Views
2 days ago

Phân tích dạng kim loại Ni, Cu, Zn trong trầm tích sông Nhuệ - Đáy

LINK BOX: https://app.box.com/s/qm0gmrw0zqwcwf03fthh746uq1noivv8 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1awCja9ub3bNOis4uv4nif6ub5NqU66Aa/view?usp=sharing

Luận văn tốt

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 Độ hấp thụ (A) 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 1 2 3 4 5 Các nền C = 1mg/l C = 2 mg/l C = 3 mg/l C = 4 mg/l C = 5 mg/l Hình 3.2 Ảnh hưởng của nền đến độ hấp thụ của đồng ở các nồng độ 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 Độ hấp thụ (A) 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 C = 0,2 mg/l C = 0,4 mg/l C = 0,6 mg/l C = 0,8 mg/l C = 1 mg/l 0,04 1 2 3 4 5 Các nền Hình 3.3 Ảnh hưởng của nền đến độ hấp thụ của kẽm ở các nồng độ Các giá trị độ hấp thụ A thu được cho thấy nhìn chung đối với các nguyên tố ở các nồng độ, giá trị A thu được không thay đổi nhiều, chúng có xu hướng tăng dần từ nền CH 3 COONH 4 1M → CH 3 COONH 4 1M axit hóa → NH 2 OH.HCl 0,04M trong HOAc 25% →CH 3 COONH 4 3,2M trong HNO 3 20% và hơi giảm ở nền là hỗn hợp cường thủy. Độ hấp thụ A thu được ở nền CH 3 COONH 4 thấp nhất, với nền là CH 3 COONH 4 3,2M trong HNO 3 20% cho độ hấp thụ A cao nhất. 47

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 Như vậy, có sự ảnh hưởng của nền đến việc xác định các trong>kimtrong> trong>loạitrong>. 3.3. Xây dựng đường chuẩn xác định niken, đồng, kẽm Do các dung dịch chiết chọn lọc có ảnh hưởng đến việc xác định các trong>kimtrong> trong>loạitrong> nên chúng tôi xây dựng đường chuẩn của các trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong>Nitrong>, trong>Cutrong> và trong>Zntrong> đối với từng nền riêng biệt: 3.3.1. Xây dựng đường chuẩn của niken Chuẩn bị một dãy dung dịch chuẩn có nồng độ niken lần lượt là 1mg/l, 2mg/l, 4mg/l, 6mg/l, 8mg/l, 10mg/l từ dung dịch chuẩn gốc trong>Nitrong>(II) có nồng độ 1000 ppm. Dung dịch được chuẩn bị trong các nền: dung dịch CH 3 COONH 4 1M, CH 3 COONH 4 1M axit hóa đến pH = 5 với HOAc, NH 2 OH.HCl 0,04M trong HOAc 25%, CH 3 COONH 4 3,2M trong HNO 3 20% và sử dụng nền HCl 20% (đối với hỗn hợp cường thủy). Tiến hành ghi đo phổ hấp thụ nguyên tử của niken theo các điều kiện tối ưu đã lựa chọn. Sự phụ thuộc giữa độ hấp thụ và nồng độ niken được đưa ra ở các hình 3.4 ÷ 3.8: Nền 1 Nền 2 0,300 0,250 y = 0,0266x - 0,001 R 2 = 0,9993 0,300 0,250 y = 0,027x - 0,0006 R 2 = 0,9995 Đ ộ h ấ p t h ụ (A ) 0,200 0,150 0,100 Đ ộ h ậ p t h ụ (A ) 0,200 0,150 0,100 0,050 0,050 0,000 0 2 4 6 8 10 12 0,000 0 2 4 6 8 10 12 Nồng độ (mg/l) Nồng độ (mg/l) Hình 3.4 Đường chuẩn xác định niken ở trong>dạngtrong> trao đổi Hình 3.5 Đường chuẩn xác định niken ở trong>dạngtrong> liên kết với cacbonat 48

PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
LECTURE PHYSICAL CHEMISTRY 3rd EDITION ROBERT G. MORTIMER
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học