Views
6 months ago

CEPAT TULIS 3A

Bulatkan perkataan

Bulatkan perkataan dengan ejaan yang betul. Salin. butang buta batu saran sarang sarung burung barang baran kening pening pusing langsat mangsa angsa nganga naga pegaga 4

Baca dan jawab teka-teki. Kemudian, Padankan dan salin. Apakah saya? Saya boleh terbang, Saya tidur di dalam sarang. Saya ialah kucing Apakah saya? Anjing musuh saya, Bergaduh setiap masa. Saya ialah burung Apakah saya? Masa hujan, masa panas, Saya sentiasa duduk di atas. Saya ialah payung 5