Views
8 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 Th× (x+1) vµ (x 2 + 1) ®Òu phi lµ sè chÝnh ph−¬ng 2 2 ⎧ ⎪x + 1 = k ⎧k = 1 ⎧k = −1 §Æt: ⎨ ⇒(k + x)(k – x) = 1⇒ 2 ⎨ hoÆc ⎨ ⎪ ⎩x + 1 = t ⎩x = 0 ⎩x = 0 + Víi x = 0 th× (2y + 1) 2 = 1 ⇒ y = 0 hoÆc y = -1.(Tháa mn pt) (0;0),(0; − 1) 5 VËy nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh lµ: (x;y) ={ } B M F O D H A I E d Gäi O lµ giao ®iÓm cña c¸c ®−êng trung trùc cña hai ®o¹n MN vµ HC, ta cã ∆ OMH = ∆ ONC (c.c.c) ⇒ OHM = OCN .(1) 0,25 MÆt kh¸c ta còng cã ∆ OCH c©n t¹i O nªn: OHC = OCH .(2) 0,25 Gv: Nguyễn Văn Tú 80 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial K a Tr−íc hÕt chøng minh: HD AD = S( HBC) S( ABC) HE S( HCA) HF S( HAB) T−¬ng tù cã: = ; = BE S( ABC) CF S( ABC) HD HE HF S( HBC) + S( HCA) + S( HAB) Nªn + + = AD BE CF S( ABC) HD HE HF ⇒ + + = 1 AD BE CF b Tr−íc hªt chøng minh ∆ BDH ~ ∆ BEC ⇒BH.BE = BD.BC Vµ ∆ CDH ~ ∆ CFB ⇒ CH.CF = CD.CB. ⇒BH.BE + CH.CF = BC.(BD + CD) = BC 2 (®pcm) c Tr−íc hÕt chøng minh: ∆ AEF ~ ∆ ABC ⇒ AEF = ABC Vµ ∆ CDE ~ ∆ CAB ⇒ CED = CBA ⇒ AEF = CED mµ EB ⊥ AC nªn EB lµ ph©n gi¸c cña gãc DEF. T−¬ng tù: DA, FC lµ ph©n gi¸c cña c¸c gãc EDF vµ DFE. VËy H lµ giao ®iÓm c¸c ®−êng ph©n gi¸c cña tam gi¸c DEF nªn H c¸ch ®Òu ba c¹nh cña tam gi¸c DEF (®pcm) N C www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 Tõ (1) vµ (2) ta cã: OHC = OHB ⇒ HO lµ ph©n gi¸c cña gãc BHC VËy O lµ giao ®iÓm cña trung trùc ®o¹n HC vµ ph©n gi¸c cña gãc BHC nªn O lµ ®iÓm cè ®Þnh. Hay trung trùc cña ®o¹n MN lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh lµ O. ĐỀ SỐ 36 Bài 1: (3,5đ) a, Với giá trị nào của n thì ( n + 5)( n + 6) ⋮ 6n với n ∈ Ν . 5 b, CMR với n ∈ Ν thì: n − n⋮ 30 . n + 13 c, Tìm số tự nhiên n để phân số tối giản. n − 2 Bài 2: (3đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 4a 2 b 2 − a 2 + b 2 − c 2 a, ( ) Ta có: (n + 5)(n + 6) = n 2 + 11n + 30 = n(n – 1) + 30 + 12n ⋮ 6n 1 a ⎧⎪ n( n −1) ⋮3 ⎪⎧ n = 3∨ n = 3k + 1 1 ⇔ n( n + 1) + 30⋮6n ⇔ ⎨ ⇔ ⎨ ⎪⎩ 30⋮3 ⎪⎩ n 30 ⇔ n = 1; 3; 6; 10; 15; 30 b 5 CMR: với n ∈ Ν thì: n − n⋮ 30 1,5 Gv: Nguyễn Văn Tú 81 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial O,25 0,25 b, x 5 + x + 1 c, ( x + 1)( x + 2)( x + 3)( x + 4) + 1 Bài 3: (3đ) Giải phương trình: a, x 4 – 30x 2 + 31x – 30 = 0 b, 1 + 1 + 1 = 1 2 2 2 x + 4x + 3 x + 8x + 15 x + 12x + 35 9 4 4 c, ( x − 2) + ( x − 3) = 1 Bài 4: (3,5đ) a/ Tìm đa thức dư trong phép chia 1 + x + x 19 + x 20 + x 2010 cho 1 – x 2 b/ Giải bài toán bằng cách lập phương trình: Trong một cái giỏ đựng một số táo. Đầu tiên người ta lấy ra một nửa số táo và bỏ lại 5 quả, sau đó lấy thêm ra 1 số táo còn lại và lấy thêm ra 4 quả. 3 Cuối cùng trong giỏ còn lại 12 quả. Hỏi trong giỏ lúc đầu có bao nhiêu quả? Bài 5: (4,5đ) Cho hình bình hành ABCD (AC>BD). Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của C lên các đường thẳng AB, AD. Chứng minh rằng: a, AB.AE + AD.AF = AC 2 b, ∆ FCE ∆ ABC. Bài 6: (2,5đ) Dựng hình thoi biết  = 30 0 và tổng hai đường chéo bằng 5cm. (Chỉ cần phân tích, nêu cách dựng và dựng hình). **************-The end-************** www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Bài Phần Nội dung Điểm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Giáo trình toán cao cấp A1