Views
9 months ago

vipaji_pages1-100

hugggugu

Neno hekima ambalo

Neno hekima ambalo limetajwa kwa Yesu ni sophia likimaanisha vipaji vya asili. Yesu aliishi kwa muda wa miaka 30 kabla ya kuanza huduma za kiroho ambapo alianza kutumia uwezo wa Roho Mtakatifu. Yesu Kristo tangu utoto hadi ujana wake alikuwa amejaa vipaji vya asili, ikiwemo kazi za ufundi seremala ambayo ilikuwa ni kazi ya Yusufu baba yake mlezi. Katika kitabu hiki, msamiati wa neno “kipaji cha asili” ndio utatumika ambao kwa mujibu wa Biblia ni hekima. Kipaji cha asili kinaitwa hivyo kwa sababu ya uwezo maalum wa asili unaomwezesha mtu kufanya jambo kwa viwango vya juu vya uzuri, ufundi na ubora pasipo kupitia mafunzo rasmi ya kitaaluma. Uwezo huu maalum wa asili ndio humfanya mtu kuonekana wa tofauti na watu wengine katika utendaji wa jambo fulani. Uwezo huu wa asili ambao ni wa kuzaliwa nao, ndio humfanya muhusika kujulikana au kuwa mtu maarufu katika jambo lile ambalo amekirimiwa kulijua na kulifanya kwa viwango vya ubora katika jamii. Kwa mujibu wa tafiti zilizofanyika na wataalamu, kuna vipaji vya asili kama saba ambavyo vimeorodheshwa kama ifuatavyo: 1. Ubunifu, 2. Uhusiano, 3. Lugha, 4. Hesabu, 5. Michezo, 6. Muziki, na 7. Picha. Japokuwa sio kila mtu huzaliwa na vipaji vyote saba, uchunguzi uliofanywa umebaini ya kwamba kila binadamu angalau huzaliwa na aina mojawapo ya kipaji kati ya vipaji hivi, na kama akipewa fursa ya kubaini na kuendeleza kipaji hicho, kuna uwezekano kwa kila mtu kuishi maisha bora kutokana na kipaji chake cha asili. 6

Karama Kamusi ya Kiswahili Sanifu imetafsiri neno “karama” kuwa ni “kipawa anachokuwa nacho mtu kwa sababu ya kumwabudu sana Mungu, aghalabu humpa uwezo wa kuomba haja kwa Mwenyezi Mungu na kukubaliwa mara moja; ridhaa ya kupokelewa haja iombwayo” Kwa mujibu wa kamusi za Biblia, kabla ya kuchambua maana ya karama za kiroho, hatuna budi tupate kufahamu ya kuwa Biblia haitoi tafsiri na msamiati huu wa “karama za kiroho” lakini imetoa maelezo ya kina kuhusu asili yake na jinsi zinavyotenda kazi. Msamiati wa neno “karama” ndio umetafsiriwa kwa kiyunani kama “charismata” likiwa na maana ya “karama za neema” na likilenga “karama” au uwezo maalum kutoka kwa Mungu ambao hutolewa kwa waamini kupitia Roho Mtakatifu. Pia kuna tofauti kati ya “karama za kiroho” au “karama za Roho Mtakatifu na “kipawa cha Roho Mtakatifu”. Kuna aina nyingi za karama za kiroho, lakini Roho Mtakatifu ni mmoja tu. Kipawa cha Roho Mtakatifu hupokelewa baada ya mtu kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake na kuzaliwa upya kiroho. (Mdo. 2:38). Aidha, kuna mgawanyiko maalum wa “karama za kiroho” ambao ni “karama za Roho”, “ofisi za huduma”, na “karama za neema”. Wakati ambapo “karama za Roho” ni utendaji wa Roho Mtakatifu ndani ya mwamini kama ilivyoandikwa katika 1 Wakorintho 12; pia ziko “ofisi za huduma” ambazo ni vipawa vya kiroho vya utendaji huduma tofauti kama zilivyotajwa katika Waefeso 4:11. Na pia kuna “karama za Neema” ambazo ni utendaji wa Mungu kwa ajili ya waamini kama ulivyoanishwa kwenye Warumi 12. Orodha ya “karama za Roho” zilizotajwa katika 1 Wakorintho 12: ni kama ifuatayo: 7

constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
SACCOS_Traing_Guide
100%
100 %
constitution of kenya review commision ckrc ... - ConstitutionNet
Finding The Pleasure Free Ebook
GOLDINI
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
verbatim report of constituency public hearings ... - ConstitutionNet