Views
9 months ago

ĐÁP ÁN + GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN 2 NĂM 2017

LINK BOX: https://app.box.com/s/8alrsbaglsbw5l9sxr2qk67m4hglwmtp LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1v12SF5oYUZCDxdMYz3e0b2E2HC6oAC_I/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định (5) A. and B. but C. however D. although (6) A. from B. by C. to D. on (7) A. on B. to C. by D. with (8) A. meets B. has C. takes D. makes (9) A. necessary B. necessarily C. necessity D. necessitate (10) A. when B. whether C. if D. because C6.The more (1)_____ you invest into setting priorities before you begin a task, the faster you will get the important things done. The (2)_____ important and valuable the task is to you, the more motivated you are to overcome procrastination and launch yourself into the job.William Matthews said, ‘The first law of success is concentration – to bend all the energies to one point, and to go directly (3)______ that point, looking neither to the right or to the left’. Today, I want to share a method of (4)_____- management for setting priorities that I’ve been using for years, called the ABCDE method.The ABCDE Method is (5)_____ powerful priority setting technique that you can use (6)_____ single day. This technique is so simple and effective that it can make you one of the most efficient and effective people (7)______ your field. The ABCDE list is a to-do-list on steroids when it comes to learning (8)______ to prioritize.The power of this technique lies in its simplicity because it’s so action oriented.Discipline yourself (9)_____ do nothing else until this one job is complete. It will become one of the best time-management tools you (10)_____ use. (1) A. think B thought C. thinking D. thinks (2) A. most B. many C. much D. more (3) A. for B. to C. with D. on (4) A. work B. schedule C. time D. job (5) A. the B. one C. an D. a (6) A. each B. other C. every D. many (7) A. with B. since C. in D. without (8) A. how B. when C. what D. where (9) A. from B. for C. to D. near (10) A. can B. need C. have to D. should DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định C7.The most powerful word (1)______ how to become a public speaker is “ask”. The future belongs to the askers. The future belongs to people who confidently ask for what they (2)_____, and especially to speak to a company or organization.You can call them up (3)______explain that you specialize in this subject and that you’d love to speak to their organization.Ask them for the opportunity. Ask them (4)______ more information. Ask them if they use speakers and when they will next be using a speaker again.The more you ask, the more answers you (5)______.When I began my speaking career I advertised my seminars (6)_____ every possible way: radio, television, newspapers and even billboards if you can imagine, and direct mail by the thousands of pieces. And I did that (7)_____ I was broke.I used to joke that when I started off in professional speaking I learned how to sell again. I (8)______ my house. I sold my car and my furniture. I sold nearly everything trying to buy business with public advertising.You cannot get (9)______ engagements or even seminar attendees by simply advertising.Finally, when I had no more money I picked up the telephone and got (10)_____ hold of decision makers and made appointments. (1) A. on B. in C. with D. under (2) A. need B. want C. hope D. expect (3) A. to B. or C. and D. both (4) A. to B. with C. under D. for (5) A. reply B. question C. get D. use (6) A. in B. from C. under D. by (7) A. when B. what C. until D. still (8) A. bought B. sold C. lent D. borrowed (9) A. listening B. speaking C. reading D. special (10) A. the B. some C. a D. an C8.The start of a new year always represents (1)_____ exciting time. For many people, it feels like a fresh start – a brand new year full of brand (2)_____ possibilities. In preparation for a (3)_____ new year, there are several things that people often as follow. Firstly, before you can achieve (4)_____ goals, you first have to set them.These goals should be (5)_____ than the typical New Year’s resolutions that are all but forgotten by the time February rolls around; they should be serious commitments that you (6)______ through on for the duration of 2018.The specific goals you set is DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.