Views
1 week ago

BUKU AKTIVITI - LANCAR JAWI 1B

ف ورنا دان

ف ورنا دان سالوركن ‏'ف'.‏ 1 2 ف ف ف ف ف Warna dan salurkan ( ). Lap pipi bapa. Warnakan ( ) pada baris pertama. Salurkan ( ) pada baris kedua. Tandatangan guru : Tarikh : Tandatangan ibu bapa : Tarikh : 2

سامبوغكن ضاريس فوتوس‎2‎ ‏'ف'‏ دان سالني.‏ كمودين،‏ بولتكن مسوا ‏'ف'.‏ ف 1 2 1 2 سوسون فاضر فافن ددفن كودا فادي.‏ ف ف ف ف ف Sambungkan garis putus-putus ( ) dan salin. Kemudian, bulatkan semua ( ). 3 Tandatangan guru : Tarikh : Tandatangan ibu bapa : Tarikh :