Views
10 months ago

BUKU TEKS - BACALAH JAWI 2

Pengarang: Zairani A.

Pengarang: Zairani A. Hamid B.Econs (Flinders, Australia) Pengarang buku I Can Read, Cepat Baca & guru bahasa yang berpengalaman Che Mazlan Saad Bsc (Hons) Manchester, Msc (Wales) CDipAF Pemenang hadiah bahasa, anjuran Persatuan Linguistik & Public Bank www.awal.my www.eniaga.awal.my 2-1, Tingkat 1, Jalan 9/23A Medan Makmur Off Jalan Usahawan 53200 Setapak, Kuala Lumpur, Malaysia Tel: 03-41434343 Faks: 03-41491414 Emel: awal@alameenserve.com AJL 931362 © Teks dan Ilustrasi: Al-Ameen Serve Holdings Sdn. Bhd. 2018 Reka bentuk kulit: Mohd Haizea Shafarudin Tipografi & reka letak: Mohd Haizea Shafarudin Ilustrasi: Nur Jannah Dinie Hak cipta terpelihara: Setiap bahagian daripada terbitan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan kepada bentuk lain, sama ada dengan cara elektronik, gambar, rakaman dan sebagainya tanpa izin terlebih dahulu daripada Al-Ameen Serve Holdings Sdn. Bhd. (378533T) Cetakan Pertama 2008 Edisi Baharu 2018 Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Zairani A. Hamid, 1968- Bacalah Jawi / Zairani A. Hamid. ISBN 978-967-3991-64-8 (set) ISBN 978-967-3991-62-4 (jil.2) 1. Jawi Alphabet--Reading. 499.2384 Dicetak oleh: Infocus Printing Sdn Bhd No. 11, Jalan PBS 14/14, Taman Perindustrian Bukit Serdang, 43300 Seri Kembangan, Selangor.

1 Kaedah Cepat Membaca Jawi