Views
8 months ago

ĐÁP ÁN + GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN 2 NĂM 2017

LINK BOX: https://app.box.com/s/8alrsbaglsbw5l9sxr2qk67m4hglwmtp LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1v12SF5oYUZCDxdMYz3e0b2E2HC6oAC_I/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định (9) A. If B. When C. Whether D. Although (10) A. the B. your C. a D. an C18.Early in my career, I was named pastor of a church in California. To my congregants it (1)_____ a well-loved worship hall, steeped in tradition. To me it was an overcrowded building in a less-than-desirable location.Within two years, I (2)_____ the leadership into moving and expanding. I found a great spot with a manageable price tag. In (3)_____ youthfulness and eagerness, I thought building a church was as easy as hiring an architect, (4)_____ engineer and a construction firm. I was so wrong.Even then California was a highly regulated state, and I encountered one blow after (5)_____: Local officials nixed the first design; endangered birds restricted construction on the second. We proposed building elsewhere (6)_____ the property only to discover endangered plants. We relocated (7)______ and found remnants of an (8)______indigenous population. Years passed (9)_____ we kept doling out money, mandatory ecological studies, environmental mitigation (10)_____, costly new building codes. (1) A. has been B. was C. is D had been (2) A. took B. walked C. had D. talked (3) A. my B. some C. the D. a (4) A. a B. the C. an D. some (5) A. other B. others C. the others D. another (6) A. in B. on C. with D. about (7) A. again B. also C. else D. another (8) A. new B. beautiful C. ancient D. available (9) A. but B. and C. or D. with (10) A. prices B. solution C. requirements D. indexes C19.Research from the University of Michigan (1)_____ that the right dose of constructive criticism is actually one (2)_____ the biggest factors in predicting a high-performing team. And research from John Gottman, Ph.D., a top relationship researcher, also found (3)_____ is a sweet spot for how much criticism helps keep relationships alive.Both teams of researchers arrived (4)_____ a similar conclusion: In order to keep (5)______ relationship or work team performing well, five or six positive interactions DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định (6)______ needed for every one criticism or negative interaction.Criticism, (7)_______ delivered thoughtfully, helps teams perform better and helps people improve their behavior. It (8)_____ wakes people up and makes them realize they can’t be complacent. If people on your team are doing a terrible job, they deserve (9)_____ know so they can improve their work. And if your partner is acting in a way that upsets you, he or she should know why.Keeping this research in mind, here are a (10)______tips for delivering criticism. (1) A. showing B. shows C. showed D. show (2) A. in B. on C. with D. of (3) A. here B. which C. there D. that (4) A. to B. in C. from D. at (5) A. a B. the C. your D. with (6) A. are B. is C. were D. was (7) A. that B. if C. in D. when (8) A. even B. also C. really D. else (9) A. to B. for C. with D. in (10) A. little B. many C. much D. few C20.Often, hearing the words, ‘We need to talk’ from (1)_____ boss, partner or friend sends you (2)_____ panic mode. If you hate hearing about the things you’ve done wrong (3)______ the mistakes you’ve made, you’re not alone. We don’t like being criticized, (4)_____ honest feedback is one of the most valuable tools we have for self-improvement. Criticism hurts for (5)______ reason, and the explanation lies in neuroscience. In order to keep us alive, our brains have evolved to react much more strongly (6)______ negative things. The brain has evolved this way for a good reason: to keep us safe. Just as 20,000 years ago, the brain (7)_____ trying to keep huntergatherers safe from warring tribes, your brain reacts the (8)______ way to a critical comment from your spouse or boss.But just because that negative feedback hurts, (9) ______ your partner have avoided giving it? And should you avoid doing the same?No way! As long as you put a little bit of thought (10)_____ it. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN (1) A. the B. a C. with D. for (2) A. in B. for C. about D. into (3) A. but B. and C. or D. not Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Giáo trình toán cao cấp A1
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
ỨNG DỤNG CỦA CHIẾT PHA RẮN SPE TRONG VIỆC NÂNG CAO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tuyển tập 20 năm đề thi olympic 30 4 tiếng anh 11 (2014)
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)