Views
9 months ago

Phân tích dạng kim loại Ni, Cu, Zn trong trầm tích sông Nhuệ - Đáy

LINK BOX: https://app.box.com/s/qm0gmrw0zqwcwf03fthh746uq1noivv8 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1awCja9ub3bNOis4uv4nif6ub5NqU66Aa/view?usp=sharing

Luận văn tốt

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 4 3,6 3,2 2,8 2,4 trong>Nitrong> % 2 1,6 1,2 trong>Cutrong> trong>Zntrong> 0,8 0,4 0 Diễn Thanh Liệt Khe Tang Ba Đa Đọ Quế Tế tiêu Mai Lĩnh Phùng Địa điểm Hình 3.32 Dạng trao đổi của các trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong các mẫu trầm trong>tíchtrong> Tổng trong>dạngtrong> trao đổi và trong>dạngtrong> cacbonat của niken không có sự khác nhau nhiều giữa sông Nhuệsông Đáy. Tuy nhiên, tổng trong>dạngtrong> trao đổi và trong>dạngtrong> cacbonat của kẽm giữa sông Nhuệsông Đáy lại có sự khác biệt đáng kể (cụ thể trong trầm trong>tíchtrong> sông Đáy chiếm khoảng 10% , trầm trong>tíchtrong> sông Nhuệ là trên 20%). Sông Nhuệ Sông Đáy Sông Nhuệ Sông Đáy 19 26 17 15 21 % trong>Nitrong> 13 % C u 16 11 11 9 7 6 5 Diễn Thanh Liệt Khe Tang Ba Đa Đọ Quế Tế tiêu Mai Lĩnh Phùng 1 Diễn Thanh Liệt Khe Tang Ba Đa Đọ Quế Tế tiêu Mai Lĩnh Phùng Hình 3.33 Tổng trong>dạngtrong> trao đổi và trong>dạngtrong> cacbonat của niken trên sông Nhuệsông Đáy Hình 3.34 Tổng trong>dạngtrong> trao đổi và trong>dạngtrong> cacbonat của đồng trên sông Nhuệsông Đáy 67

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 Sông Nhuệ 40 Sông Đáy 35 30 25 %trong>Zntrong> 20 15 10 5 Diễn Thanh Liệt Khe Tang Ba Đa Đọ Quế Tế tiêu Mai Lĩnh Phùng Hình 3.35 Tổng trong>dạngtrong> trao đổi và trong>dạngtrong> cacbonat của kẽm trên sông Nhuệsông Đáy - Hệ số tương quan giữa các trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong các trong>dạngtrong> liên kết của trầm trong>tíchtrong>: Hệ số tương quan giữa các trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong các trong>dạngtrong> liên kết của trầm trong>tíchtrong> được tính toán bằng phần mềm Minitab 14. Kết quả thu được như sau: + Dạng trao đổi (F1): trong>Nitrong> trong>Cutrong> trong>Cutrong> 0,935 trong>Zntrong> 0,892 0,916 + Dạng liên kết với cacbonat (F2) trong>Nitrong> trong>Cutrong> trong>Cutrong> 0,469 trong>Zntrong> 0,685 0,528 Mỗi tương quan giữa các cặp trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong>Nitrong> và trong>Cutrong>, trong>Cutrong> và trong>Zntrong>, trong>Nitrong> và trong>Zntrong> trong cả hai trong>dạngtrong>: trong>dạngtrong> trao đổi và trong>dạngtrong> liên kết với cacbonat trong trầm trong>tíchtrong> sông Nhuệ - Đáy đều là mối tương quan thuận khá chặt chẽ. Với độ tin cậy trên 95%, giá trị hằng số tương quan Pearson r > 0,8, trong>dạngtrong> trao đổi của cả 3 cặp trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong trầm 68

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007