Views
9 months ago

Nghiên cứu xác định Ciprofloxacin (CIP) trong một số dược phẩm bằng phương pháp điện hóa

LINK BOX: https://app.box.com/s/pnroj6khxjv4waa6m0kfindavg6fqomo LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1dECOvqDF5QEKYJ4V3V7nZ6QudRTNocrq/view?usp=sharing

MỤC LỤC MỞ ĐẦU

MỤC LỤC MỞ ĐẦU --------------------------------------------------------------------------------------- 4 CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN --------------------------------------------------------------- 6 1.1 Khái quát về họ quinolone --------------------------------------------------------------- 6 1.2 Tính chất trong>Ciprofloxacintrong>. ----------------------------------------------------------------- 8 1.2.1 Đặc điểm và tính chất vật lí của trong>CIPtrong> --------------------------------------------- 8 1.2.2 Tính chất dược học ----------------------------------------------------------------- 8 1.2.2.1 Dược lực ------------------------------------------------------------------- 9 1.2.2.2 Dược động lực ------------------------------------------------------------ 9 1.2.3 Vai trò và ứng dụng của trong>CIPtrong> --------------------------------------------------- 10 1.2.4 Sự tương tác của trong>CIPtrong> với các loại thuốc -------------------------------------- 13 1.3 Một số phương pháp trong>xáctrong> trong>địnhtrong> họ quinolone. ---------------------------------------- 14 1.3.1 Phương pháp điện hóa ----------------------------------------------------------- 15 1.3.2 Phương pháp trắc quang --------------------------------------------------------- 19 1.3.3 Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)----------------------------- 20 1.4 Ứng dụng của phương pháp điện hóa trong trong>địnhtrong> lượng dược phẩm. ------------ 21 1.5 Xác trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> bằng phương pháp điện hóa ------------------------------------------ 23 1.5.1 Xác trong>địnhtrong> ciprofloxacin bằng điện cực rắn ------------------------------------ 23 1.5.2 Xác trong>địnhtrong> ciprofloxacin bằng điện cực giọt thủy ngân ----------------------- 24 1.5.3 Xác trong>địnhtrong> ciprofloxacin bằng điện cực chọn lọc ion ------------------------- 24 1.6 Xác trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> bằng phương pháp trắc quang --------------------------------------- 25 THỰC NGHIỆM --------------------------------------------------------------------------- 27 Hóa chất, dụng cụ, thiết bị. ----------------------------------------------------------------- 27 CHƯƠNG 2 – KHẢO SÁT CÁC ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH trong>CIPtrong> ----------------- 30 2.1 Khảo sát sự xuất hiện peak của trong>CIPtrong> -------------------------------------------------- 30 2.1.1 Sự xuất hiện peak của trong>CIPtrong> ------------------------------------------------------ 30 2.1.2 Khảo sát các kĩ thuật quét ------------------------------------------------------ 31 2.2 Khảo sát thành phần nền --------------------------------------------------------------- 34 2.2.1 Khảo sát pH ----------------------------------------------------------------------- 35 2

2.2.2 Khảo sát các loại đệm ở pH = 3.8 – 4,0 --------------------------------------- 39 2.2.3 Khảo sát nồng độ của đệm axetat ỏ pH = 3,8 --------------------------------- 44 2.3 Khảo sát các thông số máy ------------------------------------------------------------- 46 2.3.1 Khảo sát thế hấp phụ ------------------------------------------------------------- 46 2.3.2 Khảo sát thời gian hấp phụ ------------------------------------------------------ 47 2.3.3 Khảo sát thời gian cân bằng ----------------------------------------------------- 49 2.3.4 Khảo sát tốc độ khuấy ----------------------------------------------------------- 51 2.3.5 Khảo sát biên độ xung ----------------------------------------------------------- 52 2.3.6 Khảo sát tần số -------------------------------------------------------------------- 54 2.3.7 Khảo sát thời gian sục khí ------------------------------------------------------- 55 2.3.8 Khảo sát bước thế ---------------------------------------------------------------- 56 2.4 Lập đường chuẩn trong>xáctrong> trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> ------------------------------------------------------- 58 2.5 Khảo sát độ lặp lại. ---------------------------------------------------------------------- 62 CHƯƠNG 3 – KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH trong>CIPtrong> TRONG MẪU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Xác trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trên mẫu thuốc bằng phương pháp điện hóa ------------------------ 64 3.1.1 Phá mẫu và chuẩn bị mẫu đo --------------------------------------------------- 64 3.1.2 Xác trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong mẫu thuốc rắn SPM -------------------------------------- 65 3.1.3 Xác trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong mẫu thuốc rắn Ind ---------------------------------------- 69 3.1.4 Xác trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong mẫu thuốc nhỏ mắt ED ---------------------------------- 71 3.2 Lập đường chuẩn trong>xáctrong> trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> bằng phương pháp trắc quang ------------------- 74 3.3 Xác trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong mẫu thuốc bằng phương pháp trắc quang -------------------- 77 3.3.1 Xác trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong mẫu thuốc rắn SPM -------------------------------------- 78 3.3.2 Xác trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong mẫu thuốc rắn Ind ---------------------------------------- 81 3.3.3 Xác trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong mẫu thuốc nhỏ mắt ED ---------------------------------- 84 3.4 Kiểm chứng các kết quả trong>xáctrong> trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> bằng hai phương pháp. ------------------- 87 3.5 Hướng phát triển của đề tài ------------------------------------------------------------ 88 KẾT LUẬN ---------------------------------------------------------------------------------- 89 Tài liệu tham khảo --------------------------------------------------------------------------- 90 3

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Giáo trình toán cao cấp A1