Views
8 months ago

ĐÁP ÁN + GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN 2 NĂM 2017

LINK BOX: https://app.box.com/s/8alrsbaglsbw5l9sxr2qk67m4hglwmtp LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1v12SF5oYUZCDxdMYz3e0b2E2HC6oAC_I/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định C4.There are (1)______ major mental obstacles that deter financial success. The most common reason is that some people believe, for whatever reason, that they don’t deserve to (2)_____ rich.Some people believe that they don’t deserve to be successful and happy.Of course, this (3)_____ untrue. Yet, this negative way of thinking can lead to destructive financial habits. These habits can be hard to break. The first thing to do is that you (4)______ change your attitude toward money. Negative experiences in childhood, which are all too common, can have terrible effects. For example, when people (5)______ do succeed as the result of hard work, they feel guilty.These guilt feelings then cause them to do things to get rid of the money, to throw it away. They spend it or invest it foolishly. They lend (6)_____, lose it or give it away. They engage in self-sabotage. It can come in the form of overeating, excessive drinking, drug usage, marital infidelity and often dramatic personality (7)______.To change your results with money, you have to change your attitude (8)______ it. You have to make a habit of seeing money as something positive. It must be courted and coaxed and flattered and treated (9)_____ care and attention. It gravitates toward people who respect it, value it and are capable of doing worthwhile things with it. It flees from people who do not understand it, or who do not take proper care (10)_____ it. (1) A. some B. much C. the D. many (2) A. be B. being C. were D. are (3) A. are B. is C. were D. was (4) A. must B. have to C. need to D. should (5) A. actually B. surely C. luckily D. doubtfully (6) A. them B. it C. its D. itself (7) A. change B. changed C. changing D. changes (8) A. to B. toward C. with D. for (9) A. to B. with C. for D. of (10) A. about B. of C. with D. under * BẢN DỊCH THAM KHẢO Có nhiều trở ngại tinh thần lớn ngăn cản sự thành công về mặt tài chính. Lý do phổ biến nhất là một số người tin rằng vì bất cứ lý do gì mà họ không xứng đáng được giàu có. Một số người tin rằng họ không xứng DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định đáng thành công và hạnh phúc. Tất nhiên, điều này là không đúng. Tuy nhiên, lối suy nghĩ tiêu cực này có thể dẫn đến thói quen tài chính huỷ hoại. Những thói quen này có thể khó phá vỡ. Điều đầu tiên cần làm là bạn cần thay đổi thái độ của mình đối với tiền bạc. Kinh nghiệm tiêu cực trong thời thơ ấu, tất cả đều quá phổ biến, có thể có những ảnh hưởng khủng khiếp. Ví dụ, khi mọi người thực sự thành công vì công việc khó khăn, họ cảm thấy có lỗi. Những cảm giác tội lỗi này khiến họ làm mọi thứ để thoát khỏi tiền, vứt nó đi. Họ chi tiêu nó hoặc đầu tư nó ngu ngốc. Họ cho mượn nó, mất nó hoặc cho nó đi. Họ tham gia vào việc tự sáp nhập. Nó có thể đến dưới hình thức ăn quá nhiều, uống quá mức, sử dụng ma túy, ngoại tình và thường xuyên thay đổi nhân cách.Để thay đổi kết quả bằng tiền, bạn phải thay đổi thái độ của mình đối với nó. Bạn phải làm một thói quen nhìn thấy tiền là một cái gì đó tích cực. Nó phải được tán tỉnh và dỗ dành, tâng bốc và chăm sóc cẩn thận. Nó hấp dẫn đối với những người tôn trọng nó, giá trị nó và có khả năng làm những thứ có giá trị với nó. Nó trốn tránh khỏi những người không hiểu nó, hoặc những người không chăm sóc thích hợp của nó. C5.In a 2005 article called ‘Effects of Exercise and Diet on Chronic Disease’ it was reported that chronic illnesses in Western society (1)_____ increasing and are now the leading causes of death in the modern (2)_____. The Centers for Disease Control and Prevention, or CDC state that the top three killers (3)_____ America are heart disease, cancer and stroke as of 2007. The 2005 article also states that these chronic diseases are based (4)____ three main factors including genetics, diet, and physical activity levels. They state that most people have the perception that genes cause chronic disease, (5)_____ they state that the genetic factors are heavily influenced (6)_____ the environment and lifestyle that the person lives and not solely based (7)______ genes. Simply put, this means that if someone (8)_____ a family history of disease, they do not (9)_______ have the same destiny (10)_____ they make appropriate lifestyle changes. (1) A. were B. is C. are D. was (2) A. time B. culture C. nature D. world (3) A. in B. from C. at D. of (4) A. from B. on C. with D. under (5) A. and B. but C. however D. although (6) A. from B. by C. to D. on DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Giáo trình toán cao cấp A1
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)