Views
4 days ago

Phân tích dạng kim loại Ni, Cu, Zn trong trầm tích sông Nhuệ - Đáy

LINK BOX: https://app.box.com/s/qm0gmrw0zqwcwf03fthh746uq1noivv8 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1awCja9ub3bNOis4uv4nif6ub5NqU66Aa/view?usp=sharing

Luận văn tốt

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 4 3,6 3,2 2,8 2,4 trong>Nitrong> % 2 1,6 1,2 trong>Cutrong> trong>Zntrong> 0,8 0,4 0 Diễn Thanh Liệt Khe Tang Ba Đa Đọ Quế Tế tiêu Mai Lĩnh Phùng Địa điểm Hình 3.32 Dạng trao đổi của các trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong các mẫu trầm trong>tíchtrong> Tổng trong>dạngtrong> trao đổi và trong>dạngtrong> cacbonat của niken không có sự khác nhau nhiều giữa sông Nhuệsông Đáy. Tuy nhiên, tổng trong>dạngtrong> trao đổi và trong>dạngtrong> cacbonat của kẽm giữa sông Nhuệsông Đáy lại có sự khác biệt đáng kể (cụ thể trong trầm trong>tíchtrong> sông Đáy chiếm khoảng 10% , trầm trong>tíchtrong> sông Nhuệ là trên 20%). Sông Nhuệ Sông Đáy Sông Nhuệ Sông Đáy 19 26 17 15 21 % trong>Nitrong> 13 % C u 16 11 11 9 7 6 5 Diễn Thanh Liệt Khe Tang Ba Đa Đọ Quế Tế tiêu Mai Lĩnh Phùng 1 Diễn Thanh Liệt Khe Tang Ba Đa Đọ Quế Tế tiêu Mai Lĩnh Phùng Hình 3.33 Tổng trong>dạngtrong> trao đổi và trong>dạngtrong> cacbonat của niken trên sông Nhuệsông Đáy Hình 3.34 Tổng trong>dạngtrong> trao đổi và trong>dạngtrong> cacbonat của đồng trên sông Nhuệsông Đáy 67

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 Sông Nhuệ 40 Sông Đáy 35 30 25 %trong>Zntrong> 20 15 10 5 Diễn Thanh Liệt Khe Tang Ba Đa Đọ Quế Tế tiêu Mai Lĩnh Phùng Hình 3.35 Tổng trong>dạngtrong> trao đổi và trong>dạngtrong> cacbonat của kẽm trên sông Nhuệsông Đáy - Hệ số tương quan giữa các trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong các trong>dạngtrong> liên kết của trầm trong>tíchtrong>: Hệ số tương quan giữa các trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong các trong>dạngtrong> liên kết của trầm trong>tíchtrong> được tính toán bằng phần mềm Minitab 14. Kết quả thu được như sau: + Dạng trao đổi (F1): trong>Nitrong> trong>Cutrong> trong>Cutrong> 0,935 trong>Zntrong> 0,892 0,916 + Dạng liên kết với cacbonat (F2) trong>Nitrong> trong>Cutrong> trong>Cutrong> 0,469 trong>Zntrong> 0,685 0,528 Mỗi tương quan giữa các cặp trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong>Nitrong> và trong>Cutrong>, trong>Cutrong> và trong>Zntrong>, trong>Nitrong> và trong>Zntrong> trong cả hai trong>dạngtrong>: trong>dạngtrong> trao đổi và trong>dạngtrong> liên kết với cacbonat trong trầm trong>tíchtrong> sông Nhuệ - Đáy đều là mối tương quan thuận khá chặt chẽ. Với độ tin cậy trên 95%, giá trị hằng số tương quan Pearson r > 0,8, trong>dạngtrong> trao đổi của cả 3 cặp trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong trầm 68

PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
LECTURE PHYSICAL CHEMISTRY 3rd EDITION ROBERT G. MORTIMER
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA