Views
9 months ago

Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì

LINK BOX: https://app.box.com/s/phmzcym6dmz5ot0qp52a49nj8ogadmrc LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1NfvvFRVEtsxYOof6Q-Fbu4ZHNjYlyL8j/view?usp=sharing

Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu

Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì

 • Page 2 and 3: Nội dung môn học Jet Fuel Air
 • Page 4 and 5: Chuẩn đầu ra môn học Kiến
 • Page 6 and 7: Tài liệu tham khảo Giáo trìn
 • Page 8 and 9: Sản phẩm chính của dầu m
 • Page 10 and 11: Crude oil be used for?
 • Page 12 and 13: Hai hướng ứng dụng chính c
 • Page 14 and 15: Sự thay đổi dạng năng lư
 • Page 16 and 17: Lượng nhiên liệu tiệu thụ
 • Page 18 and 19: Những vấn đề được đặt
 • Page 20 and 21: Những vấn đề được đặt
 • Page 22 and 23: European emission standards Những
 • Page 24 and 25: Những vấn đề được đặt
 • Page 26 and 27: • EU gasoline specifications Nh
 • Page 28 and 29: Những vấn đề được đặt
 • Page 30 and 31: Những vấn đề được đặt
 • Page 32 and 33: Những vấn đề được đặt
 • Page 34 and 35: Những vấn đề được đặt
 • Page 36 and 37: Giới thiệu chung Nhiên liệu
 • Page 38 and 39: Sơ đồ nhà máy lọc dầu
 • Page 40 and 41: Gasoline: NSRP’s refinery product
 • Page 42 and 43: Specified Gasoline - TCVN 6776:2013
 • Page 44 and 45: Nguyên lý hoạt động của đ
 • Page 46 and 47: Đặc điểm hoạt động của
 • Page 48 and 49: Hiện tượng kích nổ trong đ
 • Page 50 and 51: Quá trình cháy kích nổ trong
 • Page 52 and 53:

  Tác hại của sự cháy kích n

 • Page 54 and 55:

  Chỉ số octane (Octane Number: O

 • Page 56 and 57:

  Điều kiện đo của hai phươ

 • Page 58 and 59:

  Các giải pháp làm tăng octane

 • Page 60 and 61:

  Chỉ số octan của một số n

 • Page 62 and 63:

  Reid Vapor Pressure • In reality,

 • Page 64 and 65:

  Áp suất hơi bảo hòa cao: Áp

 • Page 66 and 67:

  Thành phần cất Đối với c

 • Page 68 and 69:

  Thành phần cất Typical results

 • Page 70 and 71:

  Thành phần cất

 • Page 72 and 73:

  Thành phần cất • IBP, T 10 s

 • Page 74 and 75:

  Khả năng cháy hết và tính k

 • Page 76 and 77:

  Thành phần cất Khả năng kh

 • Page 78 and 79:

  Khối lượng riêng Khối lư

 • Page 80 and 81:

  Hàm lượng benzen và Aromatic

 • Page 82 and 83:

  Độ ổn định oxy hóa (Oxydat

 • Page 84 and 85:

  Xác định hàm lượng lưu hu

 • Page 86 and 87:

  Xác định hàm lượng lưu hu

 • Page 88 and 89:

  Phối trộn xăng thương phẩm

 • Page 90 and 91:

  Thành phần các nhóm chất tro

 • Page 92 and 93:

  Phụ gia cho xăng There are six

 • Page 94 and 95:

  Phụ gia cho xăng Motor engine g

 • Page 96 and 97:

  Phụ gia cho xăng Additives for

 • Page 98 and 99:

  Diesel thương phẩm TS. Trương

 • Page 100 and 101:

  Phân loại diesel thương phẩm

 • Page 102 and 103:

  Phân loại diesel thương phẩm

 • Page 104 and 105:

  Sản xuất động cơ Diesel c

 • Page 106 and 107:

  Sự thay đổi về một số d

 • Page 108 and 109:

  What are diesel fuels? Commercial d

 • Page 110 and 111:

  Thành phần hóa học của Dies

 • Page 112 and 113:

  Thành phần hóa học của Dies

 • Page 114 and 115:

  Nguyên lý hoạt động của đ

 • Page 116 and 117:

  Đặc điểm của quá trình ch

 • Page 118 and 119:

  Đặc điểm của quá trình ch

 • Page 120 and 121:

  Đặc điểm của quá trình ch

 • Page 122 and 123:

  So sánh động cơ Diesel và Xă

 • Page 124 and 125:

  So sánh động cơ Diesel và Xă

 • Page 126 and 127:

  NSRP’S Specification of Diesel

 • Page 128 and 129:

  TCVN 5689:2005 Tên chỉ tiêu M

 • Page 130 and 131:

  Tiêu chuẩn chất lượng của

 • Page 132 and 133:

  Chỉ số cetane (Cetane number: C

 • Page 134 and 135:

  Chỉ số cetane (Cetane number: C

 • Page 136 and 137:

  Chỉ số cetane (Cetane number: C

 • Page 138 and 139:

  Chỉ số cetane (Cetane Index: CI

 • Page 140 and 141:

  Chỉ số cetane (Cetane Index: CI

 • Page 142 and 143:

  Độ nhớt Đối với một lo

 • Page 144 and 145:

  Độ nhớt For transparent produc

 • Page 146 and 147:

  Thành phần cất Low boiling co

 • Page 148 and 149:

  Sulfur compounds Thông qua đồ

 • Page 150 and 151:

  Tác hại của lưu huỳnh % HC

 • Page 152 and 153:

  Ăn mòn tấm đồng Do các h

 • Page 154 and 155:

  Phương pháp đánh giá hàm lư

 • Page 156 and 157:

  Điểm đông đặc Nhiệt đ

 • Page 158 and 159:

  Nhiệt độ lọc tới hạn (co

 • Page 160 and 161:

  Flash Point • There are two basic

 • Page 162 and 163:

  Flash Point

 • Page 164 and 165:

  Độ bôi trơn

 • Page 166 and 167:

  Carbon Residue • Carbon residue g

 • Page 168 and 169:

  • For diesel fuel, Carbon Residue

 • Page 170 and 171:

  Ash content • Ash is significant

 • Page 172 and 173:

  Sediment • Sediment is absolutely

 • Page 174 and 175:

  Nguồn phối trộn diesel thươ

 • Page 176 and 177:

  Tính chất một số nguồn ph

 • Page 178 and 179:

  Tính chất một số nguồn ph

 • Page 180 and 181:

  Phụ gia cho diesel Additives of

 • Page 182 and 183:

  Phụ gia cho diesel Additives for

 • Page 184 and 185:

  ố Phụ gia cho diesel Trong dies

 • Page 186 and 187:

  Giới thiệu chung Nhiên liệu

 • Page 188 and 189:

  Sơ lược về lịch sử phát

 • Page 190 and 191:

  Một số hình ảnh về máy ba

 • Page 192 and 193:

  What are aviation fuels? • Avgas

 • Page 194 and 195:

  • Avgas: Composition

 • Page 196 and 197:

  What are aviation fuels?

 • Page 198 and 199:

  Development of Aircraft Piston Engi

 • Page 200 and 201:

  Phân loại nhiên liệu phản l

 • Page 202 and 203:

  Phân loại nhiên liệu phản l

 • Page 204 and 205:

  Compositions of jet fuels • Keros

 • Page 206 and 207:

  Nguyên lý hoạt động của đ

 • Page 208 and 209:

  Nguyên lý hoạt động của đ

 • Page 210 and 211:

  Nguyên lý hoạt động của đ

 • Page 212 and 213:

  Yêu cầu của nhiên liệu ph

 • Page 214 and 215:

  Tiêu chất lượng nhiên liệu

 • Page 216 and 217:

  Tiêu chất lượng nhiên liệu

 • Page 218 and 219:

  Yêu cầu liên quan đến quá t

 • Page 220 and 221:

  Điểm khói (smoke point) Điể

 • Page 222 and 223:

  Trị số độ sáng Các tính c

 • Page 224 and 225:

  Nhiệt trị và khối lượng r

 • Page 226 and 227:

  Sự bay hơi và thoát khí Sau

 • Page 228 and 229:

  Sơ đồ hệ thống cấp nhiên

 • Page 230 and 231:

  Thermal Stability Test Method ASTM

 • Page 232 and 233:

  Phối trộn nhiên liệu phản

 • Page 234 and 235:

  Phụ gia cho nhiên liệu phản

 • Page 236 and 237:

  Giới thiệu chung Trong công n

 • Page 238 and 239:

  Phân loại dầu đốt • The f

 • Page 240 and 241:

  Phân loại dầu đốt • Numbe

 • Page 242 and 243:

  Phân loại dầu đốt Table of

 • Page 244 and 245:

  • Fuel oils can also classify by

 • Page 246 and 247:

  Phân loại dầu đốt • In Vi

 • Page 248 and 249:

  Sơ lược về các sơ đồ ch

 • Page 250 and 251:

  Phối trộn dầu đốt (Fuel oi

 • Page 252 and 253:

  Tính chất của các nguồn ph

 • Page 254 and 255:

  Sự thay đổi về nhu cầu cá

 • Page 256 and 257:

  Thành phần hóa học của nhi

 • Page 258 and 259:

  Chỉ tiêu chất lượng của n

 • Page 260 and 261:

  Density (ASTM D1298) Khối lượn

 • Page 262 and 263:

  Độ nhớt Viscosity (ASTM D445)

 • Page 264 and 265:

  Hàm lượng lưu huỳnh Để h

 • Page 266 and 267:

  Nhiệt trị Heating values (deter

 • Page 268 and 269:

  Nhiệt trị • Heating value of

 • Page 270 and 271:

  Carbon residue Cặn carbon

 • Page 272 and 273:

  Ash content • A small sample of f

 • Page 274 and 275:

  Nước trong nhiên liệu FO Wate

 • Page 276 and 277:

  Giới thiệu chung • Bitum là

 • Page 278 and 279:

  Tình hình tiêu thụ bitum năm

 • Page 280 and 281:

  Thành phần hóa học • Thành

 • Page 282 and 283:

  Xử lý Bitum bằng butanol-I BIT

 • Page 284 and 285:

  Cấu trúc của nhóm malten tron

 • Page 286 and 287:

  Cấu trúc của nhóm malten tron

 • Page 288 and 289:

  Cấu trúc của nhóm asphaten tr

 • Page 290 and 291:

  Cấu trúc của nhóm asphaten tr

 • Page 292 and 293:

  Cấu trúc hệ keo của Bitum

 • Page 294 and 295:

  Cấu trúc hệ keo của Bitum

 • Page 296 and 297:

  Vai trò của các nhóm chất tr

 • Page 298 and 299:

  Chỉ tiêu chất lượng của b

 • Page 300 and 301:

  Độ kéo dài • Khi nhiệt đ

 • Page 302 and 303:

  Phân loại Bitum Thực tế bitu

 • Page 304 and 305:

  Ô nhiễm môi trường do khói

 • Page 306 and 307:

  Môi trường là gì? Thành ph

 • Page 308 and 309:

  Xuất xứ của giới hạn ô n

 • Page 310 and 311:

  • Cháy lý tưởng: Quá trình

 • Page 312 and 313:

  Tác hại của các chất có tr

 • Page 314 and 315:

  Tác hại của các chất có tr

 • Page 316 and 317:

  Tác hại của các chất có tr

 • Page 318 and 319:

  Tác hại của các chất có tr

 • Page 320 and 321:

  Nguồn thải ô nhiễm do công

 • Page 322 and 323:

  Sự hình thành chất độc h

 • Page 324 and 325:

  Sự hình thành NOx trong quá tr

 • Page 326 and 327:

  Sự hình thành NOx trong quá tr

 • Page 328 and 329:

  Sự hình thành CO trong quá tr

 • Page 330 and 331:

  Các vị trí trong động cơ c

 • Page 332 and 333:

  Sự hình thành hydrocacbon chưa

 • Page 334 and 335:

  Thành phần của bồ hóng tron

 • Page 336 and 337:

  Dạng tồn tại của hạt bồ

 • Page 338 and 339:

  Các yếu tố ảnh hưởng đ

 • Page 340 and 341:

  Giải pháp nhằm giảm thiểu

 • Page 342 and 343:

  Giải pháp nhằm giảm thiểu

 • Page 344 and 345:

  Xử lý hổn hợp khí cháy tr

 • Page 346 and 347:

  Xúc tác ba chức năng Bộ xúc

 • Page 348 and 349:

  Xúc tác ba chức năng Khung ch

 • Page 350 and 351:

  Giảm thiểu hàm lượng NOx

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Giáo trình toán cao cấp A1
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học