Views
8 months ago

BÀI SOẠN CHỦ ĐỀ DUNG DỊCH HÓA HỌC 8 (POST OF TRIỆU HẢI ĐĂNG) (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/uwltxligxflkndk4dmkoc6ujkw09vsib LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1qyDd3Od7eX4htmDPstHbgz9HCvTDbVy0/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Chủ đề dung dịch - Hóa học 8 Bài 4. Bạn em đã pha loãng axit bằng cách rót từ từ 10g dung dịch H 2 SO 4 50% vào nước và sau đó thu được 40g dung dịch H 2 SO 4 a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H 2 SO 4 sau khi pha loãng b) Tính nồng độ mol của dung dịch H 2 SO 4 sau khi pha loãng, biết dung dịch này có thể tích là 36ml. Bài 5. Làm lạnh 600g ddbh NaCl từ 90 0 C 10 0 C thì có bao nhiêu gam tinh thể NaCl tách ra. Biết độ tan của NaCl ở 90 0 C và 10 0 C lần lượt là: 50gam ; 35 gam. Hướng dẫn: * Ở 90 0 C có T = 50 gam nên ta có: 100gam H 2 O + 50g NaCl 150g ddbh ? ? 600g 60050 m NaCl(tan) 200g m H2O( dung moâi) 600 200 400g (không đổi) 150 * Ở 10 0 C có T = 35 g nên ta có: 100 gam H 2 O hoà tan được 35 g NaCl 400g ? 40035 m NaCl(tan) 140g 100 Khối lượng NaCl kết tinh: 200 – 140 = 60 gam Bài 6. Độ tan của CuSO 4 ở 85 0 C và 12 0 C lần lượt là 87,7g và 35,5g. Khi làm lạnh 1887 gam dung dịch bão hoà CuSO 4 từ 80 0 C 12 0 C thì có bao nhiêu gam tinh thể CuSO 4 .5H 2 O tách ra khỏi dung dịch. Hướng dẫn: Lưu ý vì chất kết tinh ngậm nước nên lượng nước trong dung dịch thay đổi Ở 85 0 C, T 87,7 gam 187,7 gam ddbh có 87,7 gam CuSO 4 + 100g H 2 O CuSO 4 1887g --------------- 887gam CuSO 4 + 1000g H 2 O Gọi x là số mol CuSO 4 .5H 2 O tách ra khối lượng H 2 O tách ra: 90x (g) Khối lượng CuSO 4 tách ra: 160x(gam) Ở 12 0 887 160x 35,5 C, TCuSO 4 35,5 nên ta có phương trình: giải ra x = 4,08 mol 1000 90x 100 Khối lượng CuSO 4 .5H 2 O kết tinh: 250 4,08 =1020 gam www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Bài 7. Cho 0,2 mol CuO tan hoàn toàn trong H 2 SO 4 20% đun nóng, sau đó làm nguội dung dịch đến 10 0 C. Tính khối lượng tinh thể CuSO 4 . 5H 2 O đã tách ra khỏi dung dịch, biết rằng độ tan của CuSO 4 ở 10 0 C là 14,4 gam/100g H 2 O. ( ĐS: 30,7 gam) Hướng dẫn: CuO + H 2 SO 4 CuSO 4 + H 2 O 0,2 0,2 0,2 0,2 (mol) 0,2 98100% Khối lượng ddH 2 SO 4 : = 98g 20 Khối lượng CuSO 4 tạo ra: 0,2 160 = 32 gam Gọi x là số mol CuSO 4 .5H 2 O tách ra m dd (sau pư) = (0,2 80) + 98 – 250x (gam) Vì độ tan của CuSO 4 ở 10 0 C là T = 14,4 gam, nên ta có: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 28 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Chủ đề dung dịch - Hóa học 8 32 160x 14, 4 giải ra x = 0,1228 mol 112 250x 114, 4 m CuSO 4 .5H 2 O(KT) 30,7 Bài 8. Có 600 gam dung dịch KClO 3 bão hoà (20 0 C) nồng độ 6,5% cho bay bớt hơi nước sau đó lại giữ hỗn hợp ở 20 0 C ta được một hỗn hợp có khối lượng chung là 413gam. a) Tính khối lượng chất rắn kết tinh b) Tính khối lượng nước và khối lượng KClO 3 trong dung dịch còn lại. Hướng dẫn: làm bay hơi bớt nước một dung dịch bão hoà và đưa về nhiệt độ ban đầu thì luôn có xuất hiện chất rắn kết tinh Đặt khối lượng rắn KT là: x(g), gọi lượng dung dịch sau khi bay hơi là: y(g) x y 413 hệ pt: 6,5y giải hệ phương trình tìm được x= 13 và y =400 x 39 100 Bài 9. Có 540 g ddbh AgNO 3 ở 10 0 C, đun nóng dd đến 60 0 C thì phải thêm bao nhiêu gam AgNO 3 để đạt bảo hoà. Biết độ tan AgNO 3 ở 10 0 C và 60 0 C lần lượt là 170g và 525gam. Bài 10. Xác định lượng kết tinh MgSO 4 .6H 2 O khi làm lạnh 1642g ddbh từ 80 0 C xuống 20 0 C. Biết độ tan của MgSO 4 là 64,2 g (80 0 C) và 44,5g (20 0 C). Bài 11. Cho biết nồng độ dd bão hòa KAl(SO 4 ) 2 ở 20 0 C là 5,56% a) Tính độ tan của KAl(SO 4 ) 2 ở 20 0 C b) Lấy m gam dung dịch bão hoà KAl(SO 4 ) 2 .12H 2 O ở 20 0 C để đun nóng bay hơi 200g nước, phần còn lại làm lạnh đến 20 0 C. Tính khối lượng tinh thể phèn KAl(SO 4 ) 2 .12H 2 O kết tinh. Bài 12. Cho biết độ tan của CaSO 4 là 0,2 gam/100g nước ở nhiệt độ 20 0 C và khối lượng riêng của dung dịch bão hoà CaSO 4 ở 20 0 C là D =1g/ml. Nếu trộn 50ml dung dịch CaCl 2 0,012M với 150ml dung dịch Na 2 SO 4 0,04M (ở 20 0 C) thì có kết tủa xuất hiện hay không? Hướng dẫn: tính nồng độ của CaSO 4 trong dung dịch thu được, nếu bé hơn nồng độ bão hoà thì không có kết tủa (và ngược lại). Kết quả: không có kết tủa. Bài 13. Ở 12 0 C có 1335gam dung dịch bão hoà CuSO 4 . Đun nóng dung dịch lên đến 90 0 C. Hỏi phải thêm vào dung dịch bao nhiêu gam CuSO 4 nữa để được dung dịch bão hoà ở nhiệt độ này. Biết độ tan CuSO 4 ở 12 0 C và 90 0 C lần lượt là 33,5g và 80g (ĐS:465gam CuSO 4 ) www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Bài 14. Thêm dẫn dung dịch KOH 33,6% vào 40,3ml dung dịch HNO 3 37,8% (D = 1,24 g/ml) đến khi trung hoà hoàn toàn thì thu được dung dịch A. Đưa dung dịch A về 0 0 C thì được dung dịch B có nồng độ 11,6% và khối lượng muối tách ra là m (gam). Hãy tính m và cho biết dung dịch B đã bão hoà chưa ? vì sao ? ĐS: m = 21,15 gam, dung dịch đã bão hoà vì có m (gam) muối không tan thêm được nữa Bài 15: a. Tính lượng tinh thể CuSO 4 .5H 2 O cần thiết để hoà tan 400 g CuSO 4 2% để thu được dd CuSO 4 nồng độ 1M (D = 1,1 g/ml ). b. Có 3 dd H 2 SO 4 : Dung dịch A có nồng độ 14,3 M (D=1,43 g/ml).Dung dịch B có nồng độ 2,18 M (D = 1,09 g/ml). Dung dịch C có nồng độ 6,1 M (D = 1,22 g/ml). Trộn A và B theo tỷ lệ mA : mB bằng bao nhiêu để thu được dung dịch C. Bài 16: a.Trung hoà dd NaHSO 3 26% cần dd H 2 SO 4 19,6 %. Xác định nồng độ % của dd sau khi trung hoà. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN gam Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial 29 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh