Views
1 week ago

Phân tích dạng kim loại Ni, Cu, Zn trong trầm tích sông Nhuệ - Đáy

LINK BOX: https://app.box.com/s/qm0gmrw0zqwcwf03fthh746uq1noivv8 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1awCja9ub3bNOis4uv4nif6ub5NqU66Aa/view?usp=sharing

Luận văn tốt

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 Nền 3 Nền 4 0,300 0,250 y = 0,0267x + 0,0007 R 2 = 0,9996 0,300 0,250 y = 0,0269x + 0,0018 R 2 = 0,9996 Đ ộ h ấ p t h ụ (A ) 0,200 0,150 0,100 Nền Đ ộ h ấ p t h ụ (A ) 0,200 0,150 0,100 0,050 0,050 0,000 0 2 4 6 8 10 12 Nồng độ (mg/l) 0,000 0 2 4 6 8 10 12 Nồng độ (mg/l) Hình 3.6 Đường chuẩn xác định niken ở trong>dạngtrong> liên kết với Fe-Mn oxi hydroxit Hình 3.7 Đường chuẩn xác định niken ở trong>dạngtrong> liên kết với hữu cơ Nền 5 0,300 0,250 y = 0,0271x + 0,0012 R 2 = 0,9995 Đ ộ h ấp th ụ (A ) 0,200 0,150 0,100 0,050 0,000 0 2 4 6 8 10 12 Nồng độ (mg/l) Hình 3.8 Đường chuẩn xác định niken ở trong>dạngtrong> cặn dư 3.3.2. Xây dựng đường chuẩn của đồng Chuẩn bị một dãy dung dịch chuẩn có nồng độ đồng lần lượt là 1mg/l, 2mg/l, 5mg/l, 7,5mg/l, 10mg/l từ dung dịch chuẩn gốc trong>Cutrong>(II) có nồng độ 1000 ppm. Dung 49

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 dịch được chuẩn bị trong các nền: dung dịch CH 3 COONH 4 1M, CH 3 COONH 4 1M axit hóa đến pH = 5 với HOAc, NH 2 OH.HCl 0,04M trong HOAc 25%, CH 3 COONH 4 3,2M trong HNO 3 20% và sử dụng nền HCl 20% (đối với hỗn hợp cường thủy). Tiến hành ghi đo phổ hấp thụ nguyên tử của đồng theo các điều kiện tối ưu đã lựa chọn. Sự phụ thuộc giữa độ hấp thụ và nồng độ đồng được đưa ra ở các hình 3.9 ÷ 3.13: Nền 1 Nền 2 Độ hấp thụ (A) 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 y = 0,0472x + 0,0002 R 2 = 0,9993 0 0 2 4 6 8 10 12 Nồng độ (mg/l) Độ hấp th ụ (A) 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 y = 0,0468x + 0,0045 R 2 = 0,9991 0 0 2 4 6 8 10 12 Nồng độ (mg/l) Hình 3.9 Đường chuẩn xác định đồng ở trong>dạngtrong> trao đổi Hình 3.10 Đường chuẩn xác định đồng ở trong>dạngtrong> liên kết với cacbonat Nền 3 Nền 3 Đ ộ h ấ p t h ụ ( A ) 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 y = 0,0467x + 0,0066 R 2 = 0,9991 0 0 2 4 6 8 10 12 Nồng độ (mg/l) Đ ộ h ấ p t h ụ ( A ) 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 y = 0,0467x + 0,0066 R 2 = 0,9991 0 0 2 4 6 8 10 12 Nồng độ (mg/l) Hình 3.11 Đường chuẩn xác định đồng ở trong>dạngtrong> liên kết với Fe-Mn oxi hydroxit Hình 3.12 Đường chuẩn xác định đồng ở trong>dạngtrong> liến kết với hữu cơ 50

PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Giáo trình toán cao cấp A1
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu