Views
5 months ago

ĐÁP ÁN + GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN 2 NĂM 2017

LINK BOX: https://app.box.com/s/8alrsbaglsbw5l9sxr2qk67m4hglwmtp LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1v12SF5oYUZCDxdMYz3e0b2E2HC6oAC_I/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định (2) A. have to B. must C. should D. need (3) A. with B. for C. on D. to (4) A. decisions B. activities C. actions D. tasks (5) A. with B. beyond C. to D. on (6) A. with B. on C. from D. in (7) A. about B. from C. in D. with (8) A. affect B. effect C. influence D. impact (9) A. the B. with C. from D. your (10) A. other B. the other C. others D. another C14.Our physical environment (1)_____ have an enormous impact on our well-being. Although we don’t (2)_____ complete control over our surroundings, we can make specific efforts to infuse them with positivity.Think about your office: What feelings (3)_____ it inspire? People who flank their computers with pictures of loved ones aren’t just decorating—they’re (4)____ a hit of positive emotion each time they glance that direction. Bring (5)_____ framed picture of your spouse, child or closest friends to set on your desk. It’ll boost your mood (6)____ time it catches your eye.Making time (7)_____ go outside on a nice day also delivers a huge advantage. One study found that spending 30 minutes outside (8)____ good weather not only boosted one’s positive mood but also broadened thinking and (9)______ working memory. Don’t forget to take a break from the screen every once in a while for a breath of fresh air.You have (10)_____ power to set yourself up for success. (1) A. can B. should C. must D. will (2) A. need B. make C. take D. have (3) A. will B. do C. have D. does (4) A. taking B. assuring C. having D. meeting (5) A. one B. the C. a D. an (6) A. each B. every C. some D. much (7) A. to B. with C. in D. by (8) A. on B. with C. in D. by (9) A. improving B. improved C. improvement D. improve (10) A. a B. your C. the D. some DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định C15. I learned (1)____ accept my error. I discovered the value of growing from my mistakes (2)______ coming to terms with missed opportunities. With time, though, I have come to (3)_____ that many common errors, and the regrets that follow, can (4)_____ avoided. With foresight and forethought, you (5)_____ spare yourself the wounds that result from mistakes like these.Nothing is more limiting (6)_____ being with the wrong people. They drag you down, limit your growth, distract your (7)______ and inflict negative thinking upon you. In contrast, the right people are like your personal cheerleading squad, pushing you to victory.Determine (8)_____ kind of people who inspire you to be your best. These include those who offer unconditional love, (9)______ value to me, continually grow, walk with me, and enjoy life. Their optimism, enthusiasm and sense of adventure (10)______ contagious. (1) A. to B. with C. for D. by (2) A. both B. and C. or D. but (3) A. know B. realize C. remember D. feel (4) A. being B. is C. are D. be (5) A. need B. have to C. can D. may (6) A. in B. than C. among D. between (7) A. vision B. thought C. emotion D. attention (8) A. a B. some C. the D. much (9) A. make B. bring C. add D. give (10) A. being B. are C. is D. be C16.There are five character qualities (1)______ each side of the blocks on the Pyramid of Success that Coach Wooden referred to as the ‘mortar’ that held the other blocks together. These character qualities bond (2)_____ other 15 character traits and make them sturdy, solid and unshakable.The mortar on the left side of the Pyramid is made up (3)_____ambition, adaptability, resourcefulness, fight and faith. The mortar on (4) ____ right side is sincerity, honesty, reliability, integrity and patience.Coach Wooden explained (5)_____ strategic placement of faith and patience by describing how they are ‘leading up from competitive greatness to the top, success, according (6)_____ my definition, at the apex. On one side, I have patience, and on the other side, I have faith. You need those two things.’ More (7)_____ once, Coach said that faith and patience could be at the very top DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
LECTURE PHYSICAL CHEMISTRY 3rd EDITION ROBERT G. MORTIMER
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.