Views
10 months ago

Phân tích dạng kim loại Ni, Cu, Zn trong trầm tích sông Nhuệ - Đáy

LINK BOX: https://app.box.com/s/qm0gmrw0zqwcwf03fthh746uq1noivv8 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1awCja9ub3bNOis4uv4nif6ub5NqU66Aa/view?usp=sharing

Luận văn tốt

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 Trầm trong>tíchtrong> Đọ Trầm trong>tíchtrong> Quế % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% trong>Nitrong> trong>Cutrong> trong>Zntrong> Nguyên tố Dạng cặn Liên kết với trong>dạngtrong> hữu cơ Liên kết với oxit Fe-Mn Liên kết với cacbonat Trao đổi % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% trong>Nitrong> trong>Cutrong> trong>Zntrong> Nguyên tố Dạng cặn Liên kết với trong>dạngtrong> hữu cơ Liên kết với oxit Fe-Mn Liên kết với cacbonat Trao đổi Hình 3.27 Sự phân bố của các trong>dạngtrong> trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong trầm trong>tíchtrong> Đọ Hình 3.28 Sự phân bố của các trong>dạngtrong> trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong trầm trong>tíchtrong> Quế Trầm trong>tíchtrong> Tế Tiêu Trầm trong>tíchtrong> Mai Lĩnh % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% trong>Nitrong> trong>Cutrong> trong>Zntrong> Dạng cặn Liên kết với trong>dạngtrong> hữu cơ Liên kết với oxit Fe-Mn Liên kết với cacbonat Trao đổi % 100% 80% 60% 40% 20% 0% trong>Nitrong> trong>Cutrong> trong>Zntrong> Dạng cặn Liên kết với trong>dạngtrong> hữu cơ Liên kết với oxit Fe-Mn Liên kết với cacbonat Trao đổi Nguyên tố Nguyên tố Hình 3.29 Sự phân bố của các trong>dạngtrong> trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong trầm trong>tíchtrong> Tế Tiêu Hình 3.30 Sự phân bố của các trong>dạngtrong> trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong trầm trong>tíchtrong> Mai Lĩnh Trầm trong>tíchtrong> Phùng 100% % 80% 60% 40% 20% Dạng cặn Liên kết với trong>dạngtrong> hữu cơ Liên kết với oxit Fe-Mn Liên kết với cacbonat Trao đổi 0% trong>Nitrong> trong>Cutrong> trong>Zntrong> Nguyên tố Hình 3.31 Sự phân bố của các trong>dạngtrong> trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong trầm trong>tíchtrong> Phùng 65

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 Kết quả cho thấy có sự phân bố không đồng đều của các trong>dạngtrong> tại các vị trí lấy mẫu khác nhau. Các nguyên tố trong>Cutrong> và trong>Nitrong> tồn tại chủ yếu ở trong>dạngtrong> liên kết bền trong trầm trong>tíchtrong> (trong>dạngtrong> cặn dư). Hàm lượng niken tồn tại ở trong>dạngtrong> cặn dư (F5) chiếm trên 50% tổng hàm lượng (59,02 % đến 84,67%) đặc biệt tại điểm cầu Đọ niken ở trong>dạngtrong> cặn dư (F5) chiếm trên 80% (84,57%) tổng hàm lượng. Sự tồn tại của trong>kimtrong> trong>loạitrong> đồng trong trong>dạngtrong> cặn dư ở các địa điểm trong khoảng từ 39,72% đến 65,56%, tuy nhiên sự chênh lệch hàm lượng đồng trong cặn dư giữa các điểm là không quá lớn. Dạng cặn dư của kẽm phân bố không đều trong các điểm lấy mẫu từ 20,74% đến 74,75%. Tại các điểm lấy mẫu, so với đồng và kẽm, trong>dạngtrong> cặn dư của niken luôn chiếm tỉ lệ cao hơn. Ngoài ra, đồng còn tồn tại nhiều ở trong>dạngtrong> liên kết với hữu cơ, trong>dạngtrong> này chiếm trên 10%, kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của K.Fytianos (2004) về sự tồn tại của đồng trong trầm trong>tíchtrong>, đồng có xu hướng tạo phức bền với các chất hữu cơ và được giữ lại trong trầm trong>tíchtrong> [19,29,52], hàm lượng đồng trong trong>dạngtrong> liên kết với hữu cơ thường tỷ lệ với hàm lượng tổng cacbon hữu cơ trong nước (TOC). Các kết quả nghiên cứu trên cũng có sự tương đồng so với các kết quả nghiên cứu trước đây về ô nhiễm trong>kimtrong> trong>loạitrong> nặng trong nước và trầm trong>tíchtrong> của sông Tô Lịch và Sông Nhuệ [48,49], các tác giả cho thấy trong>Zntrong> trong cặn lơ lửng của sông Tô Lịch tại điểm Thanh Liệt trước khi hợp lưu với sông Nhuệ là rất lớn, hàm lượng kẽm từ 670 đến 1800 ppm. Như vậy đã có sự lan truyền ô nhiễm từ sông Tô Lịch đến sông Nhuệ thông qua sự hấp phụ trên cặn lơ lửng và sa lắng xuống trầm trong>tíchtrong>. Dạng trao đổi của các trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong>Nitrong>, trong>Cutrong>, trong>Zntrong> tại tất cả các vị trí lấy mẫu đều thấp hơn 5%, điều đó cho thấy mức độ đáp ứng sinh học thấp và khả năng lan truyền ô nhiễm là không lớn. 66

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Giáo trình toán cao cấp A1