Views
11 months ago

Phân tích dạng kim loại Ni, Cu, Zn trong trầm tích sông Nhuệ - Đáy

LINK BOX: https://app.box.com/s/qm0gmrw0zqwcwf03fthh746uq1noivv8 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1awCja9ub3bNOis4uv4nif6ub5NqU66Aa/view?usp=sharing

Luận văn tốt

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 bromua ở pH = 8 ở λ max = 470nm. Đường chuẩn tuyến tính đạt đến nồng độ kẽm là 1,44 ppm. 1.2.1.4 Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử Trong phương pháp phổ phát xạ nguyên tử, việc phân trong>tíchtrong> định lượng dựa trên cơ sở cường độ vạch phổ phát xạ của nguyên tố cần phân trong>tíchtrong> trong những điều kiện nhất định tỉ lệ tuyến tính với nồng độ của nguyên tố trong mẫu phân trong>tíchtrong> theo công thức: I = K.C Trong đó K là hằng số thực nghiệm, phụ thuộc vào điều kiện hoá hơi, nguyên tử hóa mẫu và kích thích phổ của đám hơi nguyên tử tự do. Để xác định trong>Nitrong>, trong>Cutrong>, trong>Zntrong> bằng phương pháp AES, chọn bước sóng lần lượt là 341,5nm; 324,7nm; 213,9 nm. Phương pháp này đạt độ nhạy 1ppm khi dùng nguồn kích thích là hồ quang điện và 5ppb khi dùng nguồn kích thích là plasma. Phương pháp này có ưu điểm là rất thích hợp cho quá trình xác định một loạt các mẫu của cùng một nguyên tố. 1.2.1.5. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử [9] Phương pháp phân trong>tíchtrong> phổ hấp thụ nguyên tử đã được sử dụng để xác định các trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong các mẫu quặng, đất, đá, nước khoáng, các mẫu của y học, sinh học, các sản phẩm nông nghiệp, rau quả, thực phẩm, nước uống, các nguyên tố vi lượng trong phân bón, trong thức ăn gia súc, v.v... Ở nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước phát triển, phương pháp phân trong>tíchtrong> phổ hấp thụ nguyên tử đã trở thành một phương pháp tiêu chuẩn để định lượng nhiều trong>kimtrong> trong>loạitrong>. trong>Nitrong>ken, đồng và kẽm được xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử trong ngọn lửa không khí – axetilen. trong>Nitrong>ken được đo tại bước sóng 232,0 nm, đồng được đo tại bước sóng 324,8 nm, kẽm được đo tại bước sóng 213,9 nm. 1.2.1.6. Các phương pháp điện hóa Phương pháp cực phổ nói chung cho độ nhạy chỉ đạt cỡ 10 -4 -10 -5 M. Cường độ dòng phụ thuộc thế điện phân trong dung dịch và thế điện cực. Người ta tiến hành điện phân và đo cường độ dòng với một dãy dung dịch chuẩn biết trước nồng 15

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 độ. Dựa vào đồ thị xác định được nồng độ chất phân trong>tíchtrong> khi biết cường độ dòng. Giá trị thế bán sóng cho biết thành phần định tính, chiều cao sóng cho biết thành phần định lượng của chất phân trong>tíchtrong>. Phương pháp cực phổ dòng một chiều hay còn gọi là phương pháp cực phổ cố điển được áp dụng trên nhiều lĩnh vực của hóa phân trong>tíchtrong>. Ưu điểm cơ bản của phương pháp cực phổ là thiết bị tương đối đơn giản mà có thể phân trong>tíchtrong> nhanh nhậy chính xác hàng loạt các chất hữu cơ và vô cơ mà không cần tách riêng chúng khỏi các thành phần hỗn hợp. Để phân trong>tíchtrong> trong>kimtrong> trong>loạitrong> bằng phương pháp cực phổ cổ điển, người ta tiến hành trong một số nền như: HCl, KCl, KCl + KSCN, K 2 CO 3 ...nhưng phổ biến nhất là nền NH 4 OH 1M + NH 4 Cl 1M sóng khử trong>Cutrong> 2+ bị khử hai bậc trong>Cutrong> 2+ - trong>Cutrong> + và trong>Cutrong> + - trong>Cutrong> 0 và mỗi bậc đặc trưng bổi một sóng cực phổ. Trong nền dung dịch NH 4 OH 1M + NH 4 Cl 1M sóng khử trong>Cutrong> 2+ xuống trong>Cutrong> + có thế bán sóng là - 0,25V so với điện cực calomen bão hòa và sóng khử trong>Cutrong> + xuống trong>Cutrong> 0 có thế bán sóng là - 0,54V so với điện cực calomen bão hòa. Để xác định đồng người ta dùng sóng thứ hai. Trong nền này đa số các ion trong>kimtrong> trong>loạitrong> khác bị khử ở thế âm hơn và do đó không gây ảnh hưởng đến việc xác định đồng. Để trong>loạitrong> oxi hòa tan trong dung dịch người ta thường dùng Na 2 SO 3 . Phương pháp von-ampe hòa tan thích hợp để xác định đồng trong các trong>loạitrong> nước thiên nhiên, nước sạch và có thể xác định đồng thời trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong>Cutrong>, trong>Zntrong>. Người ta thêm dung dịch đệm cacbonat vào dung dịch phân trong>tíchtrong> (pH = 10 – 10,5) với sự có mặt của natricitrat để ngăn ngừa kết tủa CaCO 3 . Thêm hỗn hợp dung dịch KOH 1M và dung dịch natricitrat 0,04M vào 10 ml mẫu, thổi khí N 2 trong 10 phút. Tiến hành làm giàu trong>kimtrong> trong>loạitrong> trên điện cực thủy ngân tĩnh ở -1,8 V (so với điện cực Ag/AgCl) trong khoảng 2 – 3 phút sau đó quét thế theo chiều anot từ – 1,4 ÷ - 1,0V. Sai số khi sử dụng phương pháp thêm là 5% [26]. Để xác định đồng thời trong>Nitrong>, trong>Cutrong>, trong>Zntrong> trong nước mưa cũng sử dụng phương pháp này trên nền HCl (pH = 2). Điện phân tại thế – 1,2 V trong khoảng 1 đến 3 phút, điện cực làm việc là điện cực giọt thủy ngân tĩnh. Đuổi oxi bằng cách sục khí 16

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Giáo trình toán cao cấp A1