Views
9 months ago

ĐÁP ÁN + GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN 2 NĂM 2017

LINK BOX: https://app.box.com/s/8alrsbaglsbw5l9sxr2qk67m4hglwmtp LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1v12SF5oYUZCDxdMYz3e0b2E2HC6oAC_I/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. change B. changing C. changes D. changed 200. When they do change, it is only fair for all parties involved to move______. A. to B. for C. with D. on CLOZE TEST C1.Since food (1)_____ both important for physical and mental well being, theimportance of food in life is huge. Proper nutrition means (2)_____ you get all the essential nutrients required for healthy functioning of the body through your diet. These essential nutrients can only be obtained (3)_____ the diet. If your body is in shortage of these nutrients, it can have adverse effects on your overall functioning. The body (4)_____ the right amount of nutrients, and this can be only done through the diet. Importance of food nutrition can also be understood by the fact that even if a single micronutrient is missing or is in short supply, it (5)_____ cause serious implications for the functioning of the entire body. There are many different nutrients that (6)_____ to be consumed in order to maintain healthy functioning of the body. These nutrients (7)_____ vitamins and minerals, fats, carbohydrates, and proteins. Each of these nutrients (8)______a vital role to play in the functioning of the body. Therefore, the deficiency of any one of them can cause (9)_____ organ system to fail. For instance, potassium deficiency causes muscle cramps and calcium deficiency can (10)_____ heart and bone diseases. (1) A. is B. was C. were D. be (2) A. which B. if C. that D. whom (3) A. from B. on C. with D. in (4) A. needs B. gets C. has D. takes (5) A. can B. gets C. may D. should (6) A. have B. need C. can D. should (7) A. compose B. consist C. contain D. include (8) A. has B. have C. had D. having (9) A.an B. the C. a D. some DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com (10) A. result B. create C. cause D. make http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định C2. A healthy diet is the basis for (1)_____ well-functioning body. Food is the source of (2)_____ for all of our bodily functions and directly affects how our bodies and minds function in (3)_____ stage of life. There are a variety of reasons why a healthy diet is (4)_______, including disease prevention, maintenance of a healthy weight and quality of life. Calories are the unit of measure (5)_____ stored energy in food. The energy provided by food calories is needed for every function of the (6)______, including thought, physical activity, growth and healing. According to Medline Plus, foods containing an equal (7)______ of calories and nutrients are ideal for a balanced diet. Proteins, carbohydrates and fats are the building blocks of energy. After ingestion, carbohydrates are broken down into glucose, (8)______ provides raw energy that is either used immediately or stored in the muscles for later use. Complex carbohydrates like whole grains, vegetables and fruits provide a (9)______ of calories and nutrients, whereas simple carbs such as sugar and white flour are high in calories and low in nutrients, making them a poor choice (10)_____ energy production. (1) A. one B. a C. the D. an (2) A. health B. proteins C. energy D. calories (3) A. each B. some C. every D. the (4) A. special B. good C. perfect D. important (5) A. to B. for C. with D. by (6) A. health B. body C. organ D. brain (7) A. amount B. number C. volume D. quality (8) A. which B. whose C. that D. whom (9) A. source B. balance C. production D. origin (10) A. to B. for C. with D. by C3.Most people have a (1)______ idea about what they want for their lives. The capacity to relay that vision to others is the challenge. This is something that sets apart a leader from (2)______ rest.The main quality that all leaders share is that they have a clear (3)_____ exciting vision for the future, and the ability to communicate that vision.Only a leader can (4)_____ about the future and plan for the future each day.In order to develop a clear vision andplan for your future, there are several tips to keep (5)_____ minds. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Giáo trình toán cao cấp A1
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI