Views
1 week ago

Nghiên cứu xác định Ciprofloxacin (CIP) trong một số dược phẩm bằng phương pháp điện hóa

LINK BOX: https://app.box.com/s/pnroj6khxjv4waa6m0kfindavg6fqomo LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1dECOvqDF5QEKYJ4V3V7nZ6QudRTNocrq/view?usp=sharing

m

m trong>CIPtrong> = (20,23 ± 0,671) . 25 . 50 .10 -6 = 0,0169 ± 5,6.10 -4 (g) 1,5 So với hàm lượng được nhà sản xuất công bố trên nhãn thuốc là 500mg/viên thì khối lượng trong>CIPtrong> trong 4 viên thuốc là 500.4 = 2000 mg = 2 gam. Như vậy hàm lượng trong>CIPtrong> trong 1 viên thuốc tính theo công thức: m trong>CIPtrong> %trong>CIPtrong> = .100% m thuoc Ứng với nhãn thuốc của nhà sản xuất hàm lượng này là: (2: 2,9544).100% = 67,7% Hàm lượng đo được là: (0,0169 : 0,0252).100% = 67,06% Như vậy quá trình trong>xáctrong> trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong mẫu thuốc SPM sai số về hàm lượng so với kết quả in trên nhãn là: |% trong>CIPtrong> sx - % trong>CIPtrong> do | S = .100% = 0,94% %trong>CIPtrong> sx Đánh giá độ thu hồi khi trong>xáctrong> trong>địnhtrong> mẫu thuốc rắn SPM bằng phương pháp thêm chuẩn với số liệu thu được từ bảng các giá trị thêm chuẩn ở trên ta có: Gọi C x là nồng độ trong>CIPtrong> của dung dịch SPM ban đầu chưa thêm trong>CIPtrong> chuẩn và và C s là nồng độ đã được thêm vào lượng dung dịch chuẩn ∆C sau đó. A x và A s là cường độ dòng trung bình của các dung dịch tương ứng. Ta có theo trên đã trong>xáctrong> trong>địnhtrong> được nồng độ C x = 20,23 ppm C s = A s. C x / A x Khi đó ta tính được lượng trong>CIPtrong> thêm vào là ∆C’ = C s – C x (ppm) Hiệu suất thu hồi là: H% = (∆C’/ ∆C ) .100% Vậy áp dụng qui trình trên cho các nồng độ ∆C thêm vào khác nhau của các C s ta thu được bảng kết quả sau: 80

∆C A C x (ppm) C s (ppm) C s - C x H% 0 0,134 20,23 30,65 10,42 104,17 10 0,203 20,23 40,16 19,93 99,64 20 0,266 20,23 50,27 30,04 100,14 30 0,333 20,23 60,54 40,31 100,77 40 0,401 20,23 70,50 50,27 100,55 50 0,467 20,23 30,65 10,42 104,17 Bảng 29: Độ thu hồi của quá trình trong>xáctrong> trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong mẫu thuốc rắn SPM Vậy độ thu hồi trung bình là: H tb = (∑ H)/5 = 101,05% 3.3.2 Xác trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong mẫu thuốc rắn Ind Tiến hành đo dãy 6 mẫu chuẩn bị như trên với thể tích dung dịch SA1 của thuốc Ind lấy ban đầu là 1,8 ml ta thu được kết quả như sau: Vml thêm vào 0 0,5 1 1,5 2 2,5 ∆C (ppm) 0 10 20 30 40 50 Lần 1 0,156 0,223 0,285 0,351 0,423 0,487 A Lần 2 0,158 0,221 0,291 0,355 0,421 0,491 TB 0,157 0,222 0,288 0,353 0,422 0,489 Bảng 30: Xác trong>địnhtrong> trong>CIPtrong> trong mẫu thuốc rắn Ind bằng phương pháp trắc quang 81

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo trình toán cao cấp A1
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA