Views
8 months ago

CHUYÊN ĐỀ 13 PHƯƠNG PHÁP TRẢ LỜI NHANH CÂU HỎI VỀ THÍ NGHIỆM HÓA HỌC VƯỢT VŨ MÔN HÓA HỌC 2017 (TẬP 1) NGUYỄN MINH TUẤN

LINK BOX: https://app.box.com/s/rb0rmnrk2yjxtjck71wplz0la3s1ipr6 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1QIVLW1Mxynl7E8VOoBlNkoSz6YNW2x4a/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn D. Dung dịch trong ống nghiệm có hai lớp chất lỏng. III. Vai trò của các dụng cụ thí nghiệm Câu 1: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Cl 2 từ MnO 2 và dung dịch HCl: www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Khí Cl 2 sinh ra thường lẫn hơi nước và hiđro clorua. Để thu được khí Cl 2 khô thì bình (1) và bình (2) lần lượt đựng A. dung dịch H 2 SO 4 đặc và dung dịch NaCl. B. dung dịch NaCl và dung dịch H -2 SO 4 đặc. C. dung dịch H 2 SO 4 đặc và dung dịch AgNO 3 . D. dung dịch NaOH và dung dịch H 2 SO 4 đặc. Câu 2: Cho hình vẽ mô tả quá trình điều chế Cl 2 trong phòng thí nghiệm như sau: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Dung dịch H 2 SO 4 đặc có vai trò hút nước, có thể thay H 2 SO 4 bằng CaO. B. Không thể thay dung dịch HCl bằng dung dịch NaCl. C. Có thể thay MnO 2 bằng KMnO 4 hoặc KClO 3 . D. Khí Cl 2 thu được trong bình eclen là khí Cl 2 khô. Câu 3: Khi dùng phễu chiết có thể tách riêng hai chất lỏng X và Y. Xác định các chất X, Y tương ứng trong hình vẽ? DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. Dung dịch NaOH và phenol. B. H 2 O và axit axetic. C. Benzen và H 2 O. D. Nước muối và nước đường. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm 2016) Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI Bạn 26 phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn ! www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn I. Điều chế và thu khí trong phòng thí nghiệm 1C 2C 3A 4A 5A 6C 7B 8D 9C 10B 11C 12D 13A 14B 15C 16B Câu 1: Cách thu khí như trên là thu khí bằng cách đẩy không khí. Cách này dùng để thu các khí nặng hơn không khí. Dẫn khí cần thu vào ống nghiệm, do khí này nặng hơn không khí nên sẽ đẩy không khí ra khỏi ống nghiệm và chiếm chỗ của không khí. Suy ra : Trong số các khí H 2 , N 2 , NH 3 , O 2 , Cl 2 , CO 2 , HCl, SO 2 , H 2 S thì O 2 , Cl 2 , H 2 S, SO 2 , CO 2 , HCl có thể thu bằng cách này. Câu 2: MO 32 2 Ta thấy : 1 . Suy ra O 2 nặng hơn không khí. Vậy phải đặt miệng bình thu khí O 2 hướng lên trên để M 29 kk O 2 đi vào và đẩy không khí ra. Câu 3: Vì khí O 2 nặng hơn không khí nên phải đặt ống nghiệm như hình (III) để oxi thoát ra dễ hơn. Câu 4: Cách thu khí bằng phương pháp dời nước được áp dụng đối với các khí không phản ứng hoặc phản ứng rất ít với nước, không tan hoặc tan rất ít trong nước. Suy ra có thể thu được các khí O 2 , N 2 , H 2 , CO 2 bằng phương pháp dời nước. Câu 5: Hình 1 : Thu khí bằng cách đẩy không khí. Cách này dùng để thu các khí nhẹ hơn không khí. Dẫn khí cần thu vào bình úp ngược, do khí này nhẹ hơn không khí nên sẽ đẩy không khí ra khỏi bình và chiếm chỗ của không khí. Hình 2 : Thu khí bằng cách đẩy không khí. Cách này dùng để thu các khí nặng hơn không khí. Dẫn khí cần thu vào bình, do khí này nặng hơn không khí nên sẽ đẩy không khí ra khỏi bình và chiếm chỗ của không khí. Hình 3 : Thu khí bằng phương pháp đẩy nước. Những khí thu được bằng phương pháp này là những khí không tan hoặc rất ít tan trong nước, không phản ứng với nước hoặc phản ứng với nước rất ít. Suy ra kết luận đúng là : "Hình 3 : Thu khí N 2 , H 2 và He". N 2 , H 2 , He đều không phản ứng với nước và rất ít tan trong nước. Các kết luận còn lại đều sai : Hình 1 : Không thể thu được khí HCl, khí này nặng hơn không khí. Hình 2 : Không thể thu được khí NH 3 , khí này nhẹ hơn không khí. Hình 3 : Không thể thu được khí NH 3 , khí này tan rất nhiều trong nước. Câu 6: Dựa vào hình vẽ, ta thấy O 2 được thu bằng cách đẩy nước. Người ta làm như vậy vì O 2 rất ít tan trong nước. Câu 7: Các khí NH 3 , SO 2 , Cl 2 không thu được bằng phương pháp đẩy nước vì : NH 3 tan rất nhiều trong nước; SO 2 và Cl 2 vừa có khả năng phản ứng với nước và vừa tan trong nước. Khí CO 2 ít tan trong nước nên có thể thu được bằng cách đẩy nước. Vậy X là CO 2 . Câu 8: Giải thích : Đây là phương pháp thu khí bằng cách đẩy nước. Phương pháp này được áp dụng đối với các khí không tan hoặc rất ít tan trong nước. Câu 9: Giải thích : X được thu bằng cách đẩy nước nên X không thể là NH 3 , HCl. X chỉ có thể là N 2 hoặc CO 2 . X được điều chế bằng cách cho một chất lỏng phản ứng với một chất rắn nên X không thể là N 2 . Câu 10: Dựa vào hình vẽ, ta thấy đây là thí nghiệm điều chế CH 4 . DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN o 3 4 2 3 CaO, t Phương trình phản ứng : CH COONa NaO H CH Na CO CH 4 thu được bằng cách đẩy nước vì nó không tan trong nước. www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn ! 27 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial Skype Name : live:daykemquynhonbusiness

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn