Views
8 months ago

Phân tích dạng kim loại Ni, Cu, Zn trong trầm tích sông Nhuệ - Đáy

LINK BOX: https://app.box.com/s/qm0gmrw0zqwcwf03fthh746uq1noivv8 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1awCja9ub3bNOis4uv4nif6ub5NqU66Aa/view?usp=sharing

Luận văn tốt

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 Nền 5 Độ hấp thụ (A) 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 y = 0,0469x + 0,0056 R 2 = 0,9992 0 0 2 4 6 8 10 12 Nồng độ (mg/l) Hình 3.13 Đường chuẩn xác định đồng ở trong>dạngtrong> cặn dư 3.3.3. Xây dựng đường chuẩn của kẽm Chuẩn bị một dãy dung dịch chuẩn có nồng độ kẽm lần lượt là 0,25mg/l, 0,5mg/l, 1mg/l, 1,5mg/l, 2mg/l từ dung dịch chuẩn gốc trong>Zntrong>(II) có nồng độ 1000 ppm. Dung dịch được chuẩn bị trong các nền: dung dịch CH 3 COONH 4 1M, CH 3 COONH 4 1M axit hóa đến pH = 5 với HOAc, NH 2 OH.HCl 0,04M trong HOAc 25%, CH 3 COONH 4 3,2M trong HNO 3 20% và sử dụng nền HCl 20% (đối với hỗn hợp cường thủy). Tiến hành ghi đo phổ hấp thụ nguyên tử của kẽm theo các điều kiện tối ưu đã lựa chọn. Sự phụ thuộc giữa độ hấp thụ và nồng độ kẽm được đưa ra ở các hình 3.14 ÷ 3.18: Nền 1 Nền 2 0,25 0,25 0,2 y = 0,1039x + 0,0028 R 2 = 0,9993 0,2 y = 0,1048x + 0,0029 R 2 = 0,9987 Đ ộ h ấp th ụ (A ) 0,15 0,1 Đ ộ h ấp th ụ (A ) 0,15 0,1 0,05 0,05 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Nồng độ (mg/l) Nồng độ (mg/l) Hình 3.14 Đường chuẩn xác định kẽm ở trong>dạngtrong> trao đổi Hình 3.15 Đường chuẩn xác định kẽm ở trong>dạngtrong> liên kết với cacbonat 51

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 Nền 3 Nền 4 0,25 0,25 0,2 y = 0,1042x + 0,0029 R 2 = 0,9992 0,2 y = 0,106x + 0,0015 R 2 = 0,9991 Đ ộ h ấp th ụ (A ) 0,15 0,1 Đ ộ h ấp th ụ (A ) 0,15 0,1 0,05 0,05 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Nồng độ (mg/l) Nồng độ (mg/l) Hình 3.16 Đường chuẩn xác định kẽm ở trong>dạngtrong> liên kết với Fe-Mn oxi hydroxit Hình 3.17 Đường chuẩn xác định kẽm ở trong>dạngtrong> liên kết với hữu cơ Nền 5 0,25 0,2 y = 0,1168x - 0,0004 R 2 = 0,9992 Đ ộ h ấp th ụ (A ) 0,15 0,1 0,05 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Nồng độ (mg/l) Hình 3.18 Đường chuẩn xác định kẽm ở trong>dạngtrong> cặn dư 3.4. Khảo sát giới hạn phát hiện (GHPH) của phương pháp Giới hạn phát hiện (GHPH) là nồng độ nhỏ nhất của chất phân trong>tíchtrong> tạo ra được một tín hiệu có thể phân biệt được một cách tin cậy với tín hiệu trắng (hay tín hiệu nền). Với ý nghĩa có thể phân biệt một cách tin cậy- đã có nhiều quan điểm khác nhau và do đó cũng có nhiều cách xác định GHPH khác nhau. 52

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Giáo trình toán cao cấp A1
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh