Views
3 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 −1 +) x = ⇒ …P = 2 2 3 c) P = 2 x − 3 2 = 1+ 2 x − 5 x − 5 Ta cã: 1∈ Z 2 VËy P∈ Z khi ∈ Z x − 5 ⇒ x – 5 ∈ ¦ (2) Mµ ¦ (2) = { -2; -1; 1; 2} x – 5 = -2 ⇒ x = 3 (TM§K) x – 5 = -1 ⇒ x = 4 (KTM§K) x – 5 = 1 ⇒ x = 6 (TM§K) x – 5 = 2 ⇒ x = 7 (TM§K) KL: x∈ {3; 6; 7} th× P nhËn gi¸ trÞ nguyªn. 1® d) P = 2 x − 3 2 = 1 2 x − 5 + x − 5 0,25® Ta cã: 1 > 0 2 §Ó P > 0 th× > 0 ⇒ x – 5 > 0 ⇔ x > 5 0,5® x − 5 Víi x > 5 th× P > 0. 0,25 Bµi 2: 15 x 1 1 1 12 ⎛ ⎞ − = ⎜ + ⎟ x + 3 x − 4 ⎝ x + 4 3 x − 3 ⎠ 15x ⎛ 1 1 ⎞ ⇔ − 1 = 12 + ( x + 4)( x − 1) ⎜ x + 4 3( x −1) ⎟ ⎝ ⎠ a) 2 1® §K: x ≠ −4; x ≠ 1 ⇔ 3.15x – 3(x + 4)(x – 1) = 3. 12(x -1) + 12(x + 4) … ⇔ 3x.(x + 4) = 0 ⇔ 3x = 0 hoÆc x + 4 = 0 +) 3x = 0 => x = 0 (TM§K) +) x + 4 = 0 => x = -4 (KTM§K) S = { 0} 1® b) 148 − x 169 − x 186 − x 199 − x + + + = 10 25 23 21 19 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com ⎛148 − x ⎞ ⎛169 − x ⎞ ⎛186 − x ⎞ ⎛199 − x ⎞ ⇔ ⎜ − 1⎟ + ⎜ − 2⎟ + ⎜ − 3⎟ + ⎜ − 4⎟ = 0 ⎝ 25 ⎠ ⎝ 23 ⎠ ⎝ 21 ⎠ ⎝ 19 ⎠ ⎛ 1 1 1 1 ⎞ ⇔ (123 – x) ⎜ + + + ⎟ ⎝ 25 23 21 19 ⎠ = 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 94 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 ⎛ 1 1 1 1 ⎞ Do ⎜ + + + ⎟ ⎝ 25 23 21 19 ⎠ > 0 Nªn 123 – x = 0 => x = 123 S = {123} 1® c) x − 2 + 3 = 5 Ta cã: x − 2 ≥ 0∀ x => x − 2 + 3 > 0 nªn x − 2 + 3 = x − 2 + 3 PT ®ưîc viÕt dưíi d¹ng: x − 2 + 3 = 5 ⇔ x − 2 = 5 – 3 ⇔ x − 2 = 2 +) x - 2 = 2 => x = 4 +) x - 2 = -2 => x = 0 S = {0;4} 1® Bµi 3(2 ®) Gäi khong c¸ch gi÷a A vµ B lµ x (km) (x > 0) 0,25® VËn tèc dù ®Þnh cña ngêi ® xe g¾n m¸y lµ: x 3 x ( km / h) 1 3 10 3 = (3 h 20 ’ = ( ) Gv: Nguyễn Văn Tú 1 3 h ) 0,25® 3 VËn tèc cña ngêi ®i xe g¾n m¸y khi t¨ng lªn 5 km/h lµ: 3x + 5 ( km / h) 0,25® 10 Theo ®Ò bµi ta cã ph¬ng tr×nh: ⎛ 3x ⎞ ⎜ + 5 ⎟.3 = x ⎝ 10 ⎠ 0,5® ⇔ x =150 0,5® VËy khong c¸ch gi÷a A vµ B lµ 150 (km) 0,25® 3.150 VËn tèc dù ®Þnh lµ: = 45 ( km / h) 10 D C Bµi 4(7®) VÏ h×nh, ghi GT, KL ®óng P 0,5® M O I F DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú E A www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 95 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial B Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tuyển chọn 10 năm toán tuổi thơ - THCS (2015)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
ỨNG DỤNG CỦA CHIẾT PHA RẮN SPE TRONG VIỆC NÂNG CAO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Giáo trình toán cao cấp A1
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)