Views
9 months ago

vipaji_pages1-100

hugggugu

alicho nacho

alicho nacho atanyang’anywa.” (Mat. 25:24-29) Katika maandiko haya tunasoma maneno haya “… Wewe mtumwa mbaya na mlegevu.” Unaona? Anatajwa moja kwa moja ya kuwa kilichomfanya akashindwa kutumia kipaji chake ni ulegevu wake mwenyewe na madhara yake ni kunyang’anywa hata hicho alichokuwa nacho. Tabia Sugu Ya Ulevi Na Madawa Ya Kulevya Miaka 3,000 iliyopita kabla ya elimu ya sayansi kuwepo, manabii walitoa maonyo kuhusu matumizi ya pombe wakisema athari zake ni pamoja na kuharibu fahamu za wanadamu: “Uzinzi na divai mpya huondoa fahamu za wanadamu.” (Hos. 4:11) Maandiko haya yanathibitisha kwamba pombe ina athari kubwa kwa kipaji cha binadamu kwa kuwa inadhoofisha uwezo wa kufikiri. Kwa mantiki hii divai mpya inajumuisha kila kitu kinacholewesha ikiwemo uvutaji wa bangi; matumizi ya dawa za kulevya unaojumuisha unga wa kubugia, kunusa, au uchomaji sindano. Maandiko matakatifu, kama jina lake lilivyo, yameandika waziwazi ya kwamba ndani ya pombe mna sumu inayoharibu tabia ya mtu na kumwondolea ubinadamu wake na kufanya awe kama hayawani: “Tena msilewe kwa mvinyo, ambamo mna ufisadi; bali mjazwe Roho.” (Efe.5:18) Neno “ufisadi” katika maandiko haya linamaanisha “uchafu uliokithiri”. Huu si uchafu wa mwili bali vitendo haramu visivyo vya kimaadili. Ndiyo maana nimeorodhesha ulevi kuwa ni “tabia sugu” inayoharibu utendaji wa vipaji ndani ya binadamu. 66

Madhara Ya Pombe Mwilini Madhara ya kwanza ya pombe ni kuathiri mfumo wa ubongo ambao ndio asili ya nguvu ya vipaji vya asili. Baadhi ya athari za pombe katika ubongo ni kama zifuatazo: • Mishipa ya ubongo kupanuka kupita kawaida. • Ukosefu wa baadhi ya vitamin katika ubongo (mlevi hali mlo kamili) • Ukosefu wa vitamin B unaweza kusababisha matatizo ya akili katika ubongo • Kubadilika kitabia, kudhoofika kwa uwezo wa kufikiri, kupoteza kumbukumbu Athari kubwa zaidi za pombe katika ubongo ni eneo la mfumo wa neva. Wakati kisingizio cha matumizi ya pombe huwa ni kama kitulizo katika mfumo wa neva, badala yale pombe hutumika katika kuzikandamiza seli za neva katika ubongo kwa kuzifanya butu na kuuharibu uwezo wake wa kufanya kazi, hali ambayo hupelekea kusinzia, kuzimia na hata kifo. Madhara mengine ya pombe kwenye mfumo wa neva ni pamoja na haya yafuatayo: • Kudhoofisha uwezo wa kuona • Kubadilisha utambuzi wa muda na mahali • Kupoteza uwezo wa kusikia vizuri • Kupatwa na uzito katika kuitikia mambo • Kupoteza hisia ya harufu na ladha Kana kwamba hii haitoshi, madhara ya pombe hayaishii kuathiri ubongo na mfumo wa neva peke yake. Pombe huathiri kiungo kingine muhimu cha mwili ambacho ni moyo. Baadhi ya maeneo ambayo moyo huathiriwa na pombe ni pamoja na haya yafuatayo: 67

constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
SACCOS_Traing_Guide
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
100%
constitution of kenya review commision ckrc ... - ConstitutionNet
Finding The Pleasure Free Ebook
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
verbatim report of constituency public hearings ... - ConstitutionNet
GOLDINI
constitution of kenya review commission ckrc ... - ConstitutionNet