Views
9 months ago

CHUYÊN ĐỀ CRACKING ANKAN - SDPP ĐỒ THỊ GIẢI NHANH BÀI TẬP HỢP CHẤT NHÔM - ESTE - LIPIT AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN GV PHAN TRUNG NAM - THPT LÊ HỮU TRÁC

LINK BOX: https://app.box.com/s/jxpddq2hekhfhheejtry8lni2pvib2gk LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1_TNGKAIz3eJ1myx897C8OVIvVdAFeIYL/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định GV PHAN TRUNG NAM TRƯỜNG THPT HỮU TRÁC a y 2.1.1 Dạng 1: OH - phản ứng với dung dịch Al 3+ 2.1.1. 1: Cho dung dịch kiềm tác dụng với dung dịch muối nhôm 2.1.1.1.1. Thiết lập dáng của đồ thị và phương pháp giải Cho từ từ dung dịch chứa x molOH − 3 vào dung dịch chứa a mol Al + thu được y mol Al(OH) 3 . Lập đồ thị biễu diễn lượng kết tủa thu được theo số mol NaOH cho vào theo a, x ? + Pư xảy ra: Al 3+ + 3OH - → Al(OH) 3 ↓ Al(OH) 3 + OH - → Al(OH) 4 - [AlO 2 - + + 2H 2 O] + Đồ thị biểu diễn hai pư trên như sau: Số mol Al(OH) 3 Dựa vào đồ thị và bản chất của phản ứng ta có: ⎡x1 = 3y ⎢ ⎣x2 = 4a − y 2.1.1.1.2. Bài tập ví dụ nAl( OH ) ↓ max SKKN: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ GIẢI NHANH MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM Page 3 3 x 1 3a x 2 4a số mol OH VD1: Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Al(NO 3 ) 3 . Kết quả thí nghiệm được biểu diễn ở đồ thị dưới đây. Giá trị của a, b tương ứng là A. 0,3 và 0,6. B. 0,6 và 0,9. C. 0,9 và 1,2. D. 0,5 và 0,9. GV PHAN TRUNG NAM TRƯỜNG THPT HỮU TRÁC 0,3 + Từ đồ thị và tỉ lệ trong đồ thị ta có: a = 3.0,3 = 0,9 mol. b = a + 0,3 = 1,2 mol + Vậy đáp án là C sè mol Al(OH) 3 sè mol OH - 0 a b Giải VD2: Cho từ từ 2,2 lít dung dịch NaOH 0,5M vào 300 ml dung dịch AlCl 3 1,0M pư thu được x gam kết tủa. Tính x? Giải + Vì Al 3+ = 0,3 mol ⇒ kết tủa max = 0,3 mol. + Số mol NaOH = 1,1 mol. + Ta có đồ thị: 0,3 a = ? sè mol Al(OH) 3 sè mol OH - 0 0,9 + Từ đồ thị ⇒ a = 1,2 – 1,1 = 0,1 mol ⇒ kết tủa = 7,8 gam. VD3: Cho 200 ml dung dịch AlCl 3 1,5M pư với V lít dung dịch NaOH 0,5M thu được 15,6 gam kết tủa. Tính V? Giải + Số mol Al 3+ = 0,3 mol ⇒ kết tủa max = 0,3 mol DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN SKKN: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ GIẢI NHANH MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM Page 4 1,1 1,2 Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định GV PHAN TRUNG NAM TRƯỜNG THPT HỮU TRÁC 0,3 0,2 sè mol Al(OH) 3 sè mol OH - 0 a = ? 0,9 b = ? 1,2 + Từ đồ thị ⇒ a = 0,2. 3 = 0,6 mol và 1,2 – b = 0,2 ⇒ b = 1,0 mol ⇒ V = 1,2 và 2,0 lít. VD4: Cho 800 ml dung dịch KOH x mol/l pư với 500 ml dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 0,4M đến pư hoàn toàn thu được 11,7 gam kết tủa. Tính x? Giải + Số mol Al 3+ = 0,4 mol ⇒ kết tủa max = 0,4 mol 0,4 0,15 sè mol Al(OH) 3 sè mol OH - 0 a = ? 1,2 b = ? 1,6 + Từ đồ thị ⇒ a = 0,15. 3 = 0,45 mol và 1, 6 – b = 0,15 ⇒ b = 1,45 mol ⇒ x = 0,5625 và 1,8125 lít. 2.1.1. 2: Cho dung dịch kiềm tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm axit và muối nhôm 2.1.1.2.2. Thiết lập dáng của đồ thị và phương pháp giải Chú ý: Khi thêm OH - vào dung dịch chứa x mol H + và a mol Al 3+ thì OH - pư với H + trước ⇒ các phản ứng xảy ra theo thứ tự sau: H + + OH - → H 2 O Al 3+ + 3OH - → Al(OH) 3 ↓ Al(OH) 3 + OH - → Al(OH) 4 - + Từ các phản ứng trên ta có dáng đồ thị của bài toán như sau: SKKN: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ GIẢI NHANH MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM Page 5 GV PHAN TRUNG NAM TRƯỜNG THPT HỮU TRÁC Số mol Al(OH) 3 a y n OH x x 1 3a + x x 2 4a + x Dựa vào đồ thị và bản chất của phản ứng ta có: ⎡x1 = 3y + x ⎢ ⎣x2 = 4a − y + x VD5(A_2014): Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hh gồm a mol HCl và b mol AlCl 3 , kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: Tỉ lệ a : b là 0,4 0 0,8 sè mol Al(OH) 3 sè mol OH - 2,0 A. 4 : 3. B. 2 : 1. C. 1 : 1. D. 2 : 3. + Từ đồ thị ⇒ a = 0,8 mol Giải + Mặt khác ta có: n OH - = a + 4b = 2,8 + 0,4 ⇒ b = 0,6 mol ⇒ a : b = 4 : 3. VD6: Cho từ từ V ml dung dịch NaOH 1M vào 200 ml dung dịch gồm HCl 0,5M và Al 2 (SO 4 ) 3 0,25M. Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo V như hình dưới. Giá trị của a, b tương ứng là: A. 0,1 và 400. B. 0,05 và 400. C. 0,2 và 400. D. 0,1 và 300. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN SKKN: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ GIẢI NHANH MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM Page 6 2,8 Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Giáo trình toán cao cấp A1
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng