Views
3 months ago

Post Pencae 2018 Draft v4

Post

Post Pencae Dyddiadau HMS a Gwyliau Ysgol Gwanwyn 2018 • Dydd Llun 19 Chwefror – Dydd Gwener 23 Chwefror—Hanner Tymor • Dydd Mercher 21 Mawrth—Diwrnod HMS— Yr ysgol ar gau i’r plant • Dydd Iau 29 n Mawrth Diwrnod olaf y plant yn yr ysgol cyn gwyliau’r Pasg • Dydd Gwener 30 Mawrth - Dydd Gwener 13 Ebrill —Gwyliau Pasg Haf 2018 • Dydd Llun 16 Ebrill—Diwrnod cyntaf nôl wedi’r Pasg • Dydd Llun 7 Mai—Gŵyl Banc Cyntaf Mai— dim ysgol • Dydd Llun 28 Mai – Dydd Gwener 1 Mehefin—Hanner Tymor • Dydd Llun 28 Mai – Dydd Sadwrn 2 Mehefin—Eisteddfod yr @Urdd, Brycheiniog a Maesyfed, Maes y Sioe, Llanelwedd • Dydd Llun 4 Mehefin—Diwrnod HMS—Yr ysgol ar gau i’r plant • Dydd Gwener 22 Mehefin—‘Pnawn Chwaraeon Pencae yn NIAC, Cyncoed. • Dydd Sadwrn 30 Mehefin - Dydd Sul 1Gorffennaf—@Tafwyl, Castell Caerdydd • Dydd Mawrth 24 Gorffennaf—Diwrnod olaf Tymor yr Haf • Dydd Gwener 3 Awst – Dydd Sadwrn 11 Awst—@Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd Hydref 2018 • Dydd Llun 3 Medi Diwrnod HMS—Yr ysgol ar gau i’r plant • Dydd Mawrth 4 Medi—Plant yn dychwelyd i’r ysgol INSET days and School Holidays Spring 2018 • Monday 19 February - Friday 23 February— Half Term • Wednesday 21 March—INSET Day—No school for the children • Thursday 29 March—Last day in school before Easter holidays • Friday 30 March - Friday 13 April—Easter Holidays Summer 2018 • Monday 16 April—First day back in school after Easter • Monday 7 May—May Day Bank Holiday— No school • Monday 28 May - Friday 1 June—Half Term • Monday 28 May – Saturday 2 June—@Urdd Eisteddfod, Brecon and Radnorshire, Royal Welsh showground, Builth Wells • Monday 4 June—INSET Day—No school for the children • Friday 22 June—Pencae Sports Afternoon (NIAC, Cyncoed) • Saturday 30 June - Sunday 1 July—@Tafwyl, Cardiff Castle • Tuesday 24 July—Last day of Summer Term • Friday 3 August- Saturday 11 August— National @Eisteddfod Cardiff Autumn 2018 • Monday 3 September—INSET Day—No school for the children • Tuesday 4 September—Children return to school Sefydliad elusennol corfforedig (SEC) | 1175972 | A charitable incorporated organisation (CIO)

Post Pencae #AmNoson #bestschoolconcertever Lluniau: Diolch yn fawr i Gavin Knox (dad Jacob, Credit: A big thank you to Gavin Knox (Jacob’s Bl1) am dynnu lluniau ar y noson. dad, Y1) for taking pictures on the night. Sefydliad elusennol corfforedig (SEC) | 1175972 | A charitable incorporated organisation (CIO)

The Queen’s Speech 2013 and the draft Wales Bill
Drafting Your Will - The Public Education Foundation Inc.
Draft Code of Practice - Consumer and Business Services - SA.gov.au
Draft Flood and Water Management Bill - National Assembly for Wales
Scrutiny of the Assembly Commission Draft Budget 2012-2013 Report
03.13.09 Final Draft of ECCL Architect RFP incorporating all ...
GCCSI and ACALET Changes - HBIRDPRO-#1641161-v4 - DRAFT ...
Drafting and Revising Bylaws - The Muttart Foundation
Guidance Note 4 – Draft Charitable Relief Policy (PDF 360kb)
Draft Tourism Strategy 2013-2018 (PDF - 2.9MB) - City of Whittlesea
03.13.09 Final Draft of ECCL Architect RFP incorporating all ...
Wlíìl
Draft Budget 2017-2018
JP Drafting Catalogue Brochure 2018
Amending the Consultation Draft & Tracking Changes (To help ...
Scrutiny of Welsh Government Draft Budget motion 2012-2013 ...
Draft Budget 2017-18