Views
10 months ago

BG MỸ PHẨM VŨ THỊ THU GIANG - BM. BÀO CHẾ (2016)

LINK BOX: https://app.box.com/s/63byzee8zug2rdn2rqzbv5fwhevgp5wv LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1jx5kNI0VIIJCyXRzaTX_rcU1mnCBRGl2/view?usp=sharing

NHÀ XƢỞNG HƢỚNG

NHÀ XƢỞNG HƢỚNG DẪN CỦA ASEAN VỀ THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT MỸ PHẨM Hệ thống ống dẫn, máng đèn, điểm thông gió và các dịch vụ kỹ thuật khác trong khu sản xuất phải đƣợc lắp đặt sao cho tránh lồi lõm không vệ sinh đƣợc và nên chạybên ngoài khu vực pha chế. Khu phòng thí nghiệm nên đặt ở nơi cách biệt khỏi khu sản xuất. Khu vực bảo quản phải có diện tích đủ lớn và có hệ thống chiếu sáng phù hợp, cần đƣợc bố trí và trang bị sao cho có thể đảm bảo khô ráo, sạch sẽ và sắp xếp có trật tự cho sản phẩm, nguyên vật liệu. DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> daykemquynhonbusiness@gmail.com 8/5/2016 188

HƢỚNG DẪN CỦA ASEAN VỀ THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT MỸ PHẨM TRANG THIẾT BỊ Cần đƣợc thiết kế và bố trí hợp lý cho việc sản xuất VỆ SINH VÀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH Các biện pháp vệ sinh và quy định về vệ sinh để tránh gây tạp nhiễm trong sản xuất. Chúng phải đƣợc bảo đảm thực hiện đối nhân viên, nhà xƣởng, trang thiết bị/ máymóc, nguyên vật liệu sản xuất và bao bì. DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> daykemquynhonbusiness@gmail.com 8/5/2016 189

 • Page 1 and 2:

  MỸ PHẨM VŨ THỊ THU GIANG - B

 • Page 3 and 4:

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nghị

 • Page 5 and 6:

  ĐẠI CƢƠNG Mỹ phẩm học (c

 • Page 7 and 8:

  ĐẠI CƢƠNG Khái niệm MP (NĐ

 • Page 9 and 10:

  DANH MỤC MINH HỌA THEO NHÓM M

 • Page 11 and 12:

  CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC TÓC N

 • Page 13 and 14:

  DOANH SỐ BÁN MỸ PHẨM Ở HÀ

 • Page 15 and 16:

  Quyền của người tiêu dùng

 • Page 17 and 18:

  ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN CÁC TH

 • Page 19 and 20:

  ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN CÁC TH

 • Page 21 and 22:

  BIỂU HIỆN KÍCH ỨNG DA Biểu

 • Page 23 and 24:

  CÁC BIỂU HIỆN ĂN MÕN DA ‣

 • Page 25 and 26:

  MỘT SỐ PP ĐÁNH GIÁ KÍCH Ứ

 • Page 27 and 28:

  DỊ ỨNG KHI SỬ DỤNG MỸ PH

 • Page 29 and 30:

  Dấu hiệu dị ứng mỹ phẩm

 • Page 31 and 32:

  THỬ NGHIỆM DỊ ỨNG MỸ PH

 • Page 33 and 34:

  Lƣu ý: NGHIÊN CỨU THỬ NGHI

 • Page 35 and 36:

  DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST>

 • Page 37 and 38:

  THỬ NGHIỆM TẠI ĐỨC, 1995-2

 • Page 39 and 40:

  MỘT SỐ THỐNG KÊ DỊ ỨNG D

 • Page 41 and 42:

  HỒ SƠ THÔNG TIN SẢN PHẨM M

 • Page 43 and 44:

  HIỆP ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG H

 • Page 45 and 46:

  Nguyên nhân nội sinh Nguyên nh

 • Page 47 and 48:

  CẤU TRÖC CỦA DA DẠY KÈM QUY

 • Page 49 and 50:

  Một số chất chống già Ch

 • Page 51 and 52:

  Chất chống già Acid lipoic Pol

 • Page 53 and 54:

  Chất chống già Các vitamin nh

 • Page 55 and 56:

  THÁCH THỨC KHI XDCT Cải thiệ

 • Page 57 and 58:

  . GIÁ TRỊ HLB VÀ PHẠM VI ỨN

 • Page 59 and 60:

  CÁC CHẤT THÂN DẦU VÀ GIÁ TR

 • Page 61 and 62:

  DƢỢC PHẨM - MỸ PHẨM CHO DA

 • Page 63 and 64:

  Thành phần Sáp ong Dầu parafi

 • Page 65 and 66:

  KEM CHỐNG GIÀ Thành phần Tỷ

 • Page 67 and 68:

  CHẾ PHẨM GIỮ ẨM DA SKIN MOI

 • Page 69 and 70:

  Hút ẩm (Humectants) Tăng tỷ l

 • Page 71 and 72:

  Bít, giữ (Occlusives) Tạo ra h

 • Page 73 and 74:

  Các thành phần khác trong CP g

 • Page 75 and 76:

  DAC BASE CREAM Deutscher Arzneimitt

 • Page 77 and 78:

  KEM LÀM MỀM BAN ĐÊM Thành ph

 • Page 79 and 80:

  CHẤT GIỮ ẨM (HUMECTANTS) DẠ

 • Page 81 and 82:

  LOTION GIỮ ẨM DA D/N DẠY KÈM

 • Page 83 and 84:

  CREAM D/N DÙNG CHO DA KHÔ DẠY K

 • Page 85 and 86:

  GEL GIỮ ẨM DẠY KÈM QUY NHƠN

 • Page 87 and 88:

  KEM DƢỠNG DA- GIỮ ẨM Thành

 • Page 89 and 90:

  CÁC CHẤT LÀM TRẮNG DA Tretino

 • Page 91 and 92:

  KEM LÀM TRẮNG DA Thành phần T

 • Page 93 and 94:

  ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA GEL P

 • Page 95 and 96:

  KHẢ NĂNG CẢI THIỆN THẤM V

 • Page 97 and 98:

  Lipid nanoparticles (SLN, NLC) in c

 • Page 99 and 100:

  Tác động của tia tử ngoại

 • Page 101 and 102:

  MỘT SỐ CHỈ SỐ CHỐNG NẮN

 • Page 103 and 104:

  Yêu cầu chất lƣợng của MP

 • Page 105 and 106:

  Các chất hữu cơ Thƣờng là

 • Page 107 and 108:

  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG

 • Page 109 and 110:

  Các TP khác trong CP chống nắ

 • Page 111 and 112:

  CÁC VITAMIN PHỐI HỢP TRONG CH

 • Page 113 and 114:

  THÀNH PHẦN CHĂM SÓC DA SAU T

 • Page 115 and 116:

  Các biện pháp tăng hiệu qu

 • Page 117 and 118:

  DƢỢC LIỆU TRONG MỸ PHẨM NG

 • Page 119 and 120:

  Lô hội (Aloe barbadensis, A. cap

 • Page 121 and 122:

  Bạch quả (Gingko - Ginko biloba

 • Page 123 and 124:

  Húng chanh Lemon Balm - Melissa of

 • Page 125 and 126:

  BÀI TẬP Hãy sưu tầm công th

 • Page 127 and 128:

  BỘT NHÃO ĐÁNH RĂNG (TOOTHPAST

 • Page 129 and 130:

  BỘT NHÃO ĐÁNH RĂNG (TOOTHPAST

 • Page 131 and 132:

  BỘT NHÃO ĐÁNH RĂNG (TOOTHPAST

 • Page 133 and 134:

  BỘT NHÃO ĐÁNH RĂNG (TOOTHPAST

 • Page 135 and 136:

  CÁC CHẤT CÓ TÁC DỤNG (therap

 • Page 137 and 138: YÊU CẦU CHẤT LƢỢNG TOOTHPAS
 • Page 139 and 140: THÀNH PHẦN BỘT NHÃO ĐÁNH R
 • Page 141 and 142: SENSODYNE GSK Thành phần Sorbito
 • Page 143 and 144: SẢN PHẨM GỘI ĐẦU (SHAMPOO)
 • Page 145 and 146: YÊU CẦU CHẤT LƢỢNG SHAMPOO
 • Page 147 and 148: THÀNH PHẦN SHAMPOO Chất diện
 • Page 149 and 150: THÀNH PHẦN SHAMPOO Chất điề
 • Page 151 and 152: SHAMPOO DÙNG CHO TÓC KHÔ Thành
 • Page 153 and 154: SHAMPOO ĐA CHỨC NĂNG Thành ph
 • Page 155 and 156: SHAMPOO KHÁC Shampoo từ hoạt c
 • Page 157 and 158: JOHNSON’S NATURAL BABY SHAMPOO Th
 • Page 159 and 160: CHẾ PHẨM TRANG ĐIỂM MÀU SON
 • Page 161 and 162: Thành phần cơ bản của lipst
 • Page 163 and 164: Các chất màu trong lipstick D&C
 • Page 165 and 166: Son bay hơi (Volatile Lipstick) C
 • Page 167 and 168: VÍ DỤ 1 Loramin O.M.101 15% Lano
 • Page 169 and 170: CHẾ PHẨM KHỬ MÙI (deodorant)
 • Page 171 and 172: CÁC CHẤT GIẢM TIẾT MỒ HÔI
 • Page 173 and 174: CHẾ PHẨM KHỬ MÙI (deodorant)
 • Page 175 and 176: CÁC CHẤT SÁT KHUẨN triclosan:
 • Page 177 and 178: CÁC LOẠI CHẾ PHẨM KHỬ MÙI
 • Page 179 and 180: Desodorant hệ hai pha ChÊt s¸t
 • Page 181 and 182: Mục đích: HƢỚNG DẪN CỦA
 • Page 183 and 184: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢ
 • Page 185 and 186: HƢỚNG DẪN CỦA ASEAN VỀ TH
 • Page 187: HƢỚNG DẪN CỦA ASEAN VỀ TH
 • Page 191: HƢỚNG DẪN CỦA ASEAN VỀ TH
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Giáo trình toán cao cấp A1
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)