Views
3 months ago

ĐÁP ÁN + GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN 2 NĂM 2017

LINK BOX: https://app.box.com/s/8alrsbaglsbw5l9sxr2qk67m4hglwmtp LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1v12SF5oYUZCDxdMYz3e0b2E2HC6oAC_I/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định C19.Research from the University of Michigan (1)_____ that the right dose of constructive criticism is actually one (2)_____ the biggest factors in predicting a high-performing team. And research from John Gottman, Ph.D., a top relationship researcher, also found (3)_____ is a sweet spot for how much criticism helps keep relationships alive.Both teams of researchers arrived (4)_____ a similar conclusion: In order to keep (5)______ relationship or work team performing well, five or six positive interactions (6)______ needed for every one criticism or negative interaction.Criticism, (7)_______ delivered thoughtfully, helps teams perform better and helps people improve their behavior. It (8)_____ wakes people up and makes them realize they can’t be complacent. If people on your team are doing a terrible job, they deserve (9)_____ know so they can improve their work. And if your partner is acting in a way that upsets you, he or she should know why.Keeping this research in mind, here are a (10)______tips for delivering criticism. (1) A. showing B. shows C. showed D. show (2) A. in B. on C. with D. of (3) A. here B. which C. there D. that (4) A. to B. in C. from D. at (5) A. a B. the C. your D. with (6) A. are B. is C. were D. was (7) A. that B. if C. in D. when (8) A. even B. also C. really D. else (9) A. to B. for C. with D. in (10) A. little B. many C. much D. few C20.Often, hearing the words, ‘We need to talk’ from (1)_____ boss, partner or friend sends you (2)_____ panic mode. If you hate hearing about the things you’ve done wrong (3)______ the mistakes you’ve made, you’re not alone. We don’t like being criticized, (4)_____ honest feedback is one of the most valuable tools we have for self-improvement. Criticism hurts for (5)______ reason, and the explanation lies in neuroscience. In order to keep us alive, our brains have evolved to react much more strongly (6)______ negative things. The brain has evolved this way for a good reason: to keep us safe. Just as 20,000 years ago, the brain (7)_____ trying to keep huntergatherers safe from warring tribes, your brain reacts the (8)______ way to a DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định critical comment from your spouse or boss.But just because that negative feedback hurts, (9) ______ your partner have avoided giving it? And should you avoid doing the same?No way! As long as you put a little bit of thought (10)_____ it. (1) A. the B. a C. with D. for (2) A. in B. for C. about D. into (3) A. but B. and C. or D. not (4) A. but B. and C. or D. not (5) A. the B. your C. a D. with (6) A. for B. about C. with D. to (7) A. is B. has been C was D. were (8) A. same B. similar C. like D. as (9) A. may B. must C. need D. should (10) A. into B. in C. about D. with READING COMPREHENSION C1. The main elements required for survival are food, fire, shelter and water. Their order of importance will depend upon where you happen to be. In the desert, water will head the list.Water is the most common liquid on Earth. It covers about 71.4% of the Earth. Pure water has no smell, taste, or color. Water is the main component of drinks like milk, juice, and wine. Water is very important for life but it is something that most people in the modern world take for granted. They are so used to turning on a tap that until an extreme drought causes water rationing they seldom think about it. Yet the survivor at sea, or after a flood, though surrounded by water, may be desperate for drinkable water. And there are many places where, unless it rains, no obvious water is available. Although there could be other survival necessities to deal with, water is always universally important. 1. The factor which decides the order of importance for the main elements required for survival is _______. A. your health B. your location C. your job D. your strength DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2. All of the following are characteristics of pure water except____ Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)