Views
4 months ago

Nghiên cứu xác định Ciprofloxacin (CIP) trong một số dược phẩm bằng phương pháp điện hóa

LINK BOX: https://app.box.com/s/pnroj6khxjv4waa6m0kfindavg6fqomo LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1dECOvqDF5QEKYJ4V3V7nZ6QudRTNocrq/view?usp=sharing

2.4 Đường chuẩn

2.4 Đường chuẩn trong>xáctrong> trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> Như vậy quá trình khảo sát ở trên chúng tôi tóm tắt lại điều kiện tối ưu nhất để trong>xáctrong> trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> bằng phương pháp điện hóa là: Xác trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> bằng phương pháp von – ampe hòa tan hấp phụ kĩ thuật sóng vuông trong nền axetat 0,075M pH = 3,8. Các thông số máy là: Thế hấp phụ Thời gian cân bằng Tần số Biên độ xung -1,1V 15s 50Hz 0,05V Thời gian hấp phụ Tốc độ khấy Thời gian sục khí Kích cỡ giọt thủy ngân Bước thế 65s 2000rpm 300s 3 0,005V Các điều kiện này được sử dụng để lập đường chuẩn trong>xáctrong> trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> và trong>xáctrong> trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong mẫu cần trong>địnhtrong> lượng. Trước hết để trong>xáctrong> trong>địnhtrong> khoảng tuyến tính của trong>CIPtrong>, sử dụng mẫu trong>CIPtrong> chuẩn trong>xáctrong> trong>địnhtrong> trong các điều kiện trên trong khoảng nồng độ từ 0,01ppm đến 0,26 ppm thu được các kết quả như sau: C (ppm) Vị trí peak -I . 10 -6 C Vị trí -I . 10 -6 Lần 1 Lần 2 TB (ppm) peak Lần 1 Lần 2 TB 0,01 1,35 1,07 1,03 1,05 0,12 1,39 7,90 7,92 7,91 0,02 1,35 1,60 1,52 1,56 0,14 1,41 9,13 9,12 9,12 0,03 1,35 2,44 2,40 2,42 0,16 1,42 10,5 10,5 10,5 0,04 1,36 2,96 2,96 2,96 0,18 1,43 11,58 11,52 11,55 0,05 1,36 3,56 3,54 3,55 0,20 1,45 13,08 13,12 13,1 0,06 1,36 4,28 4,22 4,25 0,22 1,46 14,20 14,31 14,25 0,08 1,37 5,50 5,52 5,51 0,24 1,46 14,20 14,26 14,23 0,10 1,38 6,65 6,65 6,65 0,26 1,45 14,20 14,20 13,20 Bảng 15: Khảo sát khoảng tuyến tính của trong>CIPtrong> trong khoảng nồng độ từ 0,01 – 0,22 ppm 58

16 16 -I.10e-6 (A) 14 12 -I.10 -6 (A) 14 12 10 10 8 8 6 6 4 2 0 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 C (ppm) 4 2 0 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 C trong>CIPtrong> (ppm) (a) (b) Hình 28: Đồ thị sự phụ thuộc chiều cao peak của trong>CIPtrong> vào nồng độ trong khoảng từ 0,01 – 0,26 ppm (hình a) và đường chuẩn trong>xáctrong> trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong khoảng nồng độ tuyến tính từ 0,01-0,22ppm (hình b). 0 -5.00u I (A) -10.0u -15.0u -1.10 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 U (V) Hình 29: Khảo sát sự phụ thuộc chiều cao peak của trong>CIPtrong> vào nồng độ trong khoảng từ 0,01 – 0,22 ppm. 59

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Giáo trình toán cao cấp A1
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học