Views
8 months ago

Post Pencae 2018 Draft v4

Post Pencae 2018 Draft

Post Pencae Hydref/Gaeaf 2017/18 Autumn/Winter Cylchlythyr Cymdeithas Rieni ac Athrawon Ysgol Pencae Parent Teacher Association Newsletter gwybodaeth@rhienipencae.org.uk | info@pencaeparents.org.uk | @PencaePTA Gair o’r Gadair "Dechreuodd fy wyres, Aliyah, yn y Dosbarth Derbyn fis Medi. O’i diwrnod cyntaf, fy mwriad oedd ei chefnogi hi a’r ysgol. Mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur a gwerth chweil hyd yma gyda nifer o ddigwyddiadau gwych eto i ddod. Ceisiwch daro mewn i un o gyfarfodydd y GRhA i gwrdd â rhieni eraill a rhannu syniadau. Da fyddai eich gweld. Diolch yn fawr." Julie Dickeson, Cadeirydd A word from the Chair "My grand-daughter, Aliyah, started in Reception in September. From her very first day, my intention was to do my best to support her and the school. It’s been a busy and rewarding year to date with many great events in the pipeline. We’d love it if you came along to our PTA meetings to meet other parents and share ideas. Meetings are held through the medium of English. Diolch yn fawr” Julie Dickeson, Chair Codi Arian Medi 2017—Ionawr 2018 Fundraising September 2017— January 2018 Elw Gavin Knox Profit • Sinema Pencae—'Sing' £295 • Noson James Dean Bradfield—£4,153 o elw • Ffair Nadolig—£1,825 • Easyfundraising—£1,122.60 Medi 2016 hyd at Ionawr 2018 gyda 74 o gefnogwyr • Pencae Cinema—'Sing' £295 • James Dean Bradfield night—£4,153 profit • Christmas fair—£1,825 • Easyfundrasing—£1,122.60 September 2016 up to January 2018 by 74 supporters. Sefydliad elusennol corfforedig (SEC) | 1175972 | A charitable incorporated organisation (CIO)

Wlíìl
JP Drafting Catalogue Brochure 2018
Amending the Consultation Draft & Tracking Changes (To help ...
Scrutiny of Welsh Government Draft Budget motion 2012-2013 ...
Draft Budget 2017-2018
The Queen’s Speech 2013 and the draft Wales Bill
Drafting Your Will - The Public Education Foundation Inc.
Draft Code of Practice - Consumer and Business Services - SA.gov.au
Draft Flood and Water Management Bill - National Assembly for Wales
Scrutiny of the Assembly Commission Draft Budget 2012-2013 Report
03.13.09 Final Draft of ECCL Architect RFP incorporating all ...
GCCSI and ACALET Changes - HBIRDPRO-#1641161-v4 - DRAFT ...
Draft Budget 2017-18
Drafting and Revising Bylaws - The Muttart Foundation
Draft FFY 2014-2018 Transportation Improvement Program