Views
8 months ago

Nghiên cứu xác định Ciprofloxacin (CIP) trong một số dược phẩm bằng phương pháp điện hóa

LINK BOX: https://app.box.com/s/pnroj6khxjv4waa6m0kfindavg6fqomo LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1dECOvqDF5QEKYJ4V3V7nZ6QudRTNocrq/view?usp=sharing

m

m trong>CIPtrong> %trong>CIPtrong> = .100% m thuoc Ứng với nhãn thuốc của nhà sản xuất hàm lượng này là: (2: 2,9544).100% = 67,7% Hàm lượng đo được là: (0,0172 : 0,0252) . 100% = 68,25% Như vậy quá trình trong>xáctrong> trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong mẫu thuốc SPM sai số về hàm lượng so với kết quả in trên nhãn là: |% trong>CIPtrong> sx - % trong>CIPtrong> do | S = .100% = 0,81% %trong>CIPtrong> sx Đánh giá độ thu hồi khi trong>xáctrong> trong>địnhtrong> mẫu thuốc rắn SPM bằng phương pháp thêm chuẩn với số liệu thu được từ bảng các giá trị thêm chuẩn ở trên ta có: Gọi C x là nồng độ trong>CIPtrong> của dung dịch SPM ban đầu chưa thêm trong>CIPtrong> chuẩn và và C s là nồng độ đã được thêm vào lượng dung dịch chuẩn ∆C sau đó. I x và I s là cường độ dòng trung bình của các dung dịch tương ứng. Ta có theo trên đã trong>xáctrong> trong>địnhtrong> được nồng độ C x = 0,069 ppm C s = I s. C x / I x Khi đó ta tính được lượng trong>CIPtrong> thêm vào là ∆C’ = C s – C x (ppm) Hiệu suất thu hồi là: H% = (∆C’/ ∆C ) .100% Vậy áp dụng qui trình trên cho các nồng độ ∆C thêm vào khác nhau của các C s ta thu được bảng kết quả sau: ∆C -I.10 -6 (A) C x (ppm) C s (ppm) C s - C x H% 0 5,65 0,069 0,02 7,3 0,069 0,08915 0,02015 100,75 0,04 8,82 0,069 0,10771 0,03871 96,78 0,06 10,4 0,069 0,12701 0,05801 96,68 0,08 12,2 0,069 0,14899 0,07999 99,99 0,1 13,8 0,069 0,16853 0,09953 99,53 Bảng 18: Độ thu hồi của quá trình trong>xáctrong> trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong mẫu thuốc rắn SPM Vậy độ thu hồi trung bình là: H tb = (∑ H)/5 = 98,75% 68

3.1.3 Xác trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong mẫu thuốc rắn Ind Tiến hành đo mẫu SA2 của trong>CIPtrong> loại Ind với các thông số máy như khi lập đường chuẩn. Áp dụng phương pháp thêm chuẩn lấy 0,25 ml dung dịch SA2 đo sau đó thêm dần mỗi lần 0,1ml dung dịch trong>CIPtrong>5ppm chuẩn vào chúng tôi thu được kết quả như sau: Vml thêm vào 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 ∆C (ppm) 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 Lần 1 3,45 5,37 7,40 9,63 11,65 13,64 -I. 10 -6 (A) Lần 2 3,43 5,38 7,34 9,63 11,60 13,63 Lần 3 3,44 5,37 7,38 9,62 11,62 13,62 TB 3,44 5,37 7,37 9,63 11,62 13,63 Bảng 19: Thêm chuẩn trong>xáctrong> trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong mẫu thuốc rắn Ind 0 -5.00u -I.10 -6 (A) 14 12 10 I (A) -10.0u 8 6 -15.0u 4 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 U (V) 2 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 C trong>CIPtrong> (ppm) Hình 33: Đồ thị đường thêm chuẩn trong>xáctrong> trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong mẫu thuốc rắn Ind 69

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
ỨNG DỤNG CỦA CHIẾT PHA RẮN SPE TRONG VIỆC NÂNG CAO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)