Views
5 months ago

Nghiên cứu xác định Ciprofloxacin (CIP) trong một số dược phẩm bằng phương pháp điện hóa

LINK BOX: https://app.box.com/s/pnroj6khxjv4waa6m0kfindavg6fqomo LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1dECOvqDF5QEKYJ4V3V7nZ6QudRTNocrq/view?usp=sharing

đó thêm vào mỗi

đó thêm vào mỗi lần 0,1ml dung dịch trong>CIPtrong>5ppm chuẩn vào chúng tôi thu được kết quả như sau: Vml thêm vào 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 ∆C (ppm) 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 Lần 1 5,80 7,34 9,00 10,40 12,40 13,81 -I. 10 -6 (A) Lần 2 5,50 7,30 9,04 10,41 12,43 13,82 Lần 3 5,64 7,26 9,02 10,39 12,37 13,78 TB 5,65 7,30 9,02 10,40 12,40 13,80 Bảng 17: Thêm chuẩn trong>xáctrong> trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong mẫu thuốc rắn SPM 0 14 -I.10 -6 (A) 12 -5.00u 10 I (A) -10.0u 8 6 -15.0u 4 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 -1.10 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 Hình: Đồ thị đường thêm chuẩn trong>xáctrong> trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong mẫu thuốc rắn SPM U (V) C trong>CIPtrong> (ppm) Hình 31: Xác trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong mẫu thuốc SPM Phương trình đường chuẩn: Y = A + B.X Các giá trị của đường chuẩn: Parameter Value Error A 5,62143 0,05559 B 81,47143 0,91796 R SD N P 0,99975 0,0768 6

Từ đường thêm chuẩn ở trên ngoại suy trên đồ thị và tính toán từ đường thêm chuẩn ta tính được nồng độ C x của trong>CIPtrong> từ mẫu thuốc SPM lúc đầu thêm vào là: X = |A / B| = 0,069 ppm -I.10e-6 (A) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 Cx + Cs (ppm) Hình 32: Đồ thị ngoại suy trong>xáctrong> trong>địnhtrong> nồng độ trong>CIPtrong> của mẫu SPM Σ Y Y = i = 9,76 6 S B√ y S X = 1 + 6 Y 2 B 2 Σ (Xi - X) 2 = 0,0014 Tra bảng ta có t(0,95;4) = 2,776 nên X ± t.S XE = 0,069 ± 0,0014.2,776 = 0,069 ± 0,004 (ppm) Như vậy lượng trong>CIPtrong> có trong 0,0252 g thuốc cân ban đầu trong>xáctrong> trong>địnhtrong> được theo công thức (1) là: m trong>CIPtrong> = (0,069 ± 0,004) . 25 .50 .50. 10 -6 = 0,0172 ± 0,001 (g) 0,5 .0,5 So với hàm lượng được nhà sản xuất công bố trên nhãn thuốc là 500mg/viên thì khối lượng trong>CIPtrong> trong 4 viên thuốc là 500.4 = 2000 mg = 2 gam. Như vậy hàm lượng trong>CIPtrong> trong 1 viên thuốc tính theo công thức: 67

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Giáo trình toán cao cấp A1