Views
8 months ago

ĐÁP ÁN + GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN 2 NĂM 2017

LINK BOX: https://app.box.com/s/8alrsbaglsbw5l9sxr2qk67m4hglwmtp LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1v12SF5oYUZCDxdMYz3e0b2E2HC6oAC_I/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định thường là đa số và chỉ đạt được khoảng 200 wpm với mức độ hiểu biết điển hình là 60%. Người đọc trung bình chậm hơn người đọc tốt gấp năm lần. Mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn nếu chúng ta xem xét hiệu quả đọc cũng như tốc độ. Có ba cách có thể để cải thiện việc đọc. Nhanh nhất có lẽ là một cuộc hội thảo đọc tốc độ dựa trên tài liệu tốt và hoạt hình của một giảng viên năng động. Một cuốn sách về đọc tốc độ là khả năng thứ hai. Một cuốn sách như vậy thường cung cấp các bài kiểm tra tốc độ và hiểu cũng như các kỹ thuật để cải thiện việc đọc. Cuối cùng, một chương trình máy tính tốc độ đọc có lẽ là cách hiệu quả nhất để đạt được mức đọc hàng đầu. Đây là nhiệm vụ mà các cuộc hội thảo và sách đọc tốc độ thường để lại cho người đọc. C9. There are many reasons to use alternative energy sources. One reason is to reduce pollutants and greenhouse gases. Alternative or renewable energy sources help to reduce the amount of toxins that are a result of traditional energy use. These alternative energy sources help protect against the harmful by-products of energy use and help to preserve many of the natural resources that we currently use as energy sources. There are many alternative energy sources: wind power, solar power, geothermal power, and hydroelectric power are some examples. Wind power is the ability to capture the wind in a way to propel the blades of wind turbines. When the blades rotate, this movement is switched into electrical current with the help of an electrical generator. In older windmills, wind energy turned mechanical machinery to do the physical work like crushing grain to make bread or pumping water to get water. Wind towers are built on wind farms, and usually there are several towers built together. Wind towers are built on windfarms, and usually there are several towers built together. In 2005, the worldwide use of windpowered generators was less than 1% of all of the electricity use combined. 1. The reasons for using alternative energy sources are _______________. A. to reduce pollutants and greenhouse gases. B. to preserve many of the natural resources C. to reduce the amount of toxins D. All of the above 2. According to the passage, all of the following are the examples of alternative energy sources except___________. A. hydroelectric power B. wind power DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com C. nuclear power D. solar energy http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3. Wind energy in old windmills is created thanks to _____________ A. biological function B. chemical function C. physical function D. All of the above 4. Use of wind-powered generators in the world was about ___________ in 2005. A. 1% B. 2 % C. 99% D. 5% 5. The word “propel” in line 8 means that____________ A. move B. delete C. remove D. eliminate * BẢN DỊCH THAM KHẢO: Có nhiều lý do để sử dụng các nguồn năng lượng thay thế. Một lý do là giảm các chất gây ô nhiễm và khí nhà kính. Các nguồn năng lượng thay thế hoặc tái tạo giúp làm giảm lượng độc tố là hậu quả của việc sử dụng năng lượng truyền thống. Các nguồn năng lượng thay thế này giúp bảo vệ các sản phẩm phụ có hại của việc sử dụng năng lượng và giúp bảo vệ nhiều tài nguyên thiên nhiên mà chúng ta hiện đang sử dụng làm nguồn năng lượng. Có nhiều nguồn năng lượng thay thế: năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng địa nhiệt và thủy điện là một số ví dụ. Năng lượng gió là khả năng bắt gió theo một cách để đẩy lưỡi xoa tuabin gió. Khi lưỡi xoay, chuyển động này được chuyển sang dòng điện với sự trợ giúp của máy phát điện. Trong các cối xay gió lớn hơn, năng lượng gió biến máy móc cơ học để thực hiện công việc vật lý như nghiền hạt để làm bánh mì hoặc bơm nước để lấy nước. Tháp gió được xây dựng trên các trang trại gió, và thường có một số tòa tháp được xây dựng với nhau. Tháp gió được xây dựng trên những cây cung điện gió, và thường có một số tháp xây dựng với nhau. Năm 2005, việc sử dụng máy phát điện bằng gió trên toàn thế giới chỉ chiếm dưới 1% tổng lượng điện sử dụng. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN C10. Solar energy is an important source of renewable energy and its technologies are broadly characterized as either passive solar or active solar Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Giáo trình toán cao cấp A1
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tuyển tập 20 năm đề thi olympic 30 4 tiếng anh 11 (2014)