Views
11 months ago

Nghiên cứu xác định Ciprofloxacin (CIP) trong một số dược phẩm bằng phương pháp điện hóa

LINK BOX: https://app.box.com/s/pnroj6khxjv4waa6m0kfindavg6fqomo LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1dECOvqDF5QEKYJ4V3V7nZ6QudRTNocrq/view?usp=sharing

• Kiểm tra sự

• Kiểm tra sự khác nhau giữa hằng số A của phương trình hồi qui với giá trị 0 : Nếu xem A = 0 phương trình trở thành Y = B ’ .X Các giá trị B ’ tính như sau : C trong>CIPtrong> (ppm) -I.10 -6 (A) B ’ C trong>CIPtrong> (ppm) -I.10 -6 (A) B ’ 5 0,028 0,0056 60 6,65 0,0061 10 0,058 0,0058 70 7,91 0,0061 15 0,085 0,0057 80 9,12 0,0061 20 0,120 0,0060 90 10,50 0,0061 30 0,182 0,0061 100 11,55 0,0062 40 0,244 0,0061 110 13,10 0,0062 50 0,306 0,0061 Các giá trị liên quan đến hệ số là : Giá trị trung bình Độ sai chuẩn Độ lệch chuẩn Phương sai mẫu Tổng 0,0060 0,56. 10 -4 1,93. 10 -4 3,72.10 -8 0,0781 Nếu A ≠ 0 không có ý nghĩa thống kê ở mức độ tin cậy 95% phương trình hồi qui có dạng : Y = (B’ ± t.S B’ ).X hay Y = (0,0060 ± 1,78.0,56. 10 -4 ).X = (0,0060 ± 10 -4 ).X Áp dụng công thức : SS = Σ (Y i − A − B.X i ) 2 và S 2 = SS' = Σ (Y i − B'.X i ) 2 và S' 2 = SS n − 2 SS' n − 3 Ta có giá trị sau: Hàm Tổng các bình phương SS Bậc tự do Phương sai S 2 Y = A + B.X 3,73.10 -4 11 3,40.10 -5 Y = B’.X 8,55.10 -4 10 8,55. 10 -5 76

Ta có : SS' - SS 8,55 - 3,73 F tính = = = 1,42 S 2 3,4 Lại có tra bảng có F(0,95 ;10 ;11) = 2,85 F tính < F (0,95 ;10 ;11) hay sự khác nhau giữa giá trị A và 0 là không có ý nghĩa thống kê. Phương pháp không mắc sai số hệ thống. • Khi đó giới hạn phát hiện trong>CIPtrong> theo đường chuẩn là : LOD = 3S y / B = 3.0,00175 / 0,0062 = 0,85 (ppm) • Giới hạn trong>địnhtrong> lượng trong>CIPtrong> theo đường chuẩn là : LOQ = 10S y / B = 10 . 0,00175 / 0,0062 = 2,82 (ppm) Như vậy kết quả thu được cho thấy độ hấp phụ quang phức của trong>CIPtrong> và Fe(III) phụ thuộc rất tuyến tính vào nồng độ của trong>CIPtrong> trong khoảng tuyến tính từ 5 – 110 ppm, lập đường chuẩn của trong>CIPtrong> trong khoảng nồng độ từ 5 – 110 ppm và đánh giá hệ số A của phương trình hồi qui, kết quả cho thấy đồ thị biểu diễn bằng phần mềm Origin 6.0 thu được đường chuẩn thỏa mãn điều kiện của phân tích điện hóa (R = 0,9999), phương pháp không mắc sai số hệ thống. Chúng tôi sử dụng đường chuẩn này để trong>xáctrong> trong>địnhtrong> hàm lượng trong>CIPtrong> trong mẫu dược phẩm bằng cả phương pháp thêm chuẩn và áp dụng vào đường chuẩn. 3.3 Xác trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong mẫu thuốc bằng phương pháp trắc quang. Với qui trình phá mẫu và chuẩn bị mẫu từ hai loại thuốc dạng viên nén SPM, Ind và mẫu thuốc nhỏ mắt ED như trong phần điện hóa nhưng mẫu sử dụng trong quá trình đo quang là các mẫu SA1 (mẫu dùng cho quá trình đo điện là SA2 – được pha loãng tiếp từ mẫu SA1). Cách bước tiến hành: chuẩn bị một dãy gồm 6 bình 25ml: mỗi bình lấy 0,75ml thuốc thử + Vml dung dịch SA1 của dung dịch thuốc cần trong>địnhtrong> lượng, sau đó thêm lần lượt vào 6 bình các thể tích dung dịch trong>CIPtrong> 500ppm tăng dần, trong>địnhtrong> mức 25ml bằng nước cất rồi tiến hành đo quang theo phương pháp thêm chuẩn. Dựng đường thêm chuẩn ngoại suy từ đồ thị ta trong>xáctrong> trong>địnhtrong> được nồng độ dung dịch C x của dung dịch SA1 ban đầu trong 25ml, và tính được lượng trong>CIPtrong> có trong dung dịch SA1 của 77

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
ỨNG DỤNG CỦA CHIẾT PHA RẮN SPE TRONG VIỆC NÂNG CAO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
Giáo trình toán cao cấp A1
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)