Views
8 months ago

CHUYÊN ĐỀ CRACKING ANKAN - SDPP ĐỒ THỊ GIẢI NHANH BÀI TẬP HỢP CHẤT NHÔM - ESTE - LIPIT AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN GV PHAN TRUNG NAM - THPT LÊ HỮU TRÁC

LINK BOX: https://app.box.com/s/jxpddq2hekhfhheejtry8lni2pvib2gk LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1_TNGKAIz3eJ1myx897C8OVIvVdAFeIYL/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định SKKN: Một số chú ý và phương pháp giải nhanh bài tập cracking ankan 2.CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 MỘT SỐ CHÚ Ý VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CRACKING ANKAN 2.1.1. Xác định công thức phân tử của ankan trong phản ứng cracking Chú ý : Khi đem cracking ankan A, sau phản ứng thu được hỗn hợp các chất B ( kể cả A dư) thì khối lượng của các chất ankan A sẽ bằng khối lượng hỗn hợp B - Phương pháp : Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: “ Khối lượng của các chất trước phản ứng bằng tổng khối lượng của các chất sau phản ứng” kết hợp với phương pháp tự chọn lượng chất. m A = m B Ví dụ 1:Khi cracking hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y ( các thể tích được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối hơi của Y so với H 2 bằng 12. Công thức của X là: A. C 6 H 14 B. C 3 H 8 C. C 4 H 10 D. C 5 H 12 ( Trích đề thi tuyển sinh đại học khối A – năm 2008) Bài giải: - Do các thể tích được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất nên tỉ lệ thể tích cũng chính là tỉ lệ về số mol - Gọi số CTPT của ankan X là: CnH 2n+2 với n X = 1 mol = > n Y = 3 mol - d Y/H2 = 12 => M Y = 24 => m Y = 3.24 = 72 gam - Áp dụng đinh luật bảo toàn khối lượng ta cũng có m X = 72 gam => Mx = 72 đvC 14n +2 = 72 = > n =5 ( C 5 H 12 ). Đáp án đúng là D Ví dụ 2: Cracking hoàn toàn một thể tích ankan A thu được hai thể tích hỗn hợp X gồm một số hidrocacbon ( các thể tích được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối hơi của X so với H 2 là 14,5. Công thức phân tử của X là : A. C 6 H 14 B. C 3 H 8 C. C 4 H 10 D. C 5 H 12 Bài giải: - Do các thể tích được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất nên tỉ lệ thể tích cũng chính là tỉ lệ về số mol - Gọi số CTPT của ankan X là: C n H 2n+2 với n A = 1 mol = > n X = 2 mol - d Y/H2 = 14,5 => M Y = 29 => m Y = 2.29 = 58 gam - Áp dụng đinh luật bảo toàn khối lượng ta cũng có m A = 58 gam => M A = 58đvC 14n +2 = 58 = > n =4 ( C 4 H 10 ). Đáp án đúng là C Năm học 2013 -2014 Page 3 SKKN: Một số chú ý và phương pháp giải nhanh bài tập cracking ankan 2.1.2: Tính số mol hoặc thể tích các chất trong phản ứng cracking Chú ý :Trong phản ứng cracking ( hay phản ứng nhiệt phân) đều thu được số mol của hỗn hợp sau lớn hơn số mol của chất đem cracking( chất đem nhiệt phân).Mà theo chú ý 1 thì khối lượng trước và sau phản ứng là như nhau. mtruoc msau M trước = > M sau = ntruoc nsau Phương pháp: Đối với bài toán dạng này, ta không cần quan tâm tới sản phẩm có những gì, chỉ cần biết sản phẩm chắc chắn có ankan (có thể là hidro), anken và chất ban đầu dư. Vậy ta có phản ứng “ đa năng” sau : C n H 2n+2 → C m H 2m+2 + C p H 2p (n= m+p) n pư : x mol → x mol x mol n dư: y mol => Tổng số mol trước phản ứng: n trước = x+ y ( mol) - Tổng số mol sau phản ứng: n sau = 2x +y (mol) n pứ = n sau - n trươc ;V pư = V sau - V trước Ví dụ 3: Crackinh 560 lít C 4 H 10 thu được 1010 lít hỗn hợp khí X khác nhau. các khí đều đo ở (đkc). Thể tích C 4 H 10 chưa bị cracking A. 110 lit B. 450 lit C. 225 lit D. 220 lit Bài giải: V pứ = V sau - V trước = 1010 -560 = 450 lit => V chưa crackin = V ban đầu - V pứ = 560 - 450 =110 lít => A Ví dụ 4: Cracking 560 lít C 5 H 12 thu được 1036 lít hỗn hợp C gồm nhiều hidrocacbon khác nhau. (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Thể tích C 5 H 12 đã bị crackinh là: A.476 B.84 C.250 D.110 Bài giải: V pứ = V sau - V trước = 1036 -560 = 476 lit => A 2.1.3. Bài tập liên quan đến đốt cháy sản phẩm thu được sau khi thực hiện phản ứng cracking ankan Chú ý : Với bài toán cracking ( hay nhiệt phân) mà gắn với đốt cháy thì ta coi như không có cracking. - Phương pháp:Ví dụ đề bài có dữ kiện sau: Cracking ankan A, sau 1 thời gian thu được hỗn hợp các hidrocacbon gồm n chất. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp đó thu được bao nhiêu lít CO 2 , bao nhiêu gam nước, sục vào các bình thấy khối lượng bình tăng bao nhiêu gam…. Thì ta coi như đốt cháy ankan A. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 Năm học 2013 -2014 Page 4 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định SKKN: Một số chú ý và phương pháp giải nhanh bài tập cracking ankan Ví dụ 5: Cracking 7,2 gam n-pentan. Sau 1 thời gian thu được hỗn hợp X gồm các ankan, anken và H 2 . Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X trên thu được V lít CO 2 ở đktc. Giá trị của V là: A. 8,96 lít B. 11,2 lít C. 22,4 lít D. 3,36 lít Bài giải. Do đây là loại phản ứng cracking liên quan tới bài toán đốt cháy nên ta coi như không có cracking và quy về bài toán đốt cháy C 5 H 12 . - n C5H12 = 0,1 mol => n CO2 = 5.0,1 = 0,5 mol => V CO2 = 0,5.22,4 = 11,2 lít. - Vậy đáp án đúng là B - Ví dụ 6: Cracking 29 gam butan. Sau phản ứng thu được hỗn hợp A gồm 5 hidrocacbon. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A thu được m gam H2O. Giá trị của m là: - A. 90 gam B. 45 gam - C. 100 gam D. Đáp án khác Bài giải: Do đây là loại phản ứng cracking liên quan tới bài toán đốt cháy nên ta coi như không có cracking và quy về bài toán đốt cháy C 4 H 10 . => n butan = 0,5 mol C 4 H 10 + 6,5 O 2 → 4 CO 2 + 5 H 2 O 0,5 mol 2,5 mol => m H2O = 2,5 .18 = 45 gam => B Ví dụ 7:Cracking 0,1 mol pentan được hỗn hợp X. Đốt cháy hoàn toàn X, sản phẩm được dẫn vào dung dịch Ca(OH) 2 dư. Hỏi khối lượng dung dịch cuối cùng thu được tăng hay giảm bao nhiêu gam? A. Tăng 17,2 gam B. Giảm 17,2 gam C. Tăng 32,8 gam D. Giảm 32,8 gam Bài giải: Do đây là loại phản ứng cracking liên quan tới bài toán đốt cháy nên ta coi như không có cracking và quy về bài toán đốt cháy C 5 H 12 . C 5 H 12 + 8 O 2 → 5 CO 2 + 6 H 2 O 0,1 mol 0,5 mol 0,6 mol CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 ↓ + H 2 O 0,5 mol 0,5 mol => m hâp thụ = m CO2 + m H2O = 0,5.44+0,6.18 = 32,8 gam => m kết tủa = m CaCO3 = 0,5.100 =50 gam => m dd giảm = m kết tủa - m hấp thụ = 50 – 32,8 = 17,2 gam => B Năm học 2013 -2014 Page 5 SKKN: Một số chú ý và phương pháp giải nhanh bài tập cracking ankan 2.1.4 Bài tập liên quan đến phản ứng tách H 2 từ ankan Chú ý : Khi gặp bài toán cracking( hoặc phản ứng nhiệt phân) mà có sản phẩm là H 2 thì ta coi như không có và làm như chú ý 2. Phương pháp:Áp dụng phương pháp giải như trong mục 2.1.2 Ví dụ 8:Thực hiện tách H 2 từ 1 ankan với hiệu suất 75% thu được hỗn hợp X có tỉ khối so với hiđro là 16,571. Thêm 0,1 mol C 2 H 4 vào m gam hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y. Đốt hỗn hợp Y cần 32,928 lít O 2 (đktc). Giá trị của m là : A. 10,440 gam B. 10,296 gam C. 10,029 gam D.9,360gam Bài giải: C n H 2n+2 ⎯⎯→ to C n H 2n + H 2 0,75x 0,75x 0,75x mol C n H 2n +2 dư 0,25x mol Theo giả thiết thì: (14n+2)x = 16,571 . 2 . 1,75x => n = 4 Vậy CTPT của ankan là C 4 H 10 ( x mol) Coi trong hỗn hợp Y gồm C 2 H 4 0,1 mol đốt cháy cần 0,3 mol O 2 C 4 H 10 x mol đốt cháy cần 6,5x mol O 2 0,3 + 6,5x = 1,47 => x = 0,18 mol .m = 0,18 . 58 = 10,44 gam => A Ví dụ 9:Thực hiện phản ứng đề hiđô hóa hỗn hợp M gồm etan và propan thu được hỗn hợp N gồm bốn hiđôcacbon và hiđrô. Gọi d là tỉ khối của M so với N. Nhận xét nào sau đây đúng? A. 0 < d < 1 B. d > 1 C. d = 1 D.1≤d≤2. Bài giải: Gọi CTPT chung của etan và propan là C n H 2n+2 C n H 2n+2 ⎯ − ⎯ H 2 → C n H 2n + H 2 .x x x mol C n H 2n+2 dư .y mol 2x + y 2 + y / x 2 + t => d M / N = = = .( với t = y/x) x + y 1+ y / x 1+ t Cho t = 0 => d M / N = 2, t = vô cùng lớn => d M / N = 1 => D Ví dụ 10:Hỗn hợp khí gồm etan và propan có tỉ khối so với hidro là 20,25 được nung trong bình kín với chất xúc tác để thực hiện phản ứng đề hidro hóa. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí có tỉ khối hơi so với H 2 là 16,2 gồm ankan, anken và hidro. Tính hiệu suất phản ứng đề hidro biết rằng tốc độ phản ứng của etan và propan là như nhau. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 Năm học 2013 -2014 Page 6 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG