Views
10 months ago

BÀI SOẠN CHỦ ĐỀ DUNG DỊCH HÓA HỌC 8 (POST OF TRIỆU HẢI ĐĂNG) (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/uwltxligxflkndk4dmkoc6ujkw09vsib LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1qyDd3Od7eX4htmDPstHbgz9HCvTDbVy0/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn HOẠT ĐỘNG CỦA GV Chủ đề dung dịch - Hóa học 8 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Năng lực cần đạt http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - Hướng dẫn HS làm bài tập theo các bước sau: + Đổi V dd thành l. + Tính số mol chất tan (n NaOH ). + Áp dụng biểu thức tính C M . Giải: - Đổi 200ml = 0,2l. - n NaOH = m M = 16 = 0,4 mol. 40 - Tính C M = n V = 0,4 0,2 = 2(M). - Hướng dẫn HS làm VD2 - HS đọc và tóm tắt đề bài. - Ví dụ 2: Tính khối lượng H 2 SO 4 có - Thực hiện theo hướng dẫn của GV. trong 50ml dung dịch H 2 SO 4 2M. Giải: 50 ml = 0,05l + Tính số mol H 2 SO 4 có trong 50ml Số mol H 2 SO 4 trong 0,05l dung dịch dung dịch. H 2 SO 4 2M: + Tính m n = C M .V = 2.0,05 = 0,1(mol) H2 SO 4 Khối lượng 0,1 mol H 2 SO 4 : m = n.M = 0,1.98 = 9,8(g) - Yêu cầu HS đọc đề VD3 và tóm tắt → thảo luận nhóm: nêu bước giải. Ví dụ 3: Trộn 2l dd đường 0,5M với 3l dung dịch đường 1M. Tính nồng độ mol của dung dịch sau khi trộn? - Hd: + Trong 2l dd đường 0,5M số mol đường là bao nhiêu? + Trong 3l dd đường 1M số mol đường là bao nhiêu? + Tổng số mol đường trong dd thu được? ? Trộn 2l dd với 3l dd → Thể tích dd sau khi trộn là bao nhiêu. - Gọi HS lên bảng giải bài tập. GV chốt lời giải đúng - HS đọc và tóm tắt đề bài. - HS: Nêu bước giải: + Tính n dd1 + Tính n dd2 + Tính V dd sau khi trộn. + Tính C M sau khi trộn. Giải: - Số mol đường trong 2l dd đường 0,5M: n 1 = 2.0,5 = 1(mol) - Số mol đường trong 3l dd đường 1M: n 2 = 3.1 = 3(mol) - Tổng số mol đường trong 2 dd: n = n 1 + n 2 = 1 + 3 = 4(mol) - Thể tích dd sau khi trộn: V = V 1 + V 2 = 2 + 3 = 5(l) - Nồng độ mol của dd thu được: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN C M = n 1 + n 2 = 4 = 0,8 M. V 1 + V 2 5 Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn HOẠT ĐỘNG CỦA GV Chủ đề dung dịch - Hóa học 8 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Năng lực cần đạt http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Kết luận: 2. Nồng độ mol của dung dịch: Nồng độ mol của dung dịch (kí hiệu C M ) cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch. C M = n V (mol/l) Trong đó: C M : nồng độ mol. n: Số mol chất tan. V: thể tích dung dịch (l) a) Ví dụ 1: Trong 200 ml dd có hoà tan 16g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch. Cho V dd = 200ml, m NaOH = 16g Tìm C M =? Giải: - Đổi 200ml = 0,2l. - n NaOH = m M = 16 = 0,4 mol. 40 - Tính C M = n V = 0,4 0,2 = 2(M). b) Ví dụ 2: Tính khối lượng H 2 SO 4 có trong 50ml dung dịch H 2 SO 4 2M. Giải: 50 ml = 0,05l Số mol H 2 SO 4 trong 0,05l dung dịch H 2 SO 4 2M: n = C M .V = 2.0,05 = 0,1(mol) Khối lượng 0,1 mol H 2 SO 4 : m = n.M = 0,1.98 = 9,8(g) c) Ví dụ 3: Trộn 2l dd đường 0,5M với 3l dung dịch đường 1M. Tính nồng độ mol của dung dịch sau khi trộn. Giải: - Số mol đường trong 2l dd đường 0,5M: n 1 = 2.0,5 = 1(mol) - Số mol đường trong 3l dd đường 1M: n 2 = 3.1 = 3(mol) - Tổng số mol đường trong 2 dd: n = n 1 + n 2 = 1 + 3 = 4(mol) - Thể tích dd sau khi trộn: V = V 1 + V 2 = 2 + 3 = 5(l) - Nồng độ mol của dd thu được: C M = n 1 + n 2 4 = = 0,8 M. V 1 + V 2 5 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN PHIẾU HỌC TẬP Bài tập 1: Trộn 50 gam dung dịch muối ăn có nồng độ 20% với 50gam dung dịch muối ăn 5%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được. HD: Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial 15 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)