Views
2 months ago

ĐÁP ÁN + GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN 2 NĂM 2017

LINK BOX: https://app.box.com/s/8alrsbaglsbw5l9sxr2qk67m4hglwmtp LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1v12SF5oYUZCDxdMYz3e0b2E2HC6oAC_I/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định entirely up to you. They could be related to your health, your relationships, your career, (7)______ anything between.The important part is that you choose goals that mean something to you and follow through to make those goals a reality. Secondly, so far too many people remain in negative situations (8)______ they feel as if they are stuck there with no opportunity for escape. Finally, you should learn (9)_____to say ‘No’. There is such a thing as stretching ourselves too thin, and people (10)____ far too often guilty of agreeing to more than they can actually handle. (1) A. the B. a C. an D. much (2) A. new B. special C. available D. actual (3) A. available B. brand C. particularly D. deeply (4) A. the B. your C. a D. many (5) A. most B. more C. for D. with (6) A. move B. set C. follow D. run (7) A. and B. but C. or D. also (8) A. although B. because C. with D. since (9) A. what B. how C. where D. if (10) A. were B. is C. was D. are C9.We often judge the (1)_____ brilliant people because they’re different. But we don’t need them to be normal; we need them to be brilliant.The world needs brilliance, (2)____ it always has. It’s rare and powerful, and when it has a chance to reach its full (3)_____ in just the right circumstances, we are all better off for it.But brilliance can be a challenge. Those among us who march to the beat of a different drummer can be intimidating, or (4)_____ strange. They don’t do small talk very well. You might not invite them to your next dinner party. They are not standard in any way.The truth (5)_____, we don’t need these people to be normal or standard in any way. We need them to try and fail 10,000 (6)_____ to invent the next light bulb, or figure out a way to fly, or go to Mars, or improve our lives in some way that we have (7)____ thought of (8)_____ predicted. Why? Because they are brilliant (9)_____they always have been, even when the rest of the world is not quite sure (10)_____ to make of them. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN (1) A. most B. more C. few D. little (2) A. because B. and C. or D. however Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định (3) A. source B. result C. quality D. potential (4) A. also B. soon C. even D. else (5) A. are B. is C. was D. be (6) A. turns B. numbers C. dollars D. times (7) A. never B. seldom C. many D. already (8) A. because of B. despite C. or D. else (9) A. so B. and C. or D. but (10) A. how B. when C. what D. if C10.We know the tried-and-true advice (1)____ optimal digestive health: Eat lots of fiber, drink tons of water and avoid greasy foods. But what (2)_____ the physical things you can do?David Greuner, M.D., the surgical director at NYC Surgical Associates, offers his tips (3)_____ physically aiding your digestion, and suggests the yoga poses below for optimal digestion. Firstly, (4)____ up straight. Minimize your heartburn risk by sitting up straight. ‘Good posture daily can help with stomach discomfort,’ Greuner says. ‘After (5)_____ meal, it will help your digestion if you remain upright and avoid positions such as slouching and lying down.’. Secondly, rest (6)______ eating. Don’t partake in any strenuous activity after eating (7)_____ large meal. ‘You actually digest the most when you are resting, and digestion slows when in motion,’Greuner says. Thirdly, strike a pose. Yoga poses can help open up the abdomen, Greuner says. ‘Yoga helps (8)_____ your breath with many different breathing exercises. By doing this, you are strengthening the diaphragm muscles, which will help prevent reflux. There (9)____ also certain stretches that target abdominal organs, and twists (10)_____ can help massage and wring out stuck intestinal toxins.’ (1) A. to B. for C. with D. about (2) A. about B. by C. to D. for (3) A. to B. by C. about D. for (4) A. stand B. smile C. cry D. sit (5) A. the B. a C. x D. some (6) A. before B. among C. behind D. after (7) A. a B. some C. the D. an (8) A. take B. train C. rest D. create (9) A. is B. are C. were D. was (10) A. whom B. there C. who D. that DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
LECTURE PHYSICAL CHEMISTRY 3rd EDITION ROBERT G. MORTIMER
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)