 mol m = 0,021.216 = 4,53g HgO II.2. Đốt cháy etan ( C 2 H 6 ) thu sản phẩm là khí CO 2 và H 2 O ( lỏng ) ở 25°C. 2.1 Viết phương trình nhiệt hoá học của phản ứng xảy ra. Hãy xác định nhiệt hình thành etan và năng lượng liên kết C=O. Biết khi đốt cháy 1 mol etan toả ra lượng nhiệt là 1560,5KJ. Và : ∆H ht ( KJ.mol -1 ) Liên kết Năng lượng liên kết ( KJ.mol -1 ) CO 2 -393,5 C–C 347 H 2 O -285,8 H–C 413 O 2 0 H–O 464 O=O 495 2.2 Phản ứng có ∆G° = -1467,5 ( KJ.mol -1 ). Hãy tính độ biến thiên entropi của phản ứng đã cho theo đơn vị J.mol -1 .K -1 . Giải: 2.1. C 2 H 6 + 7 0,5 O2 ⎯ ⎯→ 2CO 2 + 3H 2 O ∆H = - 1560,5 KJ 2 ( 2C 2 H 6 + 7O 2 ⎯ ⎯→ 4CO 2 + 6H 2 O ∆H = - 3121 KJ ) ∆H pư = 4 ∆H ht CO 2 + 6 ∆H ht H 2 O - 7∆H ht O 2 - 2 ∆H ht C 2 H 6 0,5 [ 4( − 393,5) + 6( − 285,8) − ( − 3121) ] ∆H ht C 2 H 6 = = - 83,9 ( KJ.mol -1 ) 2 ∆H pư = 2 E C – C + 12 E C – H + 7E O=O - 8 E C = O - 12 E H – O 0,5 [ 2x347 + 12x413 + 7x495 −12x464 − ( − 3121) ] E C = O = = 833( KJ.mol -1 ) 8 2.2 ∆G° = ∆H° - T∆S° 0,5 [ −1560,5 − ( −1467,5) ] ∆S° = = - 0,312 (kJ.mol -1 K -1 ) = -312 J.mol -1 .K -1 25 + 273 ( ) Câu 3: III.1. Ta có: C 3 +

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3 x(0,485 + 3x) ⇒ = 10 −3 −2 (5.10 − x)(5.10 − x) Với x Ag −6 0.5đ 0,5 đ Vậy màu Ag + + + 2NH 3 Ag(NH 3 ) 2 7,24 β 2 = 10 1,0.10 -3 1,0 __ 1,0-2,0.10 -3 1,0.10 -3 0.5đ 2+ - Khử Ag(NH ) bởi Cu: 3 2x Ag(NH 3 ) 2 + Ag + + 2NH 3 2Ag + + Cu 2Ag + Cu - Tạo phức của Cu 2+ với NH 3 ( C NH C + ) 1 7,24 β − − 2 = 10 (1) K 0 = 10 (2) 2+ 15,61 > 2 3 Cu Cu 2+ 2+ 12,03 + 4NH 3 Cu(NH 3 ) 4 β 4 = 10 (3) Tổ hợp (1)(2) và (3): 2Ag(NH 3 ) + 2 + Cu 2Ag + Cu(NH 3 ) 2+ 4 2 ; K = β 2 . K 0. β4 = 10 13,16 0,5 đ 1,0.10 -3 ----- 5,0.10 -4 2 TPGH: Cu(NH 3) 4 : 5,0.10 -4 −3 M ; NH 3 :1,0 − 2.10 ≈ 1,0M Cân bằng Cu(NH 3 ) 2+ 4 + 2Ag 2Ag(NH 3 ) + 2 + Cu 10 - 13,16 C 5,0.10 -4 [ ] 5,0.10 -4 -x 2x 2 (2x) −13,16 ⇒ = 10 −4 (5,0.10 − x) x = 5.10 - 4 −4 −13, 16 −8, 23 −4 2x = 5x10 . 10 = 10 < 5x10 0,5 đ + -8,23 9 Vậy: [Ag(NH ) ]=2x=10 = 5,9.10 − M 3 2 [Cu(NH ) ]=5,0.10 M 0.5đ 2+ -4 3 4 Mặc dù Ag + tồn tại dưới dạng phức Ag(NH 3) + 2 nhưng vẫn bị Cu khử hoàn toàn. Câu 4: IV.1. 1.1. Vì E 0 Fe 3+ /Fe 2+ = +0,77 V > E 0 Fe 2+ /Fe = -0,44 V Tính oxi hóa: Fe 3+ mạnh hơn Fe 2+ Tính khử: Fe mạnh hơn Fe 2+ 3+ 2+ Phản ứng xảy ra 2 Fe + Fe ⎯⎯→ 3 Fe Dung dịch màu vàng chuyển sang lục nhạt 1.2. Vì E 0 Cu + /Cu = +0,52 V > E 0 Cu 2+ /Cu + = +0,16 V Tính oxi hóa: Cu + mạnh hơn Cu 2+ Tính khử: Cu + mạnh hơn Cu (0.5đ) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Phản ứng xảy ra + + 2+ Cu + Cu ⎯⎯→ Cu + Cu Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 49 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 2 -công nghệ hóa sinh
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH