Biblioteka AKPT / NTPA Library

akptsharedocs

Katalogu i Bibliotekës AKPT / NTPA Library Catalogue

INDEX

AGR_001

AGR_002

Agriculture

Agrumet | F. Thomaj |

Hortikultura, Veshtrim enciklopedik | N. Gruda, A. Shundi |

ARK_001

ARK_002

ARK_003

ARK_004

ARK_005

ARK_006

ARK_007

ARK_008

ARK_009

ARK_010

ARK_011

ARK_012

ARK_013

ARK_014

ARK_015

ARK_016

ARK_017

ARK_018

Architecture

Architecture now 6 | P. Judidio |

Betonizimi i Demokracisë | M. Velo |

Building and project modern Vlora | A. Meksi |

Dal Disegno alle strategie di riuso | F. Pashako |

El Croquis | E. Miralles |

El Croquis | T. Ando |

Forum A+P 6, Dizajni si instrument ndryshimi | B. Aliaj, S. Dhamo, D. Shutina |

Historia e Arkitekturës ne Shqipëri | A. Meksi, E. Riza, A. Baçe, Gj. Karaiskaj, P.Thomo |

Il Nuovissimo manuale dell’ Architetto | L. Zevi |

L’ Architettura dell’ ventennio fascista a Bari | S. de Bartolo |

Metropole Refleksionen | Iba Hamburg |

Findings: Macedonian Pavillion | La biennale di Venezia 2014 |

Milan Architecture, The city and expo | Maria Vittoria Capitanucci |

Projekto me natyren | Ian L. Mcharg |

Spitalet, Veshtrim tipologjik mbi arkitekturen shqiptare 1945-1990 | A. Maliqari |

Stacionet, Veshtrim tipologjik mbi arkitekturen shqiptare 1945-1990| Gjergj Thomani |

Paysages 3 Expositions | Bureau Bas Smets |

Distance & Engagement, walking , thinking and making landscape

| Lars Muller Publishers |

ART_001

ART_002

ArT

GKA Nëntor 2013- Mars 2015 | Galeria Kombetare e Arteve |

L’ Apprendista, Studi sull’arte reale | Tubalkain |

BIO_001

Biography

Vision becomes reality | Annemarie’s Lindner success story |

ECN_001

ECN_002

Economy

The atlas of economic complexity, Mapping paths to prosperity | R. Hausmann, C.A. Hidalgo,

S. Bustos, M. Coscia, A. Simoes, M.A. Yildirim |

The Economics of Enough: How to Run the Economy as if the Future Matters | D. Coyle |

More magazines by this user
Similar magazines