Views
7 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 7 Với x ∈ Z thì A ⋮ B khi ∈ Z ⇒ 7 ⋮ ( 2x – 3) (0,25đ) 2x − 3 Mà Ư(7) = { −1;1; − 7;7} ⇒ x = 5; - 2; 2 ; 1 thì A ⋮ B (0,25đ) c) (1,5đ) Biến đổi x y − = 4 4 x − x − y + y 3 3 3 3 y −1 x − 1 x − y − (x − y) 4 4 = ( ) 2 2 xy(y + y + 1)(x + x + 1) 2 2 = ( )( )( ) = ( ) (y −1)(x −1) x − y x + y x + y − (x − y) 2 2 2 2 2 2 xy(x y + y x + y + yx + xy + y + x + x + 1) 2 2 x − y (x + y −1) 2 2 2 2 xy x y + xy(x + y) + x + y + xy + 2 ⎡⎣ 2 2 x − y (x − x + y − y) = ( ) 2 2 2 xy x y + (x + y) + 2 ⎡⎣ x − y x( − y) + y( −x) = ( )[ ] = 2 2 xy(x y + 3) −2(x − y) 2 2 x y + 3 ⎤⎦ ( do x + y = 1⇒ y - 1= -x và x - 1= - y) (0,25đ) ⎤⎦ x − y x(x − 1) + y(y −1) = ( )[ ] x − y ( −2xy) = ( ) 2 2 xy(x y + 3) 2 2 xy(x y + 3) Suy ra điều cần chứng minh (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) Bài 2: (3 đ)a) (1,25đ) (x 2 + x ) 2 + 4(x 2 + x) = 12 đặt y = x 2 + x y 2 + 4y - 12 = 0 ⇔ y 2 + 6y - 2y -12 = 0 (0,25đ) ⇔ (y + 6)(y - 2) = 0 ⇔ y = - 6; y = 2 (0,25đ) * x 2 + x = - 6 vô nghiệm vì x 2 + x + 6 > 0 với mọi x (0,25đ) * x 2 + x = 2 ⇔ x 2 + x - 2 = 0 ⇔ x 2 + 2x - x - 2 = 0 (0,25đ) ⇔ x(x + 2) – (x + 2) = 0 ⇔ (x + 2)(x - 1) = 0 ⇔ x = - 2; x = 1 (0,25đ) Vậy nghiệm của phương trình x = - 2 ; x =1 x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 b) (1,75đ) + + = + + 2008 2007 2006 2005 2004 2003 ⇔ x + 1 x + 2 x + 3 x + ( 1) ( 1) ( 1) ( 4 1) ( x + 5 1) ( x + + + + + + = + + + + 6 + 1) 2008 2007 2006 2005 2004 2003 ⇔ x + 2009 x + 2009 x + 2009 x + 2009 x + 2009 x + 2009 + + = + + 2008 2007 2006 2005 2004 2003 ⇔ x + 2009 x + 2009 x + 2009 x + 2009 x + 2009 x + 2009 0 2008 2007 2006 2005 2004 2003 + + − − − = (0,25đ) ⇔ 1 1 1 1 1 1 ( + 2009)( + + − − − ) = 0 2008 2007 2006 2005 2004 2003 < ; 2008 2005 x (0,5đ) Vì 1 1 1 1 1 1 1 1 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 1 1 < ; 2007 2004 1 1 < 2006 2003 Do đó : + + − − − < 0 (0,25đ) Vậy x + 2009 = 0 ⇔ x = - 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2009 E 2 I 1 Bài 3: (2 điểm) 1 a) (1đ) B C 2 F Chứng minh ∆ EDF vuông cân Ta có ∆ ADE = ∆ CDF (c.g.c)⇒ ∆ EDF cân tại D Mặt khác: ∆ ADE = ∆ CDF (c.g.c) ⇒ E ˆ ˆ 1 = F 2 O A D Gv: Nguyễn Văn Tú 98 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 Mà Eˆ 1 + Eˆ ˆ 2 + F = 90 0 ⇒ Fˆ 1 2 + Eˆ ˆ 2 + F 1 = 90 0 ⇒ EDF= 90 0 . Vậy ∆ EDF vuông cân b) (1đ) Chứng minh O, C, I thẳng Theo tính chất đường chéo hình vuông ⇒ CO là trung trực BD Mà ∆ EDF vuông cân ⇒ DI = 1 2 EF Tương tự BI = 1 B EF ⇒ DI = BI 2 ⇒ I thuộc dường trung trực của DB ⇒ I thuộc đường thẳng CO Hay O, C, I thẳng hàng D Bài 4: (2 điểm) A a) (1đ) DE có độ dài nhỏ nhất Đặt AB = AC = a không đổi; AE = BD = x (0 < x < a) Áp dụng định lý Pitago với ∆ ADE vuông tại A có: DE 2 = AD 2 + AE 2 = (a – x) 2 + x 2 = 2x 2 – 2ax + a 2 = 2(x 2 – ax) – a 2 a = 2(x – 2 2 2 a 4 )2 + 2 ≥ a 2 Ta có DE nhỏ nhất ⇔ DE 2 nhỏ nhất ⇔ x = a 2 ⇔ BD = AE = a ⇔ D, E là trung điểm AB, AC 2 (0,25đ) b) (1đ) Tứ giác BDEC có diện tích nhỏ nhất. (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) Ta có: S ADE = 1 2 AD.AE = 1 2 AD.BD = 1 2 AD(AB – AD)= 1 2 (AD2 – AB.AD) (0,25đ) = – 1 2 (AD2 – 2 AB 2 .AD + 2 AB 4 ) + 2 AB = – 1 2 AB AB (AD – 8 2 4 )2 + ≤ 2 2 2 AB AB Vậy S BDEC = S ABC – S ADE ≥ – = 3 2 8 8 AB2 không đổi (0,25đ) AB 8 Do đó min S BDEC = 3 8 AB2 khi D, E lần lượt là trung điểm AB, AC Bµi 1: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö: a) x 2 – y 2 – 5x + 5y b) 2x 2 – 5x – 7 Bµi 2: T×m ®a thøc A, biÕt r»ng: ĐỀ SỐ 42 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 2 E (0,25đ) (0,25đ) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN C Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 99 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)