Views
10 months ago

BÀI SOẠN CHỦ ĐỀ DUNG DỊCH HÓA HỌC 8 (POST OF TRIỆU HẢI ĐĂNG) (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/uwltxligxflkndk4dmkoc6ujkw09vsib LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1qyDd3Od7eX4htmDPstHbgz9HCvTDbVy0/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Chủ đề dung dịch - Hóa học 8 B. Xây dựng hệ thống câu hỏi/ bài tập gắn với chủ đề dung dịch Mức độ nhận biết: www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 1: Nêu định nghĩa và viết công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch? Giải thích các đại lượng trong công thức? Câu 2: Nêu định nghĩa và viết công thức tính nồng độ mol của dung dịch? Giải thích các đại lượng trong công thức? Câu 3: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và chỉ ra chỗ sai của câu trả lời không đúng sau đây: a, Nồng độ phần trăm của dung dịch cho biết: 1. Số gam chất tan trong 100g dung môi. 2. Số gam chất tan trong 100g dung dịch. 3. Số gam chất tan trong 1 lit dung dịch. 4. Số gam chất tan trong 1 lit dung môi. 5. Số gam chất tan trong 1 lượng dung dịch xác định. b, Nồng độ mol của dung dịch cho biết: 1. Số gam chất tan trong 1 lit dung dịch. 2. Số mol chất tan trong 1 lit dung dịch. 3. Số mol chất tan trong 1 lit dung môi. 4. Số gam chất tan trong 1 lit dung môi. 5. Số mol chất tan trong 1 lượng dung dịch xác định. Câu 4. Để tính nồng độ mol của dung dịch NaOH, người ta làm thế nào? A. Tính số gam NaOH có trong 100g dung dịch B. Tính số gam NaOH có trong 1 lít dung dịch C. Tính số gam NaOH có trong 1000g dung dịch D. Tính số mol NaOH có trong 1 lít dung dịch Mức độ thông hiểu: Câu 1: Từ công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch hãy cho biết các công thức tính khối lượng chất tan, khối lượng dung dịch? Câu 2: Từ công thức tính nồng độ mol của dung dịch hãy cho biết các công thức tính số mol chất tan, thể tích dung dịch? Câu 3. Với một lượng chất tan xác định khi tăng thể tích dung môi thì: A. C% tăng, C M tăng B. C% giảm, C M giảm C. C% tăng, C M giảm D. C% giảm, C M tăng Câu 4. Hoà tan 1 mol H 2 SO 4 vào 18g nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là: A. 84,22% B. 84,15% C. 84,25% D. 84,48% Câu 5. Hoà tan 117g NaCl vào nước để được 1,25 lít dung dịch. Dung dịch thu được có nồng độ mol là: A. 1,5M B. 1,6M C. 1,7M D. 1,8M DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 24 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Mức độ vận dụng thấp: Bài 1: Chủ đề dung dịch - Hóa học 8 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com a. Tính độ tan của muối ăn ở 20 o C. Biết ở nhiệt độ đó 50 g nước hoà tan được tối đa 17,95 g NaCl. b. Có bao nhiêu g muối ăn trong 5 kg dd bão muối ăn ở 20 o C, biết độ tan của muối ăn ở nhiệt độ đó là 35,9 g. Bài 2: a. Cho biết độ tan của chất A trong nước ở 10 C là 15 g, còn ở 90 C là 50 g. Hỏi khi làm lạnh 600 g dung dịch bão hoà A ở 90 C xuống 10 C thì có bao nhiêu g chất A thoát ra. (kết tinh ) b. Như câu a nhưng trước khi làm lạnh ta đun đuổi bớt 200 g nước.(cho bay hơi). Bài 3: a. Tính % khối lượng nước kết tinh trong xô đa Na 2 CO 3 .10H 2 O; trong CuSO 4 .5H 2 O. b. Để xác định số phân tử H 2 O kết tinh người ta lấy 25 g tinh thể đồng sunfat ngậm nước CuSO 4 .xH 2 O (màu xanh), đun nóng tới khối lượng không đổi thu được 16 g chất rắn trắng (CuSO 4 khan). Tính số phân tử nước x. Bài 4: a. Hoà tan hoàn toàn 6,66g tinh thể Al 2 (SO 4 ) 3 .nH 2 O vào nước thành dd A.Lấy 1/10 dd A cho tác dụng với dd BaCl 2 dư thì thu được 0,699 g kết tủa. Xác định công thức của tinh thể muối sunfat nhôm. b. Hoà tan 24,4 g BaCl 2 .xH 2 O vào 175,6 g nước thu được dd 10,4%.Tính x. c. Cô cạn rất từ từ 200 ml dd CuSO 4 0,2 M thu được 10 g tinh thể CuSO 4 .yH 2 O. Tính y. Bài 5: a.Tính số mol NaOH có trong 500 ml dd NaOH 20%. (d=1,2 g/ml). b.Hãy thiết lập biểu thức tổng quát tính số mol chất tan A trong V ml dd A nồng độ C%,khối lượng riêng d. c.Hãy biểu diễn dd H 2 SO 4 đặc 98% (d =1,84 g/ml ) theo nồng độ mol. d. Lập biểu thức liên hệ giữa nồng độ %,khối lượng riêng và nồng độ mol. Bài 6: a. Lấy 100 ml dd hỗn hợp HCl và HNO 3 cho tác dụng với dd AgNO 3 vừa đủ. Sau phản ứng thu được 4,305 g kết tủa,Lọc bỏ kết tủa,nước lọc tác dụng được với 40 ml dd NaOH 2M (vừa đủ ). b. Viết các PTPỨ. c. Xác định nồng độ mol /lít của các axit trong hỗn hợp đầu. Bài 7: a. Cần bao nhiêu ml dd H 2 SO 4 98% (D = 1,84 g/ml ) để điều chế 5 lít dd H 2 SO 4 4M. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial 25 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)