Views
1 week ago

Nghiên cứu xác định Ciprofloxacin (CIP) trong một số dược phẩm bằng phương pháp điện hóa

LINK BOX: https://app.box.com/s/pnroj6khxjv4waa6m0kfindavg6fqomo LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1dECOvqDF5QEKYJ4V3V7nZ6QudRTNocrq/view?usp=sharing

Các thông

Các thông số của đường chuẩn: Parameter Value Error A 0,42743 0,04248 B 62,69223 0,35027 R SD N P 0,99961 0,05424 14

Nếu A ≠ 0 không có ý nghĩa thống kê ở mức độ tin cậy 95% phương trình hồi qui có dạng : Y = (B’ ± t.S B’ ).X hay Y = (71,86 ± 1,77.2,9).X = (71,86 ± 5,13).X Áp dụng công thức : SS = Σ (Y i − A − B.X i ) 2 và S 2 = SS n − 2 Ta có giá trị sau: Ta có : SS' = Σ (Y i − B'.X i ) 2 và S' 2 = SS' n − 3 Hàm Tổng các bình phương SS Bậc tự do Phương sai S 2 Y = A + B.X 7,36 12 0,61 Y = B’.X 8,90 11 1,35 SS' - SS 8,9 - 7,36 F tính = = = 2,52 S 2 0,61 Lại có tra bảng có F(0,95 ;11 ;12) = 2,69 F tính < F (0,95 ;11 ;12) hay sự khác nhau giữa giá trị A và 0 là không có ý nghĩa thống kê. Phương pháp không mắc sai số hệ thống. • Khi đó giới hạn phát hiện trong>CIPtrong> theo đường chuẩn là : LOD = 3S y / B = 3.0,054 / 62,69 = 0,0026 (ppm) = 2,6 (ppb) • Giới hạn trong>địnhtrong> lượng trong>CIPtrong> theo đường chuẩn là : LOQ = 10S y / B = 10 . 0,054 / 62,69 = 0,0086 (ppm) = 8,6 (ppb) Như vậy kết quả thu được cho thấy chiều cao peak của trong>CIPtrong> phụ thuộc rất tuyến tính vào nồng độ của trong>CIPtrong> trong khoảng tuyến tính từ 0,01 – 0,22ppm, bắt đầu từ giá trị 0,22 ppm trở đi chiều cao peak của trong>CIPtrong> tăng rất chậm không còn phụ thuộc tuyến tính vào nồng độ trong>CIPtrong> nữa. Do đó chúng tôi lập đường chuẩn của trong>CIPtrong> trong khoảng nồng độ từ 0,01 – 0,22 ppm và đánh giá hệ số A của phương trình hồi qui, kết quả cho thấy đồ thị biểu diễn bằng phần mềm Origin 6.0 thu được đường chuẩn thỏa mãn điều kiện của phân tích điện hóa (R = 0,9996), phương pháp không mắc sai số hệ thống. Chúng tôi sử dụng đường chuẩn này để trong>xáctrong> trong>địnhtrong> hàm lượng trong>CIPtrong> 61

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Giáo trình toán cao cấp A1
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)