Views
10 months ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) 1. Hòa tan hoàn toàn 9,06 gam một mẫu hợp kim Al-Mg (giả thiết không có tạp chất nào khác) bằng dung dịch H 2 SO 4 đặc, thu được 12,22 lít khí SO 2 (đo ở 136,5 o C; 1,1 atm) và 0,64 gam chất rắn màu vàng. Xác định phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong mẫu hợp kim trên. 2. Viết các phản ứng xảy ra khi điện phân dung dịch gồm NaCl 0,5 M và Cu(NO 3 ) 2 2M. Bài 9: 2,0 điểm 1. Dung dịch A chứa các ion: Na + ; Cu 2+ ; Ag + ; Al 3+ ; Mg 2+-. Cho dung dịch A tác dụng với HCl dư được kết tủa B và dung dịch C. Cho khí H 2 S sục qua dung dịch C thu được kết tủa D và dung dịch E. Thêm NH 3 vào dung dịch E được kết tủa F và dung dịch G. Thêm (NH 4 ) 2 CO 3 vào dung dịch G thu được kết tủa H. Xác định các chất và viết phương trình ion của tất cả các phản ứng xảy ra. 2. Tại sao Na 2 O 2 được dùng làm khí trong bình dưỡng khí của thợ lặn? Viết phương trình hoá học xảy ra (nếu có) Bài 10: 2,0 điểm 1. Muối LiCl kết tinh theo mạng tinh thể lập phương tâm diện. Ô mạng cơ sở có độ dài mỗi cạnh là 0,514nm. Giả thiết ion Li + nhỏ đến mức có thể xảy ra sự tiếp xúc anion – anion và ion Li + được xếp khít vào khe giữa các ion Cl - . a. Tính độ dài bán kính của mỗi ion Li + , Cl - trong mạng tinh thể. b. Xác định khối lượng riêng của tinh thể LiCl. Biết Li = 6.94; Cl = 35,45 2. Hoà tan 63 gam Na 2 SO 3 khan vào nước sau đó đun sôi dung dịch khoảng 2 giờ với một lượng dư bột lưu huỳnh. Lọc bỏ phần lưu huỳnh dư, từ dung dịch làm kết tinh tối đa 93 gam tinh thể Na 2 S 2 O 3 .5H 2 O. a. Tính hiệu suất điều chế Na 2 S 2 O 3 . b. Hoà tan muối kết tinh vào nước lẫn với hồ tinh bột, sục I 2 vào dung dịch đó tới dư. Nêu hiện tượng phản ứng có thể xảy ra và viết phương trình hoá học. 3. Khi hoà tan CH 3 COOH tới bão hoà vào nước. Viết các quá trình điện ly có thể xảy ra. ---HẾT--- Ghi chú: Thí sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Đáp án: www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2013 – 2014 ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN THI: HOÁ HỌC (Đáp án này có 4 trang) Bài 1: 2,0 điểm CrO − 2 + Br 2 + OH − ⎯⎯→ CrO 2 4− + Br − + H 2 O Câu 1 2 x CrO − 2 + 4OH − → CrO 2 4− + 2H 2 O + 3e 0,25 điểm 1,0 điểm 0,25 điểm 3 x Br 2 + 2e → 2Br − 0,5 điểm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 88 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 2 1,0 điểm Câu 1 1,0 điểm Câu 2 1,0 điểm Câu 1 1,0 điểm Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) 2CrO 2 − + 8OH − + 3Br 2 ⎯⎯→ 2CrO 2 4− + 6Br − + 4H 2 O Fe x O y + H 2 SO 4 đ ⎯⎯→ SO 2 + … 2 x Fe x O y + 2yH + → xFe 3+ + yH 2 O + (3x – 2y)e (3x – 2y) x SO 2 4− + 4H + + 2e → SO 2 + 2H 2 O 2Fe x O y + (3x – 2y)SO 2 − 4 + (12x – 4y)H + → 2xFe 3+ (3x – 2y)SO 2 + (6x – 2y) H 2 O Bài 2: 2,0 điểm Đặt halogen X có X đvC và muối của nó là BaX 2 , số mol a Y Y BaY 2 b BaX 2 + K 2 SO 4 → 2KX + BaSO 4 ↓ a a 2a a (mol) BaY 2 + K 2 SO 4 → 2KY + BaSO 4 ↓ b b 2b b (mol) 58,25 Từ 2 phương trình phản ứng ta có: n BaSO = a + b = = 0,25 4 233 Theo định luật bảo toàn khối lượng: m + m = m + m ( BaX 2 + BaY2 ) K2SO4 BaSO4 ( KX + KY ) ⇒ 60,9 + 174( a + b) = 58,25 + mKX , KY Với a + b = 0,25 ⇒ m = ( g ) KX KY , 46,15 Số mol halogen tương ứng: 2a + 2b = 0,5 26,65 ⇒ khối lượng mol trung bình của X, Y: M = = 53,3( g ) 0,5 Với X, Y là 2 halogen thuộc hai chu kì liên tiếp nên đó là Cl và Br (thoả mãn điều kiện 35,5 < 53,3 < 80) Thay giá trị Cl và Br vào phương trình khối lượng: ⎧2 a.35,5 + 2 b.80 = 26,65 ⎨ ⇒ a = 0,15; b = 0,1 ⎩a + b = 0, 25 ( + ) 137 71 .0,15 % mBaCl = .100% = 51,23% ⇒ % m 48,77% 2 BaBr = 2 60,9 Bài 3: 2,0 điểm a. Trạng thái lai hoá của Br là sp 3 d 2 . BrF 5 có công thức VSEPR là AX 5 E 1 ⇒ chóp vuông. * 2 2 b. ( σ ) ( σ ) ( π ) = ( π ) ( σ ) 2 2 2 2s 2s x y z ⇒ N 2 có tính nghịch từ. www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 89 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA