Views
8 months ago

CHUYÊN ĐỀ CRACKING ANKAN - SDPP ĐỒ THỊ GIẢI NHANH BÀI TẬP HỢP CHẤT NHÔM - ESTE - LIPIT AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN GV PHAN TRUNG NAM - THPT LÊ HỮU TRÁC

LINK BOX: https://app.box.com/s/jxpddq2hekhfhheejtry8lni2pvib2gk LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1_TNGKAIz3eJ1myx897C8OVIvVdAFeIYL/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác-ĐăkLăk CÂU 40. Đề thi TSCĐ khối 2008 15: Đun nóng 6,0 gam CH 3 COOH với 6,0 gam C 2 H 5 OH (có H 2 SO 4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là A. 6,0 gam. B. 4,4 gam. C. 8,8 gam. D. 5,2 gam. CÂU 41. Đề thi TSĐHCĐ khối A 2007 36: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH 3 COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C 2 H 5 OH (có xúc tác H 2 SO 4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, O = 16) A. 10,12. B. 6,48. C. 8,10. D. 16,20. CÂU 42. Đề thi TSCĐ khối 2007 41: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H 2 SO 4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là A. 55%. B. 50%. C. 62,5%. D. 75%. CÂU 43. Đề thi TSĐHCĐ khối A 2007 51: Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH 3 COOH và 1 mol C 2 H 5 OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH 3 COOH cần số mol C 2 H 5 OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ) A. 0,342. B. 2,925. C. 2,412. D. 0,456. CÂU 44. Đề thi TSCĐ khối A 2010 21: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H 2 SO 4 đặc), đun nóng, thu được 41,25 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là A. 31,25%. B. 40,00%. C. 62,50%. D. 50,00%. XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CHẤT BÉO CÂU 45. Đề thi TSCĐ khối 2007 54: Để trung hoà lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là (Cho H = 1; O = 16; K = 39) Tài Liệu Ôn Tập 12 Page 45 Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác-ĐăkLăk A. 4,8. B. 7,2. C. 6,0. D. 5,5. CÂU 56. Đề thi TSCĐ khối A 2010 38: Để trung hoà 15 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7, cần dùng dung dịch chứa a gam NaOH. Giá trị của a là A. 0,150. B. 0,200. C. 0,280. D. 0,075. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 Tài Liệu Ôn Tập 12 Page 46 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Khái niệm CTPT Hóa tính HCl Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Kiềm NaOH CHƯƠNG III: AMINAMINO AXIT - PROTEIN Amin Aminoaxit Peptit và Protein Amin là hợp chất hữu cơ coi như được tạo nên khi thay thế một hay nhiều nguyên tử H trong phân tử NH 3 bằng gốc hidrocacbon TQ: RNH 2 ( Bậc 1) VD: CH 3 – NH 2 C 6H 5 – NH 2 CH 3 – NH – CH 3 ( anilin ) CH 3 –N– CH 3 | CH 3 Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino -NH 2 và nhóm cacboxyl -COOH. Tính bazơ: không tan - Lưỡng tính [CH 3 NH 3 ] + OH - - p/ư hóa este CH 3 – NH 2 +H 2O → - p/ư tráng gương Tạo muối Tạo muối R – NH 2 + HCl → [C 6 H 5 – NH 3] + Cl - [R – NH 3 ] + Cl - Peptit là hợp chất chứa từ 2 → 50 gốc α - amino axit liên kết với nhau bởi các liên kết TQ: H 2 N – R – COOH peptit – CO – NH – VD: H 2N – CH 2 – COOH Protein là loại polipeptit cao phân tử có PTK từ vài chục (glyxin) nghìn đến vài triệu. CH 3 – C H – COOH | (alanin) NH 2 Tạo muối H 2 N - R- COOH + HCl → ClH 3 N – R – COOH Tạo muối H 2 N – R – COOH + NaOH →H 2 N –R–COONa + H 2 O Ancol Tạo este Br 2 /H 2 ↓ trắng - p/ư thủy phân. - p/ư màu biure. Tạo muối hoặc thủy phân khi đun nóng Thủy phân khi đun nóng Cu(OH) 2 Tạo hợp chất màu tím Trùng ngưng 1/ Hóa tính của Amin: a)Tính bazơ: ε và ω - aminoaxit tham dự p/ư trùng ngưng Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 1 R – NH 2 + H – OH ⎯ ⎯→ R –NH + 3 + OH – +) Lực bazơ của amin được đánh giá bằng hằng số bazơ K b hoặc pK b : +) Anilin không tan trong nước, không làm đổi màu quỳ tím. +) Tác dụng với axit: RNH 2 + HCl ⎯ ⎯→ RNH 3Cl + − [ RNH 3 ][ OH ] K b = và pK b = -log K b . [ RNH ] +) Các muối amoni tác dụng dễ dàng với kiềm: RNH 3 Cl + NaOH ⎯ ⎯→ RNH 2 + NaCl + H 2 O. b) So sánh tính bazơ của các amin: Tính bazơ của amin phụ thuộc vào sự linh động của cặp electron tự do trên nguyên tử nitơ: +) Nhóm đẩy e sẽ làm tăng độ linh động của cặp electron tự do (n) trên nguyên tử N nên tính bazơ tăng. +) Nhóm hút e sẽ làm giảm sự linh động của cặp e tự do trên nguyên tử N nên tính bazơ giảm. 2 +) Khi có sự liên hợp n - π ( nhóm chức amin gắn vào cacbon mang nối π ) thì cặp e tự do trên nguyên tử N cũng kém linh động và tính bazơ giảm. +) Tính bazơ của amin bậc 3 còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác trong đó có ảnh hưởng hiệu ứng không gian của các gốc R. Số liệu về pK a của axit liên hợp với amin (pK a càng lớn thì tính bazơ càng mạnh): (C 6 H 5 ) 2 NH:0,9; C 6 H 5 NHC(CH 3 ) 3 :3,78; C 6 H 5 NH 2 : 4,58; C 6 H 5 NHCH 3 : 4,85; C 6 H 5 NHC 2 H 5 : 5,11; NH 3 : 9,25; C 3 H 5 NH 2 : 9,7; (CH 3 ) 3 N: 9,80; n- C 4 H 9 NH 2 : 10,60; CH 3 NH 2 : 10,62; C 2 H 5 NH 2 và n-C 12 H 25 NH 2 : 10,63; n- C 8 H 17 NH 2 : 10,65; (CH 3) 2NH: 10,77; (C 2H 5) 3N: 10,87; (C 2H 5) 2NH: 10,93. c) Phản ứng thế ở gốc thơm: +) Halogen hóa: Tương tự phenol, anilin tác dụng với nước Br 2 tạo thành kết tủa trắng 2,4,6- tribrom anilin. +) Sunfo hóa: Đun nóng anilin với H 2 SO 4 đ đ ở 180 0 C sẽ xảy ra một chuỗi phản ứng mà sản phẩm cuối cùng là axit sunfanilic.Các amit của axit sunfanilic gọi là sunfonamit hay sunfamit có tính chất sát trùng kháng sinh, được dùng nhiều làm thuốc trị bệnh. d) Phản ứng với axit nitrơ: +) Điều chế HNO 2 : NaNO 2 + H + ←⎯→ Na + + HNO 2. +) Phản ứng của amin với HNO 2 : Amin bậc 1 sẽ có hiện tượng sủi bọt khí: R-NH 2 + HO –NO ⎯→ R –OH + N 2 ↑ + H 2 O. R R Amin bậc 2 sẽ tạo hợp chất nit zơ màu vàng: N – H + HO – N = O ⎯ ⎯→ N – N = O + H2 O. R' R' DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Amin bậc 3 không phản ứng. Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 2 Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Giáo trình toán cao cấp A1
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn