Views
5 months ago

vipaji_pages1-100

hugggugu

Tabia Sugu Ya Uvivu

Tabia Sugu Ya Uvivu Uvivu ni hali ya “kutokutaka kufanya kazi” au hali ya “ulegevu katika kazi”, au “utepetevu” na “ulegevu”. Tabia sugu ya uvivu ni mojawapo ya changamoto zinazokiandama kizazi kipya. Kuna ushahidi wa kutosha kwamba vijana wengi hawapendi kufanya kazi za nguvu au wakifanya basi hufanya kwa ulegevu. Kwa mujibu wa Biblia tunajifunza ya kwamba mtu mvivu mikono yake hukataa kufanya kazi: “Matakwa ya mtu mvivu humfisha kwa maana mikono yake hukataa kufanya kazi.” (Mit. 21:25). Kwa kifupi, mtu mvivu hukataa kufanya kazi (Mit.12:27); hataki kulima wakati wa baridi (Mit. 20:4); hupenda sana uzingizi (Mit. 6:9); huwa na njaa (Mit.19:15); kazi yake ni kuomba omba misaada (Mit.20:4). Kwa dalili hizi, kazi ya kunoa kipaji nayo ni ngumu kwa mwathirika wa tabia sugu ya uvivu. Mojawapo ya sifa ya utendaji wa kipaji ni kufanya kazi kwa ustadi na viwango vya ubora. Mwathirika wa uvivu sio kwamba hawezi bali pia hataki kutoka jasho. Anataka mafanikio ya haraka bila jasho. Madhara Ya Tabia Sugu Ya Uvivu Umaskini Wa Kipato Madhara makubwa yampatayo mwathirika wa tabia sugu ya uvivu ni umaskini wa kipato. Tumekwisha kuthibitisha ukweli huu kupitia maandiko matakatifu na baadhi yake ni haya yafuatayo: “Atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini; bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha.” (Mit. 10:4) 64

Maandiko yametuhakikishia kwamba uvivu husababisha umaskini. Mtu asipofanya kazi kwa makusudi hatapata mapato na hivyo kuishia kuwa maskini. Kuwa mzigo kwa wengine Mwathirika wa tabia sugu ya uvivu kwa kuwa hana kipato, lakini bado ana mahitaji ya lazima ya kula, kunywa, kuvaa, malazi na mengine, haya yote huwatwika watu wengine wabebe mzigo huo. “Mtu mvivu hataki kulima wakati wa baridi; Hivyo wakati wa mavuno ataomba, hana kitu.” (Mit. 20:4) Kwa sababu shida za mvivu haziishi, leo ana shida hii kesho ana shida ile na asiposaidiwa atalaumu na kulalamika kana kwamba ni haki yake kusaidiwa wakati si mlemavu. Hii husababisha kero kwa wale walio karibu naye. Kupoteza Fursa Matumizi Ya Vipaji Mwathirika wa tabia ya uvivu hushindwa kutumia kipaji chake kila anapopewa fursa ya kuzalisha. Yesu alitoa mfano wa talanta ambapo tajiri aliwapa watumwa wake talanta za kuzalisha. Mmoja kati yao aliyepewa talanta moja kwa sababu ya uvivu wake alishindwa kuzalisha lakini akaja na visingizio kama ifuatavyo: “… Akaja na yule aliyepokea talanta moja, akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe u mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya; basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi; tazama, unayo iliyo yako. Bwana wake akajibu, akamwambia, Wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda, nakusanya nisipotawanya; basi, ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba; nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi, mnyang’anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta kumi. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa, na kuongezewa tele; lakini asiye na kitu, hata kile 65

constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
“Baridi Fusion”: Asili Joto, Myeyungano Nyuklia, Tesla, Free Nishati = Pseudo-Sayansi ? (muhtasari katika Kiswahili) / Cold Fusion, Tesla, Free Energy = Pseudo Science?
100 %
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
SACCOS_Traing_Guide
Valentine_s_Day_Anthology_2015
Please click here to view the postcard. - City of Longwood