Views
3 days ago

Phân tích dạng kim loại Ni, Cu, Zn trong trầm tích sông Nhuệ - Đáy

LINK BOX: https://app.box.com/s/qm0gmrw0zqwcwf03fthh746uq1noivv8 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1awCja9ub3bNOis4uv4nif6ub5NqU66Aa/view?usp=sharing

Luận văn tốt

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 đã được áp dụng thành công với nhiều mẫu bùn, trầm trong>tíchtrong>, và đất. Mặc dù quy trình này cung cấp một công cụ để đạt được những dữ liệu đối chiếu, song vẫn còn nhiều hạn chế. Gần đây, các nhà nghiên cứu có xu hướng sử dụng các quy trình tương tự, chủ yếu dựa trên quy trình của Tessier và cộng sự [17]. Tessier và cộng sự đã thu thập các mẫu trầm trong>tíchtrong> từ lưu vực sông ở miền đông Quebec (bán đảo Gasp'e). Các mẫu trầm trong>tíchtrong> được tách thành tám trong>loạitrong> kích thước từ 850 µm đến

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 (1) trong>dạngtrong> trong>kimtrong> trong>loạitrong> trao đổi và trong>dạngtrong> trong>kimtrong> trong>loạitrong> liên kết với cacbonat, (2) trong>dạngtrong> liên kết với các oxit Fe/Mn, (3) trong>dạngtrong> liên kết với các hợp chất hữu cơ và sunfua, (4) trong>dạngtrong> trong>kimtrong> trong>loạitrong> hòa tan được trong axit. Quy trình 4 bước cho các kết quả rõ hơn về sự tồn tại của các nguyên tố với các hợp chất trong trầm trong>tíchtrong>. Quá trình xác định các trong>dạngtrong> khác nhau của ba trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong>Nitrong>, trong>Cutrong>, trong>Zntrong> được tóm tắt trong sơ đồ sau: Mẫu trầm trong>tíchtrong> (1g) 10ml CH 3 COONH 4 Lắc 1h Để ở nhiệt độ phòng Khuấy liên tục Dịch chiết Dạng trao đổi (F1) Phần cặn 1 20ml 1M CH 3 COONH 4 (pH=5) Lắc 5h Để ở nhiệt độ phòng Dịch chiết Phần cặn 2 Dạng liên kết với cacbonat (F2) 20 ml 0,04M NH 2 OH.HCl trong 25 %( v/v) HOAc ở 95 o C trong 5h Dịch chiết Dạng liên kết với sắt-mangan oxihydroxit (F3) Phần cặn 3 10 ml CH 3 COONH 4 3,2M trong HNO 3 20% Lắc 0,5h ở nhiệt độ phòng Dịch chiết Phần cặn 4 Dạng liên kết với hữu cơ (F4) 20 ml hỗn hợp 3:1 HCl-HNO 3 Dạng cặn dư nằm trong cấu trúc của trầm trong>tíchtrong> (F5) 22

PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
LECTURE PHYSICAL CHEMISTRY 3rd EDITION ROBERT G. MORTIMER
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA