Views
11 months ago

Nghiên cứu xác định Ciprofloxacin (CIP) trong một số dược phẩm bằng phương pháp điện hóa

LINK BOX: https://app.box.com/s/pnroj6khxjv4waa6m0kfindavg6fqomo LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1dECOvqDF5QEKYJ4V3V7nZ6QudRTNocrq/view?usp=sharing

21) Hag Nawaz, Sakandar

21) Hag Nawaz, Sakandar Rauf, Kalsoom Akhtar, Ahmad M. Khalid, 2006, Electrochemical DNA biosensor for the study of ciprofloxacin – DNA interaction, Analytical Biochemistry, 354, pp. 28 – 34. 22) H. Avsec and Sgomiscek, 1992, A study of the prospects for a ciprofloxacin PVC coated wire ion-selective electrode besed on 4-quinolones, Analytica Chimica Acta, Elsevier Science publishers BV, Amsterdam, pp. 307-309. 23) JP hart, 1986, Polarographic and voltammetric techniques and their application to the determination of vitamin and coenzymes, Trends in analytical chemistry. 24) J. Volke,1983 ,492-Polarographic and voltammetric methods in pharmaceutical chemistry and pharmacology, Bioelectrochemistry and Bioenergetics, 10, pp. 7-23. 25) Lorena Fratini, Elfrides E.S. Schapoval,1996 , trong>Ciprofloxacintrong> determination by visible light spectrophotometry using iron(III)nitrate, International Journal Of Pharmaceutics, 127, pp. 279-282 26) M. Rizk, F. Belal, F.A. Aly, N.M. El-Enany, 1998, Differential pulse polarographic determination of ofloxacin in pharmaceuticals and biological fluids, Talanta, 46, pp. 83-89. 27) Nagwa Abo, El-Maali, 2004, Voltammetric analysis of drugs, Bioelectrochemistry, 64, pp. 99-107. 28) P.M Bersier, 1983, Application of polarographic and voltammetiy to drug analysis in industry, Journal of pharmaceutical and Biomedical Analysis, 4, pp. 475-490. 29) Predrag Djurdjevic´, Milena Jelikic´ Stankov , Jadranka Odovic, 2000, Study of solution equilibria between iron(III) ion and ciprofloxacin in pure nitrate ionic medium and micellar medium, Polyhedron ,19, pp. 1085–1096 30) P. Solich, M. Polasek, J. Klimundova, J. Ruzicka, 2003, Sequentical injection technique applied to pharmaceutical analysis, Trends in analytical chemistry, 7, vol.2. 92

31) Ralf Stahl mann, 2002, Clinical toxicological aspects of fluoroquinolones, Toxicology letters, 127, pp. 269-277. 32) Rodica E. Ionescu, Nicole Jaffrezic-Renault, Laurent Bouffier, Chantal Goudran, Serge Cosnier, Daniel G. Pinacho, M-Pilar Marco, Francisco J. Sanchez-Thomas Healy, Claude Martelet, 2007, Impedimetric immunosensor for the specific label free detection of ciprofloxacin antibiotic, Biosensor and Bioelectronics, 23, pp. 549-555. 33) Samia Mostafa, Mohamed El-Sadek , Esmail Awad Alla, 2002, Spectrophotometric determination of ciprofloxacin, enrofloxacin and pefloxacin through charge transfer complex formation, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 27 , pp. 133–142. 34) Šebojka Komorsky-Lovri´c, Biljana Nigovi´c, 2004, Identification of 5- aminosalicylic acid, ciprofloxacin and azithromycin by abrasive stripping voltammetry, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 36 , pp. 81– 89 35) Tadashi Ohkubo”, Masakiyo Kudo and Kazunobu Sugawara, 1992, Determination of ofloxacin in human serum by highperformance liquid chromatography with column switching, Journal of Chromatography, 573 , pp. 289-293 36) Yongnian Ni, Yuerong Wang, Serge Kokot, 2006, Simultaneous determination of three fluoroquinolones by linear sweep stripping voltammetry with the aid of chemometrics, Talanta, 69 , pp. 216–225 93

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Giáo trình toán cao cấp A1
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)